Saturday, July 28, 2012

nanaghalok tang mga landong

managsama kitang nangandoy
nag-uban kita aron tumanon ang mga saad

dili ba igo nga duha kita sa dugayng panahon?

karon usa kita
sa usa ka pulgadang gilay-on

samtang nanaghalok ang atong mga landong

damgo

Usahay and imong mga damgo
mahulog sa imong mga kamot
mahanaw daw abo
ug mulupad daw pulbos sa kalimot

buot kang manamilit
buot kang muhawid
apan daw usa ka lotto
nga malisod daugon