Friday, January 29, 2010

dinhi ilalom sa kaudtuhon sa akong paghikalimot kanimo

naghinga hinga na usab kining panumduman
nahinumduman ang kanhi pagkabusog
sa imong mga tam-is nga mga halok

dili matukib ang kahibulong
bisan dinhi ilalom sa kaudtuhon
nagpalandog, nag-aninaw
niadtong mga damgong dili malaknit
sa pobre kong panumduman.