Monday, June 29, 2009

ang bul-og sa atong gugma

miulbo na usab
kadtong kahinam natong duha
midisider kita nga mag-uban
nga kita lang ang may kasayuran

atong gisalom
kadtong atong mga damgo
wala kita mag-ambat sa labawng milagro
nga buhion ang ginapos natong mga tinguha

mao kini ang labaw natong gusto
ang mag-antos sa kahinam
maglipay sa tumang pag-ambahan

ikaw, ako man wala'y kasayuran
kung asa kita dalha niining atong kapalaran
bisan gani ako wala masayod
kung musubang ba kadtong adlaw sa pista
sa inyong lungsod

apan bisan pa man
kita nagpaanod

walay gihawira'ng bugsay
walay gihuptang pagmahay

walay timon
walay usbon

gawas sa gugma
nga atong gisabutan

gidisisyunan
nga abli ang duha ta ka dalunggan
ug labawng mata kita sa kamatuoran

Tuesday, June 23, 2009

ang sulog sa mga balak

mibaha pag-usab ang balak
nganong ingon niini ka kusog
daw sulog nga walay kaikog
walay puas kanato sa pag-aabog
palayo, paanod didto sa walay palad
nga bul-og sa mga balud

hawiri ako palihog
kay dili ko buot maanod

ang balak nga dili masulat

ngano ba sang ang balak
kinahanglan pa mang sulaton

nganong umulon pa ang mga pulong
ug ihulagway ang usa ka sonata

o sayawon ang usa ka ritmo
sa matuod nga paghigugma

dili ba diay kini pweding buhaton
dili ba pweding bation
o kaha katulgan
ug ugma paklion pag-usab
sama sa mubong sugilanon natong duha nga
dili matapos bisan sa atong kamatayon

dili ba diay mahimong lantawon nalang
ang langgam nga milangoy sa hangin
ug mupauraray sa matag huyohoy niini

dili ba mas nindot kadtong
balak nga dili masulat

dili ba mas nindot kadtong balak
nga kita lang ang nakatugkad

kita: ikaw ug ako
ang dili masulat nga balak

nagkinahangla'g duha

nagkinahangla'g duha ka sugilanon
haron ang duha ikasugilon

nagkinahangla'g duha ka linalang
haron mahimong managtiayon

nagkinahangla'g duha ka tawo
haron mahimugso ang gugma

nagkinahangla'g duha ka pisi
haron mahigot ang duyan

nagkinahangla'g duha ka kamot
haron masapwang ang gasa gikan sa langit

nagkinahangla'g duha ka pagsabot
haron magsinabtanay ang managtiayon

apan ingnon tika
nagkinahangla'g duha ka disiyon
haron ang nausa mahimong duha

maayo lang ug dili kana maato

Monday, June 22, 2009

walay taytol 2

bahandi ang pagbating gihambin
ning lalom nga kagabhiom

mihilak na usab ang langit
nibaha na usab ang mga luha

nitago ang kahayag sa bulan
nipiyong ang mga kabituonan

kinsa basad ang makasabot
kinsa ba usab ang makatagamtam

nianang bug-at nimong gidala
gawas kanako
nga gasapnay sa imong kalag

naggakos, nagapos,
nianang imong mga halok

sa matag adlaw
nga pagtuaw sa
malipayong kinabuhi

nga wala magping-it
bisan sa kahapdos

Sunday, June 21, 2009

sayong kabuntagon

bugti niadtong mga bulak
bugti niadtong mga langgam
nga kanunay'ng gipadala
haron maghatag ug kalipay
kahayahay, kasinatian
sa usa ka gugma
kagawasan dinhi ubos sa balaod
nga binuhat sa nga mabudhion
ginapos sa mga balud
sa unos ug sa sayong kabuntagon
nagpaabot dinhi sa baybayon
sa pagsubang sa adlaw sa mga balak
nga bag-ong hinaon
gikan sa handurawan sa anak
nga masupilon
ato kining ampingan
sugilanon nga ato lang gayod

