Tuesday, December 1, 2009

ang napalong nga siga

walay tihik tihik kang miapula
niadtong kalayo nga nagsiga.

tataw kaayo ang imong kaligot-got
lulan sa imong siga kaayo nga mga mata.

unsa ba gyud diay ang sala niya
nga miulbo man gyud
ang imong kasuko ug kayugot?

wala man tingali siyay gihimong dautan
gawas sa pagpadilaab sa iyang kahayag
ngadto sa uban
ug pagpainit sa iyang siga
ngadto sa gipanugnaw nga kamingaw?

apan bisan pa sa imong kasayuran
daw sa dawo kang paglaom,

nga nagmakusganong mipospos sa siga
haron dayon kini mapalong.

apan ingnon tika
nga ang baga niini
dili madala sa imong pagtayhop
kay mudilaab ug mudilaab gayod kini.

iya na kini ug dili lilong iya kini hangtod sa hangtod.

pinitik sa pagpakigbisog

nabati ko na ang imong mga sinyalis
kagahapon misuka ako pagsugod
sa kaaslom sa imong gugma
ug nalipong sa kapaet
sa akong nahimutangan

dili lisod sabton,
aduna ako'y kaminyuon
sayod ka niana
kay tataw usab
nga aduna nay kasayuran ang pipila

malipayon ang imong amahan,
ug sa wala'y pupanuko ikaw gidawat niya

alas 11 sa kagabhion, kagahapon
unang higayong nabati ko ang pinitik
sa imong pagpakigbisog
timan-e lang wala ka mag-inusara
kauban mo ako
kay ikaw akong hinigugma.

ang akong balak karong adlawa

gimingaw na pag-usab kining akong balak
sa mga linya sa letra ug pulong
nga daw bulawan nga nahipatik sa akong dughan

abi nakog nahikalimtan mo na ako usab
abi ko'g nilabay na kadtong katapusan
sa atong pakighinabi

apan sayop ang tanan
kinahanglan kining ibalak pag-usab
ug ipahayag sa kadaghanan nga hubo
ug wala'y bakak