Friday, November 12, 2010

managsama

unsa ang anaa kanatong duha?
ug nganong masabtan ko man ikaw
bisan sa kabaligtad sa imong hunahuna
nagpasabot ba kining
managsama kitang duha?

aparador

nganong magtago
nianang aparador?

ngitngit ug alimuot

sinina lang
ang imong makita
gawas diha

ug pangitaa
ang nagsul-ob niana

kape puro

paet ang kape kung walay kamay
apan mas maayo tingali ang kape nga walay tam-is
dili makadiabetes ug kay walay diabetes
walay complications dili magka problema
dili mag-agwanta

maong agwantahon ang kape
nga ispiso bahalag paet ug walay kamay
basta dili makamatay

init nga panimalos

salbahis ang siling kulikot
sa iyang kagamay

magpadugmok kini
magpakahilom

magpalumos sa itom
nga patis ug suka

apan pagbantay
dili imo ang tanang kalipay

sa iyang pagkapulpog
iya unya ang katawa

andam siyang mupahilak
ug sa walay duha duha

pangitaon mo ang tubig
haron ibanlas ang iyang

init nga panimalos

kusog nga hangin

ug ning sayong kabuntagon
gipukaw ang akong katulugon
sa kakusog sa hampak sa hangin
natukas ang nipa sa among atop
maayo nalang sang magpadaplin

bagyo

lisod ang bagyo ug maoy muagi
kinahanglan pang ibanting ang mga haligi
sa kagamay sa among payag
lagmit kining mapalid
sa hagighik sa hangin
ug katawa sa unos
gitabunan ko ang akong dalunggan

labad akong ulo

gikarga ko ang akong sinilas
dayon dagan palayo dinhi
gunit ang sidsid sa akong saya
paglikay sa amorsikong mugunit
ug mutapot, mugitik unya kanako
hasol na kaayo, labad lang na sa ulo

langgam nga itum ug puti

igo na ang pagtubag sa langgam
ayaw na baliha ang katawa niya
nga anaa sa sangga nagsayaw sayaw
miabli misira sa iyang ikog nga itom ug puti
agi lang kana siya sa iyang kalaay karong adlawa

hilak

unang higayon ko ikaw
nga nakitang mihilak
midangoyngoy sa akong atubangan
mitawag ka sa imong inahan
ug dayon tabon sa imong nawong
duko sa imong ulo nahadlok kang
makita ko ikaw sa imong pagka-ikaw

apan ingnon tika
nga gihigugma ko ikaw
bisan sa imong kahuyang
kay nasayod akong diha ikaw
nahimong mas lig-on
mas nagmatinud-anon

Thursday, November 11, 2010

tubod taliwala sa deserto

gibati mo ang kakapoy
buot mong mupiyong
ug mupahulay

gitunol ko kanimo
ang akong tasa
sa kape

gidawat mo kini
ug sa imong pagdimdim
miingon ka kanako

nga nakita mo ang tubod
taliwala sa kainit sa deserto
ug napukwat ang imong mga mata

nahulog ako

gitutukan ko ikaw ganiha
lahi na ikaw sa kagahapon

malumo ang imong mga mata
natunaw ang akong kasing kasing

gigunitan mo ang akong mga kamot
ug napaso ako sa kainit nga nabati

ug miingon ka kanako
asa ko pangitaa ang sama kanimo

nisaad, niperma
ug gihimuan ta ang usag-usa ug kopya

sakto na, igo na
sa imong pagtukmod kanako

nahulog na ako kanimo

and dalan

ang dalan paingon sa imong saad
tunukon, batuon ug dili patag

nahadlok ako nga sa akong paglakaw
mapandol ako'g madugmo

apan dili ko kana igsapayan
nasayod akong atua ikaw

naghulat sa akong pag-abot

dili masayop

dili mahimong masayop
ang kasing kasing
nga nagsingit
sa iyang gugma
ngadto
sa langit nga asul
ug panganod
nga daw gapas ang kaputi
putli
ug wala kini magpili
bisan sa nagsingabot
nga ulan
sa kaudtuhon
siya andam

Wednesday, November 10, 2010

ikaw

bul-og ning akong dughan
ang mga balod sa akong kaguol

apan bisan unsaon ko paglangkat ikaw
dili ug dili gayod mapapas
ang imong hulagway

ikaw kanunay naghagwa kanako
sa matag karon ug unya

mutukas sa blangko kong hunahuna
ikaw muduaw taliwa sa akong
pag-inusara

saad

Isaad
ko,
nga
ikaw
lang
ang
akong
higugmaon
hangtod
sa
katapusang
yugto
sa
akong
kinabuhi.

kung wala ka

mitawag ka na usab kanako
daw sa gikumot ang akong kasing-kasing
dihang nakadungog ako sa imong tingog
ug dayong hangyo nga mupauli lang ako

undangon nalang ang pagpangluod
dili nalang mahiubos ug masuko

kay dili ikaw mahimong wala ako
apan bisan dili mo madungog
ingnon ko ikaw nga sama kanimo
wala akoy kinabuhi kong wala ka

nag-inusara

piyungana ang imong mga mata
lantawa ang anaa sa sulod
damha ang mga bagulbol
ang mga pagbasol
ug makita mo nga ikaw ug ikaw lang
ang wala makighinabi
sa imong kaugalingon
ikaw lang ang naghimo kanimong
nag-inusara kanunay

dugukon

gustong lantawon ang kaanyag
nianang kahayag nga naglibot
sa dakong punuan sa acacia

mga mananap nga buot mulukob
nangalimyong punuan sa kahoy gataghoy
gikapoy ug dupa taliwala sa pagtampusisok

sa mga gagmayng lampara nga anaa sa lubot
sa galupad lupad nga aninipot
pagka-anyag ug pagkabulahan sa punuan
gidugukan

pagtagad sa kapikas

pagkapet, pagkalisod
aning nia ka sa layo
ug wala ka sa duol
sa imong kapikas

walay makatagad ug magtagad
sa imong kahimtang ug naunsa naka

walay muhapuhap, mangutana,
"Hain ang sakit?"
ug bisan malang gani ug mupahiyom
ug muingon,
"Ok lang na, oi"
"Bi dali diri kay atong hiluton"

ug sa dili madugay mahanaw
ang kakapoy ug mga kalaay

lahi ra gyud nga naa ka
lahi ra gyud nga gasud-ong ka
sa akong kasakit ug kalipay

Monday, November 1, 2010

Cellphone

Naghinay ug tulpok sa cellphone
dayon tapion niini sa dalunggan
kulismaot sa dagway nga nadismaya

Nadungog ang babayeng nagkanayon,
"The number you're calling
is busy as of the moment".

Mi-dial pag-usab, tapion sa dalunggan
nagpaabot, nagkulismaot sa kalagot
milabay ang pilaan ka sigundo


Ug sa samang tingog
ang babaye nagkanayon,
"The subscriber you're calling
is currently not available.
Please try your call later."

galabad ang ulo; namusdak sa tiil
nangyam-id sa makadaghan
maayo pa ang walay cellphone
wala gyuy gikagul-an