Friday, June 19, 2009

kapeng hamabaw

inimnang kape sa tasang kabang
puti ug itom nga lingin
ug may gitas-ong unom ka pulgada

gipatong sa lamesa
hamabaw pa ang nahabilin

gibuhi ang dugo sa katulugon
tibuok palibot nangalimyon

misalom ang mga ngabil
natagamtam sa dila

kalami sa init nga kape
naghatag ug kinabuhi

ning pagtukaw sa atubangan
sa balak nga gisugilon

sa sugilanong nagluhod
sa imong atubangan

Thursday, June 18, 2009

ang padulngan sa hinay

walay puas ang pagkadagma
sa tawong nagdali daling masantos

walay umoy ang kasing kasing
nga gadaling mahigugma

walay kumo sa magpaabot
walay kumo sa paghulat

kay musubang sa insaktong takna
ang adlaw didto sa silangan

ug mutunod kini nga walay gipaabot
didto sa kasadpan nga ato unyang padulngan

bisan gani ang gapiyad
nga tinaguktok sa segundo sa matag takna

aduna ra gyud kiniy panahon
nga maabot sa paghalok

sa iyang gipangandoyng oras
mahimong karon o kaha ugma damlag

walay taytol: balak sa buhat, dili sa pulong

didto niadtong ilalom
sa ilang panag-uban

nanagtapad ang duha ka binuhat
nga nagkahigugmaay

wala'y bisan usa ka pulong
nga nalitok sa ilang mga dila

bisan pa gani sa kapuno
sa ilang kalipay nga giubayan

nanagsingki ang ilang dalunggan
nga wala makabati sa ilang palibot

nanaghalok ang ilang mga ilong
hasta sad ang ilang mga agtang

nanagtapot ang ilang mga tinan-awan
daw pilit pa sa epoksing dili maukang

walay putol ang mga laway
mga ngabil nag-ukubay

napalong ang kahayag sa pagsirado
sa tabon tabon sa mga mata sa duruha

mibaliad ang mga pilok
nanghuyatid ang mga buhok ni inday

wala gihapon ang pulong
wala'y malitok ang kasing kasing
nga mapahiyumon

dili kini maka-ipsot sa kahuot
sa ilang panaggakos

ibabaw sa ilang kahinam
sa gugma isip managhigugmaay

sa kahilom
mibalak si dodong

Tuesday, June 16, 2009

ikaw

nangutana ka nako
kung nganong
malipayon ko

simpli lang,
dili atik,
dili balak,
dili tinunto
dili unsa

kung dili ikaw,
ikaw
ang naghatag nako
nga makumpleto
ang akong mga adlaw

makadungog lang ko
sa imong tingog
dili na nako
kinahanglang
mamahaw

makadungog lang ko
sa imong katawa
dili nako
kinahanglang
pag-unsa unsa

tungod kay igo
na ang ikaw kanako
igo na'ng mahalokan kong
imong pagka ikaw

sa ilalom sa mangga

mas nindot kadtong paghinabing
ikaw lang gyud ug ako
ilalom niadtong namulak nga mangga
nangalimyon sa kahamot
nialisngaw ang katam-is sa iyang kaaslom
nanaghoy ang huyuhoy sa hangin
samtang kita didto noadtong iyang tiilan
nipasilong sa iyang landog
naglingkod sa nigitib niining mga gamot
atong gipaabot ang pagpangapulak
sa bunga niining hinog

wala koy balak

wala koy balak
gihilantan nasad ko
ikaw nay mahimong
musabot nako

Monday, June 15, 2009

dawata

dawata kining pungpong
sa akong gugmang matinud-anon

ug kung aduna kay higayon
pwede ka dinhi mupasilong

idalit ko kanimo
ang kainit sa akong mga garay

ug ang kabugnaw sa huyuhoy
sa akong mga balak
nga alang lang gyud kanimo
akong mahal

ang akong manulunda

martes,
laing adlaw na usab
laing bugno sa pagpakabuhi
dinhi sa yutang atong gianan

gusto ko nang madungog pagbalik
ang tingog sa akong manulunda
ang bahakhak sa usa ka abyan
sa matag sayop ko
sa akong mga tikang
ug sa matag gunit niya kanako
pabarog pagbalik
haron ako mupadayon sa akong lakang

walay sama gyud
ang adunay anghel
nga maghatag nimo'g pahiyom

sayo ning kauntagon

sayo ning kabuntagon
daw wala ko ganahing mubangon

walay gustong mubiya
sa gihalog kong unlan

ania pa ang katulogon
gustong pun-an

ug sumpayan ang damgong
ikaw ug ang imong pahiyom
ang kauban

pasagdahan ta

pasagdahan tang mahinanok
ang kahinam nga ania
piniriso sa atong dughan

pasagdahan tang mahikatulog
kining tinagubtob sa atong panag-uban

pasagdahan tang musayaw sa kalipay
ang atong mga pagbati ilawom sa
sa dan-ag sa lingin nga bulan

