Friday, May 29, 2009

paabuta nya ko

kinsa pay maghuna huna sa piligro
kinsa pay makahinuktok kung insakto
kung nana ka nianang tampi sa imong kahinam

kinsa pay muhawid sa pagdumili
kinsa pay mamalibad sa grasya nga hinukad
kung nana sa imong atobangan

ang imo lang mao ang pagpanghawid
nga dili ka mabanlas sa bul-og
sa makusog unyang linog sa pangagho
human sa bunok sa uwan

balo~ wala sad ko kahibalo
ingnon lang unya ka
kung nana ko didto

katumanan

sahay sakit ning kamatuoran
sakit pa sa gikabahong ug gikamayo
nga dughan

apan unsay labot sa langaw
nga ganina rang gaantaw
haron mudasmag para sa iyang pamahaw

unsa say labot sa iro
nga gawiki wiki'ng ikog
nagpanikad sa usa ka bukog

ug bisan gani ikaw hari
tingale dili mudili sa usa ka bangkite
nga alang lang gyud kanimo

tingale andam sabton ang tanan
alang sa usa nimo ka kagustuhan
sa damgo ug sa iyang katumanan

abog lang ko

hastang pagkagwapuha nimo dong
niingon ka nako nga imo kong pangitaon
bisan asa pa kong suoka sa impyerno
kay imo akong dalhon sa langit
nga nahimutangan mo

ang kalibutan gamay ra
dili kini igong mutago sa usa ka
abug nga sama kanako
kay bisan asang ispignuha
maabot ka sa usa lang ka taghoy
sa hangin nga nangukoy

ang pangutana,
andam ka na ba?
musagakod unya sa atong pagbiya
dinhi sa kalibutan sa mga tawo
ug mukuyog sa alipulos
ikaw ang hangin, abog lang ko

Thursday, May 28, 2009

didto sa baybayon sa atong mga damgo

walay bisan kinsang dili gustong matinuod kadtong mga damgo'ng kitang duha ang gaumol sa usa ka gabhion ug himuon kining hingpit sa usa ka higayon, apan unsaon taman kini pagbuhi nga ang hangin dili ato, ang adlaw daw sa gadumili ug ang tanyag sa mga langgam mao man ang magpabilin dinhi ning atong kalibutan nga mugna ta alang lang gyud sa atong duha ka gugma ikasubo ko apan ingnon ko ikaw paabuta ako, paabuta ako kay maabot ako unya sa atong pagkahiusa dinha sa baybayon sa atong mga damgo

akong mahal

hinay-hinay lang ta sa atong paglakaw ning danglog nga dalan kay dili lalim kining mapangos nga kasing kasing mahimong maukab ang dughan ug mawad-an ug panimuot kining sigulinanon sa usa ka bubungatod nga paglaom ug maanod sa sulog sa mga luha sa imo unyang pagbiya ug mahimong manamilit ang pahiyom sa hilom mubusay na usab ang mga luha ug magdugo king pagbati nga alang lang gyud kanimo akong mahal

Wednesday, May 27, 2009

ALaNG gihapon nimo, balak nako naara na nimo

nag-aginod nasad ang akong mga adlaw
karon ko lang nasayran nga daw sa wala ako niirog
ug layo pa intawn sa akong padulngan
aduna pa ba kaha ako'y kasangkuan
o tingali magapos na lang dinhi
sa imong tiilan ug magbakho,
mangagho, kay ni gamay wala paminawa nimo

pastilan usab ako, nganong nag-ampong
musidlak ang adlaw ning akong kagabhion
ug unta muhunong na pag-ulan
ug manga-iway na kanang dagtom sa panganod
nga ali sa kahayag nga akong gipaabot
aduna pa ba kaha kana'y katumanan?
o sa damgo nalang gyud kana nako ika-uban

balak nako karong buntag alang nimo

Dili ako maantigong magduwa
seryuso intawn ko
wala sad koy planong mamuyok
wala koy planong mang-uto

apan kung dili ko mutuo
naa rana tanan nimo
ikaw aduna ka nay insaktong
panghuna huna

tawo ako, adunay kasing kasing
mupadayag kay buot madunggan
kita kini, ato kini
wala koy lain, ikaw lang
ang gipitik ning akong dughan

ayaw kana dudahi
ug mag-abot man ang bulan
ug adlaw diha sa sayong kabuntagon
magsadya ta kay ato kanang giambat
dugay na

