Tuesday, July 14, 2009

pag-ambitay ta sa atong mga balak

gipanday ta kadtong sakayan sa atong panaghigala
gipalig-on kini sa katig sa atong mga balak
ug gipintalan sa atong mga dikolor nga mga damgo
gilaylayan sa atong mga bakho'g pangagho

wala kita mag-ambat nga masabtan
kita ang balak nga wala gani makasabot
sa iyang bulok gawas sa pagpakatawo
sa mga hunahuna sa miambit sa ingon

Monday, July 13, 2009

balak sa baybayon

dodong:
wa na kay angayan balakan

inday:
naa gihapon... ikaw

dodong:
nagmingaw na ang baybayon

inday:
daghang balak apan...
dili nako ganahan isulat pa

dodong:
matuod kana,
sama sa ilawom sa mga bato,
sa balas,
diha sa mga lim-aw

inday:
gani

dodong:
apan walay balak alang kanako...
wala na

inday:
aduna pa...
sama sa
hubui ang akong kalag
didto unya sa atong pagdamgo

dodong:
hain naman diay
ang kinabuhi sa hunasan?

inday:
ani pa ako...
ania nagpaatbang
nianang hunasan nga giingon mo...
buhi ug mapahiyumon gihapon

dodong:
nakahukom baya unta ko
nga dili na mobalik pa sa baybayon...
kay moadto na ang sa lasang ang bukid...
mangayam

ang balak nato balak sa tanan

gusto kong isulat ko ikaw pagbalik
gusto kong himuon pagbalik ang mgabalak
nga kanhi atong kalipay
gusto kong musalom niadtong hunasan
ug muhigda niadton baybayon
apan dili gustong mubikang
ang akong mga tudlo
haron mutulpok tulpok
anang kalipay sa mga litra
nga ikaw lang ang gihulagway

bikwang bikwang

nibikwang bikwang ang katig
sa paghampak sa balod
natay-og kini
ug mikurog
midahunog,
midaguok
ang pulong sa balak
nga nag-inusara

hain na diay ang kanhi?

nganong ang kalinaw
nga daklit
nawala na

ang kanhi kahayag sa adlaw
nga naghatag ug kamaya
karon gitabilan sa dag-um
nga pwerting bagaa

ang sayaw sa hangin
nahimong kasuko
daw nagtukmod
sa kaparutan
sa kahiaguman

mao na ba kining giingon
sa panudya?

ug ania...
mibikwang bikwang na usab
ang panumduman
sa akong gakahapon

nibalik
haron sa pagsudya
ug pagpahinuklog

Monday, July 6, 2009

gipanita'ng balak sa katam-is

didto sa akong damgo
nag-uban ikaw kanako

didto kita sa usa ka bangko
naglingkod, naghawid niadtong
usa ka ukban sa kalami

mipundok kadtong mga laway
sa suok sa atong mga baba

ug sa kahinam naalimyon
kadtong katam-is sa balak
nga atong gipangita

apan usa ka dakong katingalahan

ang lunhaw nga panit
mipahayag sa usa ka kahayag
nga daw adlaw ang hulagway

lingin, pinutos kini sa mga gamot
nga naghawid sa mga kwarto-kwartong
katam-is ug kaaslom sa kalipay

andam nga mubuhagay
sa atong pagpang-it abri kanila

hasta gyung tam-isa
wala kita manglingi'g nanumbaling
niadtong mga kaaway

nga sa kaibog ug kasina
nanagdiyong ang mga dagway

apan igo na kanato ang higayon
wala na kita nag-ambat
sa lain pang balak nga maangkon

Thursday, July 2, 2009

hawid sa kamatayon

bisag asa ako
atoa ka usab

bisag naunsa ako
anaa ka mihalok

wala gani maikog
sa lilong
nga naglimim kanato

ingon gyud niini
ang tawo

nga andam nang
muhawid sa kamatayon

haron gakson
ang kinabuhi

Wednesday, July 1, 2009

gimingaw ko ug balak

gimingaw ko sa akong balak
ganahan unta kong makadungog niya
nga mupahiyom ngari kanako