pasagdahan tang magpa-uraray
ang sonata ug awit sa gitara
nga hagbay ra natong nahikalimtan

wala kita magdamgo
matuod kita

wala usab ako nibalak
matuod kini

alang kanimo
akong pinalangga

niining dagat
nga puno sa kalinaw

ang mahigugma pagbalik

gikan karon ingnon ko ikaw
nga wala ako nagdamgo
nga ania ako tupad kanimo
ania ako may kalag
ania ako walay kasilag
ania ako nahigugma
nianang giingon mong usa ka panghimakak

gikan karon ingnon ko ikaw
dili mahitabong masayop ko
gibati ko pagbalik ang tinagutob sa kahinam
sama sa matag kakita ko
sa akong crush kaniadto
sa dihang high school
pa'ko sa among baryo

gibati ko na usab ang mangandoy
nga maabot na ang sunod nga adlaw
haron lang makauban ikaw
mahinabi sa imong bahakhak ug katawa
makadungog sa imong mga istorya'g pakatawa

pagkalami gayod pamation
daw sa hagtik sa gibaling chicharon
gituslo niadtong halang nga suka ug patis
nga nagtulo pa ang akong laway sa kaaslom

ug dili nako tuyuon
kasing kasing nako daw gitikon
ingon na gyud tingali niini ang mahigugma
daw nabuhi ang akong dugo
sa akong kabatan-on

niana usab

niana
nagdukdok na usab

ning akong keyboard
ning akong hunahuna
ning akong kasing kasing
ning akong garay sa pulong

bunga sa akong pag-inusara
bunga sa akong gugma
bunga sa akong nahipalasay nga pagbati
bunga sa kanunay kong pakighinabi

kanimo nga akong gimahal
kanimo nga akong pinalangga
kanimo nga nahimong kabahin kanako
kanimo nga nahimong kalipay

sa akong pagpakabuhi

Friday, June 12, 2009

labaw sa pulong

nangutana ka kanako ug UNYA?
ug busa ingnon ko ikaw
nga dili lang ako pulong
dili lang ako garay nga imong basahon
hikapa ako kay usa ako ka matuod
pagbati, nibati ug labaw sa tanan gugma
nahigugma diha kanimo
labaw sa pulong
dili matukib nianang pulong
dili matugkad sa pagsabot sa hunahuna
bisan pila ko pa kini kagatusang ikulit dinhi
niining akong hulagway
dili ko gihapon kini kanimo mapasabot

maong usbon ko
labaw ako sa pulong
labaw sa ako kanimong giingon
ako kadtong halok sa imong paghinuktok
ako kadtong imong gikahinabi ilalom sa imong kalaay
ang tinaguktok niadtong sapatos sa hagdanan sa kamingaw
ang babaye nga walay nawong
ang babaye nga ikaw ang nihulma diha sa imong atubangan
ang babaye nga mihalok ug miluhod sa imong tiilin
ang babaye nga migakos kanimo sa walay kahadlok
ang babaye nga walay pupanuko
bisan masayod pa sa tinuod ang kalibutan
ug bisan tulisukon sa dakong kauwawan

andam ko kanang dawaton sa walay pupanuko
dili mo madungog ang akong pangagho sa pagbasol
kay dili ko kini basulan bisan imo pang ayran
bisan dili pa nimo tuohan dili ko kana igsapayan
unsa pa, unsa pa ba ang angayan nakong iingon nimo
unsaon ko pa ba ikaw pagpasabot
unsaon ko pa pagpahayag
nga ako kini, ako,
ug ako kining ania sa imong atuibangan
hikapa, hagki ug gaksa, imo ako tanan
lawas, kalag ug espirito
bisan man gani sa damgo ta lang

paminaw, paminawa

paminawa, paminawa una ako
paminawa kining tinagubtob
sa gatambol kong kasing kasing
nga nagping-it niining daplin

daw sa nawad-an sa dalonggan
nga kanhiay kaniya nipatalinghog
nidasig sa walay umoy nga pagbati
walay kadasig, kay wala nay kinabuhi

paminawa, paminawa kining singgit
paminawa kining akong awit
paminaw, paminawa ang awit sa pangindahay
paminawa, paminawa, paminawa