Monday, May 25, 2009

laylay

kinsay gaingon
nga nagtug-an ako sa tinuod

hinay hinay lang
ayaw ako'g tuhui
kay usa ako
ka dakong bakakon

wala na koy gugma
gilubong ko na kini
sa kalimot

kung aduna kamay nadungog
ayaw nalang kini'g sabta

pasagdi kining muawit
ug maglaylay sa hingpit

gahulat ako

bituon sa langit
hapuya kining dughan
kong naghapdos

sa kasakit sa pagkawala
ug sa pagpanamilit
sa usa ka gugma

nga unta giampong
mahimong ako sa hingpit
apan hain na

nahanaw daw idlas
nga alindahaw
dili masikop

mulupad kini
sa gamayng kasikas
ug manamilit

sa walay pagbalik
sa dughan nga karon
daw naalaot

sa nahimong salaod
sa pagdumili mo
hangtod kanus-a

ba ako maghulat
sa imong pasaylo

ulipon ako, angkunon ko

nagkatag nga mga butang
nahipalasay nga hunahuna
naglirawng mga mata
nihangad sa langit
nangita kung hain na

silang tanan nahangangha
ang bagyo nga wala damha
naabot ug nipatiwala sa ulan
nahimong unos
migakos sa yuta

ug miikos
sa panit nga huyang
karon namula, nihubag
ang pagbati, naabot ang hilanat
nagluha nga mga mata
sa kasakit

sa pagbiya
sa imong gugma kanako
nangagho, nangutana
nganong ikaw pa?
ang gipitik ning dughan nako
nganong dili pa sila

haron mukatawa lang unta unya
sa imong pagbiya kanako
ug nga dili mahimong
kawad-on sa usa ka kabos
nga naulipon sa gugma mo

Sunday, May 24, 2009

kanus-a pa

kanus-a pa kaha
magtakdo pagbalik
ang atong mga dalan

aduna pa kahay kahigayunang
makita pagbalik
ang mga lunhawng kasagbutan

mahagkan ang mga bulak sa rosas
nga sa kanunay mibila kanako
sa akong atubangan

gihigugma ko ikaw akong pinalangga
walay bili ang adlaw
kung dili ikaw makita

ginapos sa handurawan

sa hamubong panahon
nahimong usa kita
didto sa altar
sa atong kaminyuon

nahimong mga kalipay
nahimong mga awit
nahimong mga balak
ang atong mga adlaw

gisugid kanimo ang kalipay
gisugid kong mga pagmahay
gisugid ang kanhi mga kasakit
mga pagbakhong imong gihupay

pastilan kita kaniadto
nganong adunay panagsabot
ug nganong sa niabot kadtong
atong panagtakdo isip usa sa altar

gibugkos na unta sa langit
nganong naabot ang mga hagit
nitumaw ang mga ping-it
nitubod ang gabusay nga luha sa kasakit

ingon ba gyud diay niini ang gugma
mahimong mahanaw ugma
ug ang nalalin mahimong magubot
ug mabugto ang gisumpay

pagkawala ko makasabot
hangtod karon namunga ug pangutana
kining nahipalasay nga dughan
aduna naba akoy kagawasan?

tingale ginapos gihapon
sa imong handurawan....

Friday, May 22, 2009

usa kita sa maka-usa

mitubod na usab kanang imong mga luha
mitibi na usab kanang imong mga ngabil

palihug ayaw usiki kana ngari kanako
wala ako'y angay niana

igo na ang pagtalikod
ayaw na ako'g huna hunaa
maantigo ako ug andam na ako
sa laing unos nga muabot

usa lang ang tugon ko
tagae siya sa tanan nimong mahimo
siya nga bunga sa atong duha sa gugma
siya nga sa maka-usa dan-ag sa ato
untang padulngan sa pangandoy
nga dili na tingali muabot
sa iya pang katumanan

apan dili pa ulahi ang tanan kanimo
linghod pa ang imong damgo
aduna pa iniy puruhang mamunga
ayaw lang pagpasagad
ug timan-ing sa maka-usa
managtiayon kita
usa sa atong pagpakigbisog

magpalayo ka man gyud kaha

ingnon ko ikaw nga wala ko kinahanglana
ang imong gugma nako ug pagpangga
kay naanad na akong wala niana
maong dili kini mahagit nga imong biyaan

