Saturday, July 20, 2019

Sayop ba DIAY

nganong sayop nga higugmaon ka
nganong ikaw langit ug ako yuta
samtang ako kagabhion ikaw adlaw
malisod litukon apan ingnon ko ikaw
ang akong gugma ug gibati
alang lang kanimo bisan
ang imo dili maako
kay giangkon na kini sa uban
sayop ba diay
dili ba pweding angay
ikaw, ako ug siya
bahin bisan dyutay
ako kining ikalipay

Thursday, July 11, 2019

Didto Unya sa akong Damgo

Asana to ka?
Abi ba nako ug gakuyog tang duha
Dinhi niining hawod nga kabuntagon

Gadag-om sa Luyang
Muulan tingali ni karon
Kaanindot na gyud ihuyatid

Didto tupad sa among iring nga kabang
Laagan gasigi lang ug bulong sa iyang kundatang amiga
Kaayo gyung panitan sa kasabaan

Unya didto sa akong higdaan
Ikaw akong hawiran ug hawiri ko
Tingalig maanod ko sa akong mga damgo

Nalingaw sa Bilyakong Komedyante

gikutasan kog katawa
sa mga gitik mong pulong
didto sa akong mga dawnggan
ug kasing kasing nihunghong
daw mga komedyante sa circo bilyako
walay kausaban, katapusan
dili mahagit sa balak sa hangin
dayon tamparos sa iyang gaunos nga garay
taympa una Manoy
nakalimot kong naa pa diay koy linung ag sa dapugan
nanimaho nang sunog
tingalig dili na unya to nimo makaon

Pailob

matuod nga kagahapon pakong paabot
sa wala maabot nga paglaom
pero ang tinuod,
naluoy kong naglantaw nimo dinhi sa baybayon
nga niaging tuig pa gaatang anang imong pingwit
nga lima ka pangan lang ang kuha
gibatyag kog kaduka, gatanga
para nako ikaw na ang hari sa kamapailubon

Pingwit

Ayaw saligi kanang imong kagwapo
Ayaw ilabay kanang imong mga pulong
Urog urog kanakong masaligon

Lahi kadtong sa una nga lingin pa ang bulan
Hayag ang dalan ug daghan pang alindanaw
Sa sapa nga kanhi natong pagabaklayan

Karon bungol nako sa imong sangpit kang Iyay
Nga nagpaatbang permi gahuwat sa paglabyog
Sa imong pingwit nga balat ang paon

Alang kang Manong

kahait sa imong tan-aw kanako
daw sa kaonon mo nga walay panit panit
kitkiton nga daw sa walay bukog
tupsan sa katam-is daw tubo
apan ingnon ko ikaw nga pahawa na
ayaw kog tintala
kay tingali ug mahinayak ko
makalimot ug dalhon tika sa akong kwarto
ug didto tika ilansang sa akong bungbong
uban kang Piolo, JC ug Zeus

Tulo ka Bakak

Gikutasan nako
Sa imong pagbalik balik sa pansayan
Dili lang sa makaduha, tulo, upat, lima,
Ka higayon tikang nasakpan
Naaktuhang niago, niutnga ug niutong
Nalibang nga walay hugaw
Nihagawhaw ka ug miingon,
"Gitubol ko"  
Apan nasayod ko
Bakak lang ang tanan
Una, kay gainom kag tsa padaot
Duha, kay utan ang gikaon mo ganiha
Tulo, kay nasayod kong gahinay kag lantaw
Luyo sa pultahan
Sa paa ni Roxanne nga gakupot sa Tanduay
Sakay sa kabayo
Sul-ob ang two-piece niyang pula
Animal ka!
Bakakon kang dako

Friday, July 5, 2019

Upos nga Pailob

Niuwan, nauwanan, nagpasinguwan,
Nabasa, maayo pag maligo nalang
Puslan mang nahumod, naumod,
Dawaton ang tanang pagdaugdaog
Apan ayaw kalimting makabarog pa ko
Ug sa akong pagbarog ipanaad ko
Hubuan ko ikaw sa imong kabakakon
Panitan sa imong kabigaon
Tan-awon ta ug duna pay mahabiling nawong
Nga iharong kanako ug sa upos kong pailob

Tuesday, July 2, 2019

Happy Ending

Sa matag human sa usa ka yugto
Musunod ang usa nga mahimong musalo
Sa imong pagkatagak

Ug dili tanang katapusan kagul-anan
Usahay usa kini ka lutsanan padulong
Sa pagkakaplag sa imong kagawasan

Wala ko na igsapayan ang sakit sa kamatuoran
Sakto na ang hilak, bakho ug luha
Kay mahimong mukatawa bisan unya sa imong pagbiya

Sunday, June 30, 2019

Kamatuoran

Matuod walay pailob ang hangin
Ug bisan pa sa kasalbahis ug kabangis sa bagyo
Wala ako malisang nga mulatas niadtong hataas ug habog
Nga bukid sa atong kagawasan, antuson ko

Kay sama sa bulkan, nag-umido kining gibati
Sa akong kahiladman; nagbaga kining gugma
Ug andam na mupadagayday unya diha sa aping
Nga wala maghusga ug mutulisok sa kamatuoran

Bangunon kadtong mga damgo nga gitisok
Sa walog nga naanod sa tampalasang bul-og sa baha
Andam na ako, mubarog bisan pa sa kaulaw
Tapuson ang nasugdan ug dawaton ang kamatuoran