ngano basang ingon kana ana karon
nga kung kanhi may kainit ang pagtagad
karon daw sa nawad-an sa katam-is
maong paminawa ako akong mahal

mahal ko kaayo ikaw maong paminawa ako
awiton ko kining mga pulong nga alang lang kanimo
nga gusto kong maabot sa kina-uyokan sa katahom
sa imong pagkatawo ug ang kalabo sa akong mga pag-ampo

paminaw, paminawa ako
paminaw kanako, isinggit ko ang gugma
alang lang kanimo
alang ug alang lang gyud kanimo
paminaw, paminawa intawn
ania napagaw na karon

paminawa

paminawa kadali ang sonata
ang awit, ang kanta sa akong kasing-kasing
ang ania sa akong huna huna
ang akong matuod nga gusto
ang akong gugma nga misinggit
alang kanimo nga anaa lang dinha
nagpaantaw, nagpaminaw
dili gustong mutingog
dili tungod sa kahadlok
apan tungod kay sipa na kaayo
ang pagtawag nako sa ngalan nimo
makabungol na, nagpangamay
sa huna huna nanganaykanay
adto na ta ug musakay nianang
makusog nga banlas sa balud sa baybayon
nianang taghoy sa hangin sa kaudtuhon
ug sa dinahunog sa ulan nga ania na nagpadulong
haron kita papason ning atong kalibutan nga gibarugan
ug didto dalhon sa paraisong napuno
sa dan-ag sa lingin nga bulan--takdol
ug sa kahilom sa kagabhion
nga mipauraray sa atong mga bukton

sa bungtod sa atong mga damgo

pagkanindot niadtong atong awit
ang awit nga adunay panagdait
awit niatong atong dughan
sama sa bangaw kita gibayaw sa hilabihan

usa kita ka higala sa atong kaparutan
managhigugmaay sa kasakit ug kalipay
manag-igsuon sa mata sa langit
kaluha sa kalag tang walay kasayuran

didto niadtong buhawi sa atong gugma
kita ginapos sa gagmayng alimpulos
gitaban didto sa layong bungtod
sa atong mga damgo
palihog dad-a ako

Thursday, June 11, 2009

kinsa'y nasayod sa matuod?

kinsa man ang nasayod?

kinsa man ang adunay kahibalo
nga ang kamatuoran anaa dinha?

matuod nga ang katam-is
anaa sa kapait nga initlugang paliya,

ug ang gana anaa sa pinusaka'g sili
nga utan tinunuan

ug ingnon tika
adunay bulawan ang deserto

adunay pilak ang ilawon sa yuta

adunay dyamante ang baba sa bulkan

adunay kalipay ang haw-ang nga dughan

kay matuod kining nahigugma
ug dili kini sa damgo lamang

kung maghimo ko'g balak

kung maghimo ko ug balak
ingon gyud ko ana

ayaw lang kalain
dili sad ko ganahan
anang hayag hayagan

storya storya lang
naa ra na nimo
ug unsay imong interpretasyon

dili man sab ako ang
ang imong hunahuna

bisag ipahibaw ko pa sa tanan
ug unsa ang akong istorya,

dili gihapon ingon ana
ang pagsabot unya nila

maong ayaw katingala
gitagni tagni ko lang nang istoryaha

salamat sad diay sa pagbasa
kasabot ko nimo
nabaghuan lang gyud ka nako

tingale wala ka pa kasalom
sa matuod nga ako

unya ingnon tika
ako ni

(alang ni nimo)

maayong klaruhon
para sa hingtungdan

ulan na sad

ang kaigang dinhi sa Mabolo
daw sa nibukot

naglabad na hinuod akong ulo
gipanungay na ko sa singot

daw adunay nag-ung ung
sa akong lubot--kagawason

mibundak dayn ang ulan
mitaas ang baha

ng kanal nahawan na usab
daw sa gisilhigan sa buswak sa baha

sa nagdahurog nga bul-og sa tubig
gikan sa langit

sa hamubong higayon
daw sa nahupay

ang akong kapungot
nimo ganihang kadlawon

sakayan

hangtod karon wala pa gyud naabot
ang akong gipaabot nga barko

hangtod karon wala gihapon nipaaninaw
ang anino sa usa ka sakayan

musakay unta ko.....