andam na ako bisan karon dayon
mulakaw ka biya kanako
andam na ako'g tagana
sa imong pagpangluod kanako

lig-on na ang akong huna huna
piskay akong mubati sa ingon niining
mga kabalakang mulagdas sa akong adlaw
nga layo kanimo

naabot nga termino

unsay hinungda'ng wala kana magtagad kanako?
unsay hinungdang mitugot kana sa pagbuhi kanako?
muabot gyud diay tingali ang kapuol sa tawo
muabot gyud tingali ang iyang kaugalingong termino

naabot na karon pa, nibagting na ang katapusan
sa akong na lowbat nga cellphone
ug mi-alarma na ang akong computer
nga wala na kini'y linya sa internet ug dili na kini
makahatod sa akong minsahe kanimo

pastilan pasensyahe nako
duka lang sad siguro ko kaayo
nidikta na ang kalapoy sa akong mga mata

unsaon ganiha pa akong nagtukaw dinhi
ganiha pang gasiga akong mata
nag-atubang niining akong computer
nga daan na

anga kong lamesa

Lilang notebook listahan sa akong mga utang
gipatungan sa akong charger nga linukot
ballpen nakong pula para sulat sa akong mga iglilista
pitaka nga nuli nga dagway karaan na
eye shadow nakong L'OREAL nga hinatag pa ni Jean

Kanus-a pa malingkawas ang mga mata
sa mga gagmayng kabilingan nga ania sa akong huna huna
kanus-a pa mabadbad ang gapos sa akong kaduka
hain na ba kadtong akong bana nga wala pa gihapon mutubag
sa akong tawag ganiha pa, pastilan ba sag
nganong maglalis sa walay hinungdang panagbulag

ang tasa sa akong kape

kung sugilanon ang hisgutan
ako adunay daghan
apan tagsa tagsaon ko lang

unahon kong akong tasa sa kape
wala'y laing sulat gawas sa lingin
nga adunay tatak nga "coffee"
timaan nga para gyud sa kape
kapehon sa ang kolor
apan taud taud na usab
kaming nanagkuyog
dul-an na pud sa tulo
ka mga katuigan

pastilan pila ra gyuy dangan sa tuig
niabot na sad ug puol sa akong gaugalingon
sa paghalok buntag, udto, hapon,
ngadto na sa kaadlawon
sa akong tasang daan na intawn

apan dili ko kini ilisan
siya na tingale ang akong ikauban
hangtod maupos ang akong katuigan
bisan pa sa hinatag sa akong amigong
bag-ong tasang pinalit sa SM Mall
para sa birthday nakong nilabay na
kagahapon lang.

ang duha ka buhi

Kung duna silay istorya ako aduna usab
kung adunay baboy si manoy wala pay ulag
ako adunay kanding nga kanunayng nibahihi
tua sa tagsa tagsa niini ka tangkal
silingan silang duha apan dili kini makalabang
sirado ang tagsa tagsa niini ka kural
gituyo haron dili maglambod ang duha ka pisi
basin unya mabugto, malisod na unyang
ulion sa ilang tagsa tagsa ka mga kaugalingon

Tuesday, May 19, 2009

ang hagit sa adlaw

nganong daw sa katumanan ang tanan
nihaploy na usab ang hangin sa sayong kabuntagon
sa akong kasing kasing nga naughan

mikitiw na usab ang akong hunahuna
sa imong mga pasaring nga gugma
ug mitambol ang akong kasing kasing
sa imong nagdahunog nga mga pangagho

pagkalisod gyud hagiton sa langit
hilabi na ang adlaw sa iyang tumang kainit
makahilos, makalapnos,
daw sa kapeng init ning sayong kabuntagon
nanggunit sa akong naghaw-ang nga ginhawaan.

dagat sa pagsulay

misakay kita niadtong baruto
kuyog ug uban sa atong mga pagtuong
ikasinabot ta ang usa'g usa

gibitbit tang katig sa atong duha ka gugma
nga gusto natong mahimong lig-on
sa paghasmag-ag unya sa mga balud
sa atong kaminyuon

mapasalamaton akong ikaw
ang nahimo kong kapikas sa akong paglayag
sa halapad nga dagat sa pagsuway

nasayod akong mahimong dili kini sayon
apan mitahan kita sa atong duha ka kaugalingon
isip mga paon sa mga tentasyong gutom

ngano basang nikatap sila sa atong palibot
ngano basang nanghagwa sila sa atong kahuyang
pastilan unsaon nalang ug matulon kita ug mataban
sa usa kanila nga naghakang, nagpanilap sa atong kaparutan?

