Wednesday, April 3, 2013

Pangandoy nga Kahilom

Buntag na usab
humana ang akong paglaroy laroy
luyo sa kangitngit
diin ikaw mihagok lang
ug milingyew
taliwala sa akong pagkahipalasay

buntag na usab
apan kanus-a pa kaha mahuman
kanang imong pagyawyaw
gusto kong matulog
basin didto sa akong pagkatulog
akong mahibalag
ang kahilom

Haduol nga katapusan

nasinsiyo kana babaye
wala na ang kanhe mong katahom

ug nahanaw na
ang tibuok ug ang kamatinud-anon
sa imong mga pahiyom

kay bisan sa luyo sa imong mga mata
akong nakita ang nasinsiyo mong huna huna
diin nagtakuban sa imong hudyaka

matibuok kapa kaha
o paabuton ko nalang
ang katapusan sa imong pagkawala

 

Kausaban

Lahi kana karon
nahimo mo nang hikalimtan
ang kanhi kabahin
sa atong kagahapon.

Nahanaw naba ang kaluoy?
ang pagbati nga ako lang?
ang tingog nga nag-inusara
diha sa imong panumduman?

Gimingaw ako
bisan anaa ka lang sa akong tiilan

mahawiran ko pa kaha pag-usab
ang kanhi ikaw sa lunhaw nga balilil-an?