mangutana lang unta ko

sa gamay pa gyud ko, kulitan
permi bitawng mapungot nako si mama
kay pastilan ko makapangutana
dili gyud lung-an ug dili nako
makuha ang gusto nakong mahibaw-an

hangtod ron mao gihapon
sahay kung dili ko kamatngon
mao ra ko ug imbestigador
susihon, tukion ang tanang lantugi
sa pangutana ug kung mahimo
aksyunan, pangusgan unya
kung mahimong linkuran
buhaton haron masayran lang
ang kamatuoran

ang tinuod
nagpasabot lang ko nimo daan
haron dili ka nako mahamulingwan
magutana man unta ko
kung asa naka karon
murag importante man gyud
nang imong gilakaw

nakadisturbo ba ko?

wala lang

niadtong gamay pa ko
ingnon ko nilang mama
nga kong magminyo
pilion kuno nako kanang usa ka
milyonaryo... patay paminaw ko
himuon lang ko'g ulipon
patrapuhon sa iya unyang mga hugaw
imud-mod ug himuon ug amaw
pasensya apan nakadisider ko
dili ko mangita anang milyunaryo

kung si papa say paingnon
gusto niya kanang usa ka inhenyero
kay matod pa niya dili nako maglisod
unya sa akong pamuyo
makatukod ko'g balay dili na kinahanglang
lain ang muplano, apan gahuna huna pud ko
dili ko ganahan mahimong dinumero
but-an o sa akong gusto unya
naa ra ba koy kinaiya nga pwerting ngil-ara
matod pa sa akong manalagna nga amigo
gahi sad kuno ko ug ulo
murag gipangalaan sa bato

maong nihunat ko
nidisisyon nga higugmaon
ang usa ka simpling tawo
kanang walay kapritso nga daghan
kanang makainom o dili ok lang
kanang maka pusta sa bulangan kung manari
o bisan gani dili ok lang
kanang higugmaon ko labaw sa tanan
labaw sa iyang habol
ug labaw sa iyang unlan

apan unsang pagka unsaa
karon gisugo ko sa akong hinigugma
niingon siya pasulaton kuno ko niya ug balak
nga para ra gyud niya
kanang tambal sa among kamingaw
sa mga kalaay niining adlaw sa kagawasan
ug kay gihigugma
gapa-anod, nia gakatawa
naggaray sa balak
nga hangtod karon
wala ko kahibaw ug unsa

ikaw nasayod naka?

Wednesday, June 10, 2009

karon

karong gabhiuna
dili gyud ko ganahang mubalak
dili ko ganahang magsulat
labi na kung alang lang kanimo
alang sa imong pagkabilyako
sa imong pagka-ambungan
ug sa imong pagkamaayo

apan naunsa ba daw sa gadagan
ang lakang sa akong mga tudlo
gusto kang ingnon
nga tubaga ko
balaki sama sa akong gihimo
apan ingon sa hilom kana
ingon sa mipahulay na sa imong pagbanlas

asa na kadtong mga talidhay
mga panugsog sa akong kahuyang
sa pag-atong sa baybayong atong ginataguan

ang tinuod giduka nako
apan ingon sa wala muduaw kanako
kadtong bulak sa atong sinugdanan
tultuli ako mahal ko

gusto nako unta

gusto kong maggaray
nianang balak sa kakapoy
anang balak sa kapuol
anang balak sa kaduka
anang balak nga gamika

gusto ko untang mugaray
anang balak sa gugma
anang kamingaw nga sobra
gaatang kong kanus-a ikaw mutunga
sa akong atobangan
ug mupahiyon dayon
muhalog sa kamingaw
sa usa ka pinalangga

gusto sad ko muhimo
anang balak nga walay padulngan
walay kinutuban, himo himo lang
walay katawa, walay pagbakho
walay kahiubos, walay pagpangagho

gusto ko anang ikaw mismo
mupasabot kanako
nganon naingon ako niini
nganong ikaw ang gisinggit
sa huna huna ug kasing kasing
nga dili makakaon ug dili makatulog
ang hulagway sa kaamguhan
nahimong hanap ug lisod angkunon

gusto ko anang sinumbagay
dili sa kumo kung dili sa mga garay
kanang mamungingi sa akong hulagway
sa kahait sa akong mga pangindahay
mga katumanan sa gugmang nahipalasay

gusto kong manulisok sa akong kaugalingon
nganong ikaw ang gusto nakong angkunon
nganong haw-ang kong dili madungog
ang dugdog sa atong katulogon
ang liti sa pagbating kanunayng muhadla
sa atong panagtigi niining balud
nga ikaw ang naghari

gusto kong mabusog ka
sa mga pulong nga akong ginama
gikutlo sa atong tanaman
nga ikaw ug ako ang gapuna
ug miamuma sa walay pangandoy
nga ato kining mautan
sa kulon sa ato unyang panag-uban
tinimplahan unya sa mga singot
sa atong pagbudlay sa katam-is
sa kapalaran nga hangtod karon
wala pa kini nahimugso sa atong atubangan