imo pa kaha akong itakin pagbalik sa imong hawakan?
ang dagat nalang tingali ang andam ug taganang mudawat kanako
siya nalang tingale ang nasayod nga gihigugma ko usab siya
sa iyang mga balud bisan pa sa katugnaw niini

Monday, May 18, 2009

gimingaw ang yuta

miunos na usab kagabii
taud taud ko usab nga nabati ang taghoy sa hangin
nga nipahayag sa iyang kasuko
nagpadayag sa iyang gibati sa yuta

kinahanglang bang manghagis
kinahanglan bang magwala, mupasakit
haron kini makabalos?

milunop ang yuta sa Mabolo
ug sa wala damha'ng
ang luha midagayday daw busay
daw sapang nangita sa iyang dalan
haron lang kini makapahulay

pagkapait gayod kung muabot na ang ulan
pagkahapdos sa kasing kasing nga samaran
sa matag hapyod niini sa luha
nga gustong mualim sa kaparutan
pagkahapdos sa iyang mga talidhay

aduna pa ba kaha'y kahigayunang mupahiyom ang adlaw?

muhalok pa ba kaha siya sa mga tanaman ug bulak
nga dia nag-atang kanunay sa iyang pag-abot

hain ka na adlaw?
hain na ang kanhiay mong pahiyom?

gimingaw ang yuta sa imong mga bukton...

Sunday, May 17, 2009

sa akong paraiso

Malipayon ako sultihan ko ikaw
sa matagtanghaw mo sa gininhawa
nga milabay sa imong dughan
nagtug-an kini kanako sa matuod
mong gibati niining sayong kabuntagon
sa gugmang tang namituon
gidan-agan sa bulan nga mipahiyom

ay pagkatam-is ba paminawon
pagkagaan sa mga luhang akong gisapnay
sa akong dughang gihupay sa tinud-anay
gibayaw sa makadiyot sa halok
nga imo kanakong gipa-ambit

bulahan ako nga nakita ikaw
ug miuban kanako sa akong paraiso.

Friday, May 15, 2009

puno sa pangindahay

Asa man kita mangabot sa atong mga pangandoy
ug bisan pa gani maabot ang bagyo sa atong mga damgo
ikalipay ko sa kanunay nga ikaw ang ikauban ko
sa akong mga ginagmay nga kalipay sa matag-adlaw

ikaw ang himuon kong himaya
ikaw nga adunay dakong luna sa akong pagpangga

dili lang unta mahuman kining tanan
ato lang unta sa gihapong saw-an ang kalipay
nga kanhiay na natong gisapnay-sapnay
dinhi sa atong dughang puno sa pangindahay

Thursday, May 14, 2009

hangin

wala'y tinaguan ang hangin
hayag kini'g wala'y gihambi'ng kahadlok
kay ang baho man o ang kahumot
andam kini niyang ipasimhot

Wednesday, May 13, 2009

garay sa akong mga pulong

Pulong o pulong lang kining tanan
apan ingnon ko ikaw

nga dinhi niining akong garay
pwede kang magpa-uraray

kay laylay niini ang gugma
nga matuod ug tinud-anay

pinuy-anan sa kasing kasing
nga nawad-an ug nagkagulihay

Monday, May 11, 2009

atong kapalaran

nagsugilon ka kanako
nagmahay maka-usa sa imong kaugalingon
nakapangutana nganong karon pa naabot ang mga tawo
nga andam mubuhis sa ilang mga kaugalingon

ug nganong kaniadto nga nangita ikaw kanila
naghulat sa ilang pagpugong sa imong paglangyaw
apan sa unsang rason
walay nihawid
ug bisan man lang sa pagpatim-aw

pagkasakit ba sa dula sa kapalaran

apan ingnon ko ikaw
dili lang ikaw ang may pangutana
dili lang ikaw ang adunay samang kasinatian
daghan kita, kay usa na akong nangutana sa kahitas-an
nganong karon ka lang naabot sa akong pantalan
nganong karon, nga nakalarga na
ang akong barutong gisakyan

