Saturday, September 8, 2012

Nagdilaab nga Kalagot


Napungot ka ba?
Nganong wala mo ako panumbalingag 
Mipadayon ka pagpadilaab anang imong kalagot

Apan kung kalipay nimo
Hala dabdabi ako
Haron maugdaw ug maabo

Nagabok nga pagsalig


Nagabok ug nalata na ang gikapoy kung pagsalig
daw nahubog sa tumang pagbiaybiay sa mga balas
nga wala muhunong pagyatak sa akong katungod
ulahi na haron mahiuli kini sa kanhing bulig

Landong sa Kangitngit

Luyo nianang nasalop nga adlaw
ang gasadyang landong ug kangitngit
hagit sa langit ang dyutayng kamingaw
panganud nidugang sa kahait sa iyang syagit