Friday, December 16, 2011

magpabiling buhi

wala gikinahanglang ang hubad
ang walay tupong nga kasakit
mulutaw sa walay hunong nga pagtubod sa luha
matapos ang tawo, malumpag ang bukid nga bato,
mahugno ang matagmugna
mahanaw daw sa abo
katuhuan dili
ang gugma magpabiling buhi

dili mahimong mag-uwan sa kanunay

dili mahimong mag-uwan sa kanunay
niabot ang kamingaw ko kanimo
nibalik sa panumduman ang imong awit
ang makabungol nga singgit sa imong gitara
dili ako mahimong masayop
dili na mahubo ang garay sa pulong nga nakulit
sa akong kasing kasing


Thursday, December 8, 2011

ang gasadyang buwan

hagip-ot nga dalan,
daw dili maagian sa kangiob
danglog sa siyam na kaadlaw
nga pagbunok sa ulan
dili malilong ang pagsadya
sa lingin nga buwan