Ngano ba sad?

ngano ba sang nadungog mo man
ang mga tinaguktok sa akong sapatos
sa dihang nisaka ako niadtong bato
nga hagdanan sa kampanaryo

ug dayon miingon ka'g mikominto,
nangutana kong misayaw ba ako
sa sayaw sa Bohol nga maglalatik,
o nagdokdok ba ko ug bagol
sa akong abaga o kaha sa akong ulo

mikatawa lang ko ug dayon miginhawa
giabot sa ilalom ang akong dakong kahingawa
nga basin unya sa pag-bot sa panahon
dili lang tinagoktok sa sapatos
ang imo unyang mapungtan

maong ingnon tika daan
haron dili mo mataligam-an
usa ako ka yanong tawo
ug wala ako'y kalainan sa uban

aduna usab ako'y kinaiyang dili unya nimo masabtan
nga tingali unya mangyamiid ka sa kadugayan
kay dili mo mauyunan ang mga pagbakho
kong manilingang may gikusgong dili hintupngan

pangagho sa usa ka kamingaw

ang tinuod
ganahan unta kong
magtuyo pagsulat
sa imong giingon

kanang balak kabahin
sa usa ka magbabalak

apan unsa ba?

daw sa dili malitok
sa akong mga tudlo
ang matuod nga mga pulong
nga nagpangurog
sa kahadlok
nga tukion
sa mga matukibon

maong pasaylua
kining mikitiw
nga pagbati

gimingaw lang
nipahayag
sa pila ka mga pangaghong
nagtampusisok
sa akong dughan

Monday, June 8, 2009

ikaw ug ako

unsaon ko man ikaw pag-ingon
nga ang nangagi
usa lang kadto ka lilong
ang mga garay nga pulong
usa lamang kadto ka pagpanglimbog
pangandoy nga buhion
ang paggilak sa mga bituon
ug karon aduna kiniy dakong kalainan
ikaw ug ako dili pulong lamang

ako kana ug dili kana limod

lantawa ako pagbalik
tutuki ako
away ako'g dudahi
hikapa kanang hulagway
nga giingon mong patay
wala maglihok
ug wala gani mamilok

ako kana ako kanang may kinabuhi
ug bisan pa niana
anaa ako dinha
makausa sa akong pagpakabuhi
mahimong patay na
apan mabuhi pagbalik
sa imong pagpakabana

giumol kita dinhi

giumol kita sa pulong
gamugna kita ug pulong
apan nahinumdom ka tingale
nga ang tawo gikan usab sa pulong
pulong man lamang kini
apan ania dinhi ang matuod nga bili
sama nianang akong gugma
nabuhi kini tungod sa mga pulong
ug mahimong magpabilin kini
kay ang pulong dili mapapas
handumon sa kanunay
bisan sa pagkatun-as
sa payag tang gipanday

papil sa atong sugilanon

gihigugma ko ikaw

gihigugma ko ikaw

ug higugmaon hangtod sa hangtod

bisan ibanlas pa ta sa atong katapusan

ikaw gihapon ang adunay dakong papil

sa atong sugilanon

dili na kana mausab pa

walay katapusan kining gugma
sama sa adlaw
nga walay hunong sa iyang pagsubang

bisan pa sa pag-abot sa unos
sa atong gugma

ingnon ko ikaw
nga ikaw ang akong gihigugma

ug sa gihapon ikaw lang
ang sulaton nako ning akong mga balak
ug dili mahimong mausab kana

Sunday, June 7, 2009

binulig nga kalipay

sa nilabayng mga katuigan
aduna kitay mga binulig nga pangandoy'ng
atong gitagana sa pagpakigbisog unya
sa pag-abot sa huwaw nga atong ng nalantaw
bisan sa layo palang niining nahimutangan

apan unsay ato karon
ang binulig nangapulak
ug ang nahabilin mao nalang kadtong
lukay sa mga pagmahay

gihurot pagharos
sa bagyong walay kukaluoy

karon nahanaw na ang tanan
karon daw sa nahubsan na ang kanhiay
binulig ta'ng kalipay

haduol sa atong katapusan

asa na ba kita?
daw sa nahanaw na ang atong pakigbugo
asa na kita gibanlas sa bul-og sa pagdaug-daog

aduna pa kaha kitay kalingkawasan?
aduna pa kaha kitay kalipay nga sangkuan?

