Saturday, July 29, 2017

Utot

Image result for laughing out loud

taliwala sa akong paglitaniya
mipilaluyo ang dahunog sa sunata
sa imong lanog nga bahong hangin
daw gitik nga dili mapugngan
buhakhak sa akong kauban
walay kabutangan


Friday, December 18, 2015

KatumananPagkaanindot palandungon,
Ikaw ug ako ilalom 
sa dakong punuan sa avocado;

Lantaw ang halapad nga wanang
sa uma nga tin-aw ang lunhaw
sa mga dahon sa mais;

Gapaling paling daw gawaltza
sa sunata sa hangin ug
gibayaw sa tumang kaanyag
sa kaudtuhong mapahiyumon.

Ikaw ug ako katong mga damgo kagahapon
nga natuman karon.

Aduna gyud diay katumanan ang tanan 
kung imong buligan.

Maabot man ang hapon 
dili ko kini igsapayan.

Ako malipayon.

Friday, January 23, 2015

Ang Balak

Ug nibalik ikaw sa akong panumduman
Ikaw kadtong akong balak sa kagahapon

Ang akong garay sa pulong nga dili mabasa
Ug dili madungog sa yanong mga dalunggan

Ikaw kadtong gitungtong sa intablado
Nga amag pa sa bulan sa kagabhion

Tinagubtob sa akong kasing kasing
Ang nag-inusarang sunata sa imong pagkiay

Pagkaanindot palandungon
Usa nalang ikaw karon kagahaponAng Banggiitang WakwakPastilan ang wakwak
Mikatawa ug mihagakhak
Nagsadya sa nisalir niyang pamakak
Kang Inting nga atua namulak
Sa iyang giingong binulig na gugmang nangapulak
Ahak! 

Wednesday, April 3, 2013

Pangandoy nga Kahilom

Buntag na usab
humana ang akong paglaroy laroy
luyo sa kangitngit
diin ikaw mihagok lang
ug milingyew
taliwala sa akong pagkahipalasay

buntag na usab
apan kanus-a pa kaha mahuman
kanang imong pagyawyaw
gusto kong matulog
basin didto sa akong pagkatulog
akong mahibalag
ang kahilom

Haduol nga katapusan

nasinsiyo kana babaye
wala na ang kanhe mong katahom

ug nahanaw na
ang tibuok ug ang kamatinud-anon
sa imong mga pahiyom

kay bisan sa luyo sa imong mga mata
akong nakita ang nasinsiyo mong huna huna
diin nagtakuban sa imong hudyaka

matibuok kapa kaha
o paabuton ko nalang
ang katapusan sa imong pagkawala

 

Kausaban

Lahi kana karon
nahimo mo nang hikalimtan
ang kanhi kabahin
sa atong kagahapon.

Nahanaw naba ang kaluoy?
ang pagbati nga ako lang?
ang tingog nga nag-inusara
diha sa imong panumduman?

Gimingaw ako
bisan anaa ka lang sa akong tiilan

mahawiran ko pa kaha pag-usab
ang kanhi ikaw sa lunhaw nga balilil-an?


Saturday, September 8, 2012

Nagdilaab nga Kalagot


Napungot ka ba?
Nganong wala mo ako panumbalingag 
Mipadayon ka pagpadilaab anang imong kalagot

Apan kung kalipay nimo
Hala dabdabi ako
Haron maugdaw ug maabo

Nagabok nga pagsalig


Nagabok ug nalata na ang gikapoy kung pagsalig
daw nahubog sa tumang pagbiaybiay sa mga balas
nga wala muhunong pagyatak sa akong katungod
ulahi na haron mahiuli kini sa kanhing bulig

Landong sa Kangitngit

Luyo nianang nasalop nga adlaw
ang gasadyang landong ug kangitngit
hagit sa langit ang dyutayng kamingaw
panganud nidugang sa kahait sa iyang syagit