paglakaw sa dalan sa gugma

maglakaw sa dalan nga tul-id
sementado, aspaltado apan danlog

maghinay hinay sa mga lakang
ipahimutang ang pagsulti sa kamatuoran

kay masakit ang madakdak
mahimong mabun-og ang imong dughan

mga pangos ang imong pagsalig
ug mauwat ang gugma sa walay pagbalik
sa kanhi hitsura niini ug dagway

ang pagtulon sa gugma

kamatuoran ang gugma
usahay sakit,
makalipong ang hagit

usahay ang tinuod lisod tunlon
tungod sa bulok niining paet

apan dili mahitabong muatras
gusto gihapon kini
bisan sakit ang pagpikas

labi na kung ikaw
ang anaa dinha
nagpatampi,
nag-antaw,
nagpadistansya

kanunay'ng nag-uban
bisan sa kahilom
sa akong kangitngit
ug sa pag-agay sa mga luha

Friday, May 8, 2009

Ang balas sa imong palad

Pwedeng mahigugma ka sa makadaghan
Pwedeng kumkumon nimo silang tanan
Pwedeng magpa-ulipon ka sa imong pagkahakog

Apan ingnon ko ikaw daan
Dili maangkon ang tanan sa pagdali-dali
Adunay butang nga nalatid nang mahitabo
Sa insaktong higayon ug rason

Sama nianang balas nga imong gigunitan karon
Dili tanan magpabilin sa imong palad
Bisan pa gani sa pagpanglimbasog mo'g hawid
Ug bisan pa sa kagustuhon niining magpabilin
Mahimong mulugnot ang uban ug mga tagak

Ug mga palid kini sa tayhop sa hangin
Maong pagmata na ug pilia ang angayan
Kay sama sa balas kadto lang naa taliwala
Ang mupabilin ug muhangtod sa imong palad.

Dan-ag sa akong pagkadangag

dan-ag, dan-ag ka kanako
dan-ag ka sa akong pagkadanghag

wala ako'y gitago
kay ulipon ako sa kahayag

bisan gani sa akong pagkatulog
ikaw ang naumol kong mga damgo

apan usahay buot nga mahigmata
sa urom nga buot mubira kanako

didto sa akong kamatayon

ang akong gusto

gusto ko anang dan-ag
gusto ko anang gamayng kahayag
nga bisan dili nimo kagustuhan
anaa nagpahipi gihapon taliwala sa kadaghanan

ambot bitaw ug ngano?
nganong dili igo ang mahimong liso
nganong gusto pang mahimong landong
kanang unya imong duolon haron ka magpasilong

kanang mahimo nimong duyanan
unya kung ikaw na laayan
sa katapusan sa imong pagbaklay-baklay
taliwala sa mga pagmahay

kung may lain pa akong gusto
kana unyang hikapon mo ang punuan
sa akong pagkagahing kahoy
taliwala sa akong pagpaabot sa kamingawan

Thursday, May 7, 2009

ang bulak ug ang iyang kinaiya

niawit kana usab sa imong pagpakabana
sa usa ka bulak nga wala gani magkabana sa iyang kaugalingon

apan ingnon ko ikaw higala
kung ako ikaw
pasagdi nalang kana siya diha
kay iya kanang kinaiya nga mutubo
kuyog sa mga sagbot sa kabugangan

atong gugma

bana ko ikaw sa akong lawas ug kalag
bisan gani sa akong pagkahipalasay
paris nga gihatag sa langit
nga muduyog kanako kanunay

bisan pa gani sa pagkapalong sa gugma
gugmang kanunay mahimong ato
ug dili mahimong ila sa pagpuyong malinawon
giambat maangkon

ang dalan sa gugma

bisan kanus-a wala ako maglaom
bisan kanus-a wala ako magdahom
nga may makitang kasinatian
sa akong pagkahipalasay

apan sublion ko higala
nga wala ako nag-ambat nga imong lingion
diha sa imong pagpuyo
ibabaw sa habog nga bungtod

akong gitiman-an ang tanan
akong gipuy-an kadtong mga higayon
nga naumol luyo sa akong urom
didto niadtong akong katulugon

