Wednesday, February 3, 2010

Ang buwan sa adlaw sa iyang gugma (ika-upat nga hut-ong)

nag-abot ang buwan ug ang adlaw
sa kabugason

Ang buwan sa adlaw sa iyang gugma (ikatulong hut-ong)

Gibanlas sa ulan ang panganod,
nahulog ang kaparat sa pag-antos
sa dagtom nga ali sa dughan sa buwan.

Mitin-aw pagbalik ang langit
nihayag ang palibot
nanaghoy ang gangis.

Nawala ang kapungot
sa nagbangurong langit,
tam-is ang pahiyom
nga iyang gibatonan.

Tuesday, February 2, 2010

Ang buwan sa adlaw sa iyang gugma (ikaduhang hut-ong)

Ikaduhang pagsubang
milingiw silang tanan
nahanaw ang sinag
tinakpan ang iyang dughan
sa dagtom
sa kapalaran.

Nabasa ang yuta
nilakra ang tunob sa kadalanan
bugnaw ang huyuhoy sa kapalaran
makabungol ang kagabhion
nagtago luyo sa bagang panganod
ang masulob-ong buwan
sa wala pagpatim-aw
sa mga bituon
sa kalangitan.

Monday, February 1, 2010

Ang buwan sa adlaw sa iyang gugma (unang hut-ong)

Andam na ang buwan
mihulma sa iyang lawas
ang gagilak gilak niining pulang bistida
nga niamag sa kagabhion

niduyog niya ang sonata sa kagabhion
nitaghoy ang hangin
sa iyang matahom nga pahiyom
ug nagidhat ang mga bituon
nga kaniya mialirong

dili malimod

gihubo ko na kadtong akong puti nga bistida
naglilong ako ug sa akong pagtago nahibagat ko ikaw
nga usa ka hunyango nga miubay sa kolor
sa lubasong tugas nga kanunay nakong gipasilongan
apan dili mahimong masayop ako
igsuon kamo sa tabili ug sa halo