Tuesday, March 30, 2010

pasaylua ako

nikisdom pagbalik
ang imong panagway

ang kanhi kahayag
natabunan sa panganod
sa imong kahiubos

ug mitulo kadtong init mong mga luha
midangungoy ka'g mibakho
sa akong sayop nga nahimo...

pasaylua ako,
pasaylua ako,

dili ko tuyo
ang kanimo mahilayo

apan daw sa sulog
nga gitulod sa bul-og
sa pagpakasala

pasaylua ako,
pasaylua ako...

Tuesday, March 16, 2010

buta ug bungol ako

miluha ako ug miiyak
sa dihang mitawag ka kanako ug nanamilit

ug sa katakwahaw lang
nahanaw ang hagahaw sa imong kasagmuyo

napalong ang panglantaw
mitulo ang akong luha

nangutana sa kagahapon
nganong gipasagdang nadugta
ang kasing kasing ngadto sa imong kamatayon

pasaylua ako
nagpakabuta bungol ako sa tanan

Monday, March 15, 2010

kadali ba

kadali mo bang nag-ilis
lantawa kun-ot pa ang agtang
sa imong kanhi pagluib
wala mo pa gani kini malabhi
sa halok sa uyamot nga pagsalig

pagsabak sa imong bakak

manggad sa itom nga dila
ang buhing bakak sa paglaum
mutalikod nga walay panamilit
mutumaw sa iyang pagpangala