higala ko lang ikaw
ug dili kana mulakaw
maabot niadtong dalan sa gugma

Wednesday, May 6, 2009

ang mga garay ni inday gasa

pastilan gyud nakong lingawa
usa ka kulbahinam nga blog
ginama sa usa ka bata

apan balo lang
ug nasayod ba kaha niini ang papa
mga garay niya pwerting labuha

mga unod pwerting tinuora
labaw pas bulawan o
gilak sa dyamante sa kalangitan

wala ko kaila niya
apan ngalan niya inday gasa
matuod nga gasa

hinuot inyo dawaton siya
ug buligan sa iyang
paglingaw sa atong mga mata

paghupay, pakatawa
sa iyang paagi isip usa ka bata
tingog nga angayang nimong masuta


pamatud-i unya
ug bisitaha sa blog niyang gama
http://gasapinky.blogspot.com/

Tuesday, May 5, 2009

ang pagpangandam sa kamatayon

nabati ko ang kahapdos sa kasing kasing
sa matag tuyok sa akong hunahuna diha kanimo
nganong ikaw pa ang natanom ning pag-inusara

buot kung mulinkawas, mamuhi apan
nasayod kung kamatayon ko lang ang mahimong bugti
kung mahilayo sa tubig ug hangin nga gipahulaman mo maka-usa

naanad na ako, nahimo ko na kining kabahin sa akong pagkatawo
apan unsay mahimo niining ulipon kung imo na kining bawion
bisan malisod giandam ko na ang akong kaugalingon


Sunday, May 3, 2009

asa kaha kita dalha

Asa kaha kita dalha
sa atong mga damgo
asa kaha kita sugata
sa pakiglimbasog

dihay higayon usa kita
apan dili ikalimod
nga dili kita mahi-usa pa
sa tan-aw sa mahusgahong mga mata

apan ingnon ko ikaw,
andam na akong puy-an
ang mga damgong naumol
sa maka-usa didto niadtong

usa ka gabiing miawit
ang atong mga kasing kasing
sa tumang kalipay nga hilabihan
dalha ako sa mga sumpay sa kahigayunan.

Friday, May 1, 2009

tumanon ta ang saad

tumanon ta ang saad
tumanon ta ang panumpa
nga didto atong gigapos
atubangan sa altar
sa atong pagminahalay

damgo man kadto
apan matuod
ang pagmahal
nga atong gipuy-an

busa buhaton ang tanan
dili lang mahanaw
ang atong kanhi mga saad

(binuhat ni Inting)

nadawat ko na

nadawat ko na ang tana'ng
mahimo'ng dangatan
niining atong duha ka gugma
nga sa walay pagduha-duha
wala na ambata pa
nga mahimong imuha sa dayon

kung ako siya

kung ako siya
kung ako nga imong gihigugma
tingali dili magmahay ang kasing kasing
kay susama sa mikidlap nga kabituonan
mipitik ang imong dughan
alang ug alang kaniya

salalmat sa gugma

salamat sa imong gugma kanako
bisan gani malisod ang duha ta ka kahimtang,
gihigugma ko ikaw kana ka'y ikaw ug dili tungod nila

wala ko kini tuyua,
kay kung ako lang ang pagbut-on
mas gusto ko pang wala ikaw makita,

kay niana wala koy nasakitang kasing kasing,
apan nitumaw kini sama'g libgos,

sa matag halok sa kilat sa aping sa yuta
daw sa sakit kining mikuyanap
wala makapakgang sa iyang pagtuybo

usbon ko mahal
malipayon ako uban kanimo
malipayon bisan ang kasing kasing
nagsubo nga dili ikaw tanan ako.

iya ikaw

Nagtuo kang usa ako kagahing bato
walay puamod, dili makasabot
ug walay balatian

apan ingnon ko ikaw
wala mo mabati
ang akong matuod nga hilak

kay ako kining gipasalipdan
sa akong mga pahiyom ug katawa

apan sayran ko ikaw
natunga ang akong kasing-kasing
sa dihang miingon ka ang hangin ug tubig
nga gidunol mo kanako
imong kuhaon pagbalik

nasagmuyo ako, natipak ang bato
nangapulpog ug nangagupok
samag giyatakan sa usa ka dakong bubgtod

sa kawad-on
mi-agay ang busay sa luha
sa dihang mibiya ka kanako

wala ako nahimo
ingon sa damgo lang gyud ang ikaw
alang kanako

apan salamat! salamat!
sa imong pagpaminaw
sa tingog sa akong kauhaw

nahigugma ako
apan wala akoy mahimo
iya ikaw ug dili mahimong ako