Tuesday, September 15, 2009

Dili mahimong higugmaon

Unsay ako
sa mga pasumbingayng
imong napupo sa agianan
nga imong gilaktan
kagahapon ug karon.

Unsay ako'g
nahimo kanang tahor
sa imong sapatos
nga panit ug mahalon.

Wala man pud tingale.

Kay gawas nga ikaw
ang akong gikinahanglan,
wala ako mahigugma sa kalibutan
ug dili ako mahimong mahigugma niini.

panit nga dili makabati

gipang-it, gidagit, gibit-bit sa iro
ang panit sa linapa nga kabaw
nga nakigbugno sa iyang amo
kaganihang hapon

ang kabaw nga naghilom,
nagpaanod sa sulog
sa sugo sa iyang among madaug-daugon

pagkawalay pulos sa iyang pagkahari
pagkawalay pulos sa iyang pagkamaakuhon
pagkawalay kwenta sa iyang mga sugo
kung siya mismo dili niini makahimo

maayo pa ang panit
dili niini mabati ang kapaet
sa pagwisi wisi niini
sa irong wala usa'y kalibutan sa panghitabo

Friday, September 4, 2009

ang ugma ang laing kinabuhi

nganong mabalaka kita anang ugma?
nganong mamuhunan paghipos anang kaugmaon?

karon ang kinabuhi
ug ugma ang laing kinabuhi

buhaton ang karon
kataw-an ang karon

kay ang ugma na ang atong pasulbaron
sa iyang kaugmaon

Wednesday, September 2, 2009

ubani ako

gusto nakong ubanan ikaw
sa pagdimdim sa katam-is sa kinabuhi
sa pagtuki sa mataggutlo sa atong pagbati
ug lili sa balililhan sa aping nga luhaan
nga may igong kaaslom ug kaparat
nga iya sa kina-iyahan

naanad na ako nga uban ikaw
ug mahamulingwan ako
kung mahanaw ang imong panglantaw
maong ayaw pagbiya
hinunua ubani ako ning akong
pagdimdim sa matagtakna