Wednesday, January 12, 2011

amag ang mga tinaguan apan dili ang gugma

anaa ang kaanyag sa gitago
ang puti nga ilok, ang hawak sa liog
hamis ug makahubog bisan wala'y bahalinang
gilad-ok, gibahog, karon gisid-ok
kay nakita ang amag nimong gitago

apan ang gugma nga tinaguan
lagmit kanang mabaho
mag-alintabo maong mangitag guho
dili gustong mabuot
mulagom, mamatay, ug mahimong maghikog

ang imong luna

nindot kining imong luna
maayong magpalando'g panagsa
labi na sa init nga kaudtuhon
maghumol sa tunaan
magsalum-salom
maminaw sa tinagaktak
sa letra sa imong mga pulong

ang akong gugma

baog ang akong gugma
nag-inusara, dili manganak
dili makapangala
gaagwanta sa pagtagik
ning pulong sa huna huna

katulugon

malisod kining ana ka sa katulugon
daw matagak ang imong hunahuna
mawala ang imong gugma sa pagkaon
mag-alidasay ka ug wala kay tagdon
bisan pa ang garay sa mga pulong