Saturday, September 8, 2012

Nagdilaab nga Kalagot


Napungot ka ba?
Nganong wala mo ako panumbalingag 
Mipadayon ka pagpadilaab anang imong kalagot

Apan kung kalipay nimo
Hala dabdabi ako
Haron maugdaw ug maabo

Nagabok nga pagsalig


Nagabok ug nalata na ang gikapoy kung pagsalig
daw nahubog sa tumang pagbiaybiay sa mga balas
nga wala muhunong pagyatak sa akong katungod
ulahi na haron mahiuli kini sa kanhing bulig

Landong sa Kangitngit

Luyo nianang nasalop nga adlaw
ang gasadyang landong ug kangitngit
hagit sa langit ang dyutayng kamingaw
panganud nidugang sa kahait sa iyang syagit

Saturday, July 28, 2012

nanaghalok tang mga landong

managsama kitang nangandoy
nag-uban kita aron tumanon ang mga saad

dili ba igo nga duha kita sa dugayng panahon?

karon usa kita
sa usa ka pulgadang gilay-on

samtang nanaghalok ang atong mga landong

damgo

Usahay and imong mga damgo
mahulog sa imong mga kamot
mahanaw daw abo
ug mulupad daw pulbos sa kalimot

buot kang manamilit
buot kang muhawid
apan daw usa ka lotto
nga malisod daugon

Friday, March 30, 2012

kaparutan

gipatay mo ang akong kasing kasing
gihiluan mong akong huna huna

tan-awa malipayon ka na ba?

igo nabang sud-ungon
ang kaparutan
nga ako karong nahiaguman?

sukli

sukli ba sa akong gugma
ang pagtakwil mo kanako
matagkaron ug unya?

manghinaot akong
imong makita
ang nipis nga kutay
sa akong gugma
nga imong gibaliwala

Atabay

kalawom sa kamingaw
kangitngit sa dalan
paingon sa atabay nga nahubsan
haron imong kalusan pag-usab

Babayeng buang

buang ang babaye
nga magpabilin niining lugara

puno sa kamingaw
abunda sa kawad-on

talamak ang pag-antos
nagbaha ang luha

gawas nalang kung siya nahigugma
haron mahimong rason

ang pagpabilin
taliwala sa empernong
wala niya gidamgo

Saturday, March 17, 2012

Paglaum

Paglaum ka ba nga niabot sa tungang gabie
kung hain nahinanok na ang tanan?

Wala ko na ikaw panganduya pa.
Gikahadlukan kong ikahibalag ka pag-utro.

Sunday, March 4, 2012

sala man ikaw

sala man ikaw
wala ako mahadlok
andam akong ibugti ang akong kinabuhi
tungod ikaw lang ang nag-inunsara kong gugma
ug wala nay laing damgo pa
bisan alang nila gadaman lang ako

buhion pagbalik

gibuhi mo pagbalik
ang namatayng gugma
ang pulong nga buot ko nang kalimtan
ang mga balak nga ako nang nalubong
ang mga adlaw ug gabii nga buot kong isulat
ang garay sa mga pulong nga imong giawit
namublakik ug karon dili mahimong
pasayluon ko ang kagabhion
nga dili ko ikaw buhion pagbalik


wala ako makalimot

ingnon ko ikaw nga wala ako makalimot kanimo
ug sayod akong wala usab ikaw makalimot pagduaw kanako
bisan gani sa mga panahong wala ako

tam-is ang nangagi
ang mga lalik sa imong mga pulong
daw langit ug daw bugnaw nga huyuhoy sa hangin

napadpad ako
sa lugar nga wala ako masayod ug maka-ila
gawas nalang sa tingog nimong dulot lalum
sa akong panumduman.

anugon

nitig-a na usab ang kanhiay maanyag nga harden
wala na natalinghan pagguna; paghabok
haron muhumok pagbalik ang yuta
ug mahimong mabulakon ang tanaman
nga kanhi imong gibalik balikan
Kaanugon~

kinilong kalamay

hain na ang hulagway sa pag-inunungay
tam-is lang gyud diay and tubo
sa mga unang pang-os
apan sakit sa apapangig
sa kadugay nimong laknit sa unod ug panit nga hunit

maayo nalang ang kinilong kalamay
andam magpabiling tam-is
hangtod kanus-a nimo maantos
ang pagbayad sa traynta e utso niini
nga matagkilo