Friday, December 18, 2015

KatumananPagkaanindot palandungon,
Ikaw ug ako ilalom 
sa dakong punuan sa avocado;

Lantaw ang halapad nga wanang
sa uma nga tin-aw ang lunhaw
sa mga dahon sa mais;

Gapaling paling daw gawaltza
sa sunata sa hangin ug
gibayaw sa tumang kaanyag
sa kaudtuhong mapahiyumon.

Ikaw ug ako katong mga damgo kagahapon
nga natuman karon.

Aduna gyud diay katumanan ang tanan 
kung imong buligan.

Maabot man ang hapon 
dili ko kini igsapayan.

Ako malipayon.

Friday, January 23, 2015

Ang Balak

Ug nibalik ikaw sa akong panumduman
Ikaw kadtong akong balak sa kagahapon

Ang akong garay sa pulong nga dili mabasa
Ug dili madungog sa yanong mga dalunggan

Ikaw kadtong gitungtong sa intablado
Nga amag pa sa bulan sa kagabhion

Tinagubtob sa akong kasing kasing
Ang nag-inusarang sunata sa imong pagkiay

Pagkaanindot palandungon
Usa nalang ikaw karon kagahaponAng Banggiitang WakwakPastilan ang wakwak
Mikatawa ug mihagakhak
Nagsadya sa nisalir niyang pamakak
Kang Inting nga atua namulak
Sa iyang giingong binulig na gugmang nangapulak
Ahak!