daw sa nahanap na ang tanan
daw sa napapas nga mga badlis sa dalan
nga kanunayng giyatak yatakan

pagkapaet palandungon
apan ingon niini na gyud tingali kita

haduol sa atong katapusan
silingan sa atong kamatayon
ilawom sa atong panag-ipon

Friday, June 5, 2009

usa ka kasinatian---duha ka binuhat

Gisabulak nato kadtong kahilom
ilawom sa walay bagutbot nga kagabhion
nahimo kadtong balaan,
nahimo kadtong timaan
nahimong usa ang duha ka timailhan
walay niduyog nga tinaguto sa tiking walay pamilok---
nagpaantaw sa atong nahimutangang may kahimuot
daw ang mga bangaw sa langit mikanaog
ug nahimong hagdan sa atong pagbaktas
niadtong atong duha ka kasinatian
wala kita mahisalaag,
kay gitultulan kita sa usa ka matinud-anong gugma
igo lang kita sa pagsubay niini nga walay pupangutana
gum-os man ang habol sa katugnaw
wala kini nato igsapayan
kay gusto nato kadto---ang pagsuhid ta
sa tunob sa kamatuoran

Wednesday, June 3, 2009

kasakit

ang kasakit bililhon sa nga tanan
mas daghang kasakit
masmabati nimo ang kinabuhi

samatang ang kamatayon
adunay dakong kalainan
kay didto wala ang tanan

wala ang sakit, wala ang kalibog
wala ang pag-antos, wala ang pagping-it
wala ang gugma natong duha
wala ako ug wala usab ikaw

asa na kamong mga gagmayng ginoo sa kasakit
ning kinabuhing akong gibatunan
pun-i ang kasakit nga gibati
pun-i ang pag-antos nga gibatunan

ihatag kanako ang tanang mga sakit nga dili matukib
kung gusto nimo gukda ako ug lutusa
kastiguha ug kung mahimo ilansang
apan buhia pa, ayaw ako ug patya

(versyon sa PAIN ni Alan CaƱa)

Tuesday, June 2, 2009

ubani ako sa kanunay

ikaw kadtong hulagaway sa kaanyag
ikaw ang hulagway sa matuod nga gugma
ikaw ang dagway nga kanunay kong gihangad
sa akong kagabhion nga nag-inusara

kung aduna man ganiy katapusan ang tanan
ug mahanaw sa kalibutan nga atong agianan
palihug ko ug dan-ag bisan didto unya sa atong ugma
kung duna paman gani ikaw gihapon ang akong ikauban

lauman ta kadtong langit nga atong padulngan
didto lunhaw ang balilinhan nga walay pagkalalag
ug ang kahayag nga wala nay pagtunod sa kasadpan
ipasalig kong ubanan ikaw sa imong karon ug unya

awiti ako

pabatia ako sa imong mga laylay
pabatia na usab ako sa linganay
sa imong gitarang kanhi mo gikaskas
aron pagsugilon sa gugmang malaumon

awiti na usab ako sa atong kagabhion
awiti sa imong mga pangindahay
sa atong paraiso nga puno sa kalipay
uban sa dan-ag sa buwan nga atong kauban

balaki ako sa imong mga pulong ug huna huna
balaki ako sa sugilanon sa atong kinaiyahan
isinggit ug isangyaw ang kaayuhan
bisan sa atong kaparutang nahiaguman

sulatii ako sa akong pag-inusara
ubani sa akong kagawasan sa gugma
tagui sa akong paghubo sa kamatuaran
nga ikaw lang ang may pagsabot kanunay

ayaw kawala sa paglaom

ayaw kawala sa paglaom
ayaw pag-undang
padayon ug tikang
isulat, ipadayag
bisan dili na masabot

dia lang ko
kung gikinihanglan
ingna lang ko ayaw ka ikog
kay akong buhaton
ang tanan

dia lang ko

dia lang ko kanunay
dia nag-ampo para kanimo
dili nako mahimong biyaan ka
dili nako mahimong pasagdan ka
niining imong gubat ug hagit sa kapalaran
dili ako makaako niana nga mutalikod kanimo
pariha lang tingale ming inday
mubakho ug muluha kung malayo ka kanamo
kabahin kana
ug naanad na ako sa imong
mga pulong tingog
sa akong kasing kasing
nga dili mahanaw
bisan sa dam-ag sa bawud

pag-amping mahal

pag-amping mahal
ayaw padaog sa kakapoy
ayaw huna hunaa ang ugma
buhata ang imong mahimo karon
mao kana ang pinakatam-is
ug mahimong ang kinabuhi
mabulukon

ania lang ako
kanunay magsulat alang kanimo
hangtod sa hangtod
hangtod kita iyang paminawon
hangtod may katumanan
ang mga damgong atong giumol
bisan sa mga bul-og sa luha
nga ako karon gipabuhagay
sa sapa sa akong kasing kasing
nga mitugyan kanimo
sa kahitas-an

kinsa ang gaingon?

kinsa ang gaingon?

ang kinabuhi mao karon
karon ug dili kadtong
nangagi

samang ang malung-ag
mao lamang ang ania
sa akong kaldero
dili kadtong gitangag
sa mga maya
sa dihang nagtubo pa
sa iyang pilapil

dili usab kadtong
gituka sa manok
ug gikaykay palayo
sa hanig nga nagsilbing
gabay sa iyang pagkahidangat karon

dili usab kadtong nangahulog sa dalan
ug labawng dili kadtong mga tipasing
gihubo usa ka pa naingon karon dinhi
haron bagahan, kayuhan, initon,
lutuon haron unya mapuslan

ayaw niana
naguol ko nimong maghunahuna

Monday, June 1, 2009

han-ay

kabuang ra ni ato
garay-garay
han-ay han-ay
sulat-sulat
ginagmay gagmay

layo ra ni sa tinuod
ayaw na gyud pagbalik
pasayluon tika
bisag sakit

ikalipay ko ang imong pagpalayo

hunongi nanig basa'ng bloga
wala kay maani

pasagdihi nani dinhi
padayon sa imong panaw

ayaw nako kabalak-i
dako nako
mas nasayod ko sa akong gihimo

ang imong gibasihan
ang nabasa ra na nimo

layo ra na sa matuod nga sugilanon
maong hangyo nako

ayaw na pagbalik
kana ikalipay ko

bana naman sige nalang

ang tinuod
gwapo gyud ni si inting
akong bana
akong hinigugma

dili palaaway
walay gyuy problema
ako lang tingale
naay dakong problema

dili ko ganahan anang gwapo
sobra ka gwapo
daghang makagusto
daghang tag-iya
daghang manag-iya
daghang mugukod
makapungot

apan pinakaslan man
sige nalang
antuson bisan kapoy sahay
sahay sad maayo
kuyog nimo gwapo
hahay

gidawat ko na

ang tinuod?
napungot gyud ko
ang tinuod?
nasakitan ko
apan wala akoy mahimo
aduna kanay imo
dili sad ko mangayo'g putol
sa imong sinugbang barungoy
wala ko'y katungod
mudawat sa dili nako pahat
ingon na gyud niini
angay'ng dawaton
sa walay kusmod
tunlon

gihilantan ko

mao naniy nindot ron
dili nako kamaong muhimo ug balak
wala nay mahan-ay nga pulong
sa akong mga tudlo
nag-uros uros akong hilanat
45
kabuthunon
sure ko sipa ni kaayo
ikaw man gud
gwapo
samtang ako maot
walay ayo
dili angayan nimo
apan wala koy mahimo
mao sad ka
dili ko madawat nimo
salamat nalang
angkunon ko
gugmaan
apan dili ato ang tanan
mahimo sad tikang buhian
muinom nalang kog BIOGESIC
basin huwasan nako
ugma puhon
sunod tuig
sama sa nangali
lisod mahigugma
mag-aginod nasad kog balik

hahay

pastilan
daghan man diay ang nahingawa ni inting
hastang bagting sa kampana
siya ang kanunayng gikabalak-an

hahay, maayo pa siya
walay katapusang gitawag,
gipasidunggan
sa mga kailang kunuhay buotan

maayo unta kung mao
maayo unta ug kaila pa ang hangin
ug nasayod ang dagat
sa binuhatan sa mga sayaw
nga nagsalag sa kimba
ug walay kukahadlok nga mahulog
kay wala kiniy gipanagan-ang
iyaha