Friday, November 12, 2010

managsama

unsa ang anaa kanatong duha?
ug nganong masabtan ko man ikaw
bisan sa kabaligtad sa imong hunahuna
nagpasabot ba kining
managsama kitang duha?

aparador

nganong magtago
nianang aparador?

ngitngit ug alimuot

sinina lang
ang imong makita
gawas diha

ug pangitaa
ang nagsul-ob niana

kape puro

paet ang kape kung walay kamay
apan mas maayo tingali ang kape nga walay tam-is
dili makadiabetes ug kay walay diabetes
walay complications dili magka problema
dili mag-agwanta

maong agwantahon ang kape
nga ispiso bahalag paet ug walay kamay
basta dili makamatay

init nga panimalos

salbahis ang siling kulikot
sa iyang kagamay

magpadugmok kini
magpakahilom

magpalumos sa itom
nga patis ug suka

apan pagbantay
dili imo ang tanang kalipay

sa iyang pagkapulpog
iya unya ang katawa

andam siyang mupahilak
ug sa walay duha duha

pangitaon mo ang tubig
haron ibanlas ang iyang

init nga panimalos

kusog nga hangin

ug ning sayong kabuntagon
gipukaw ang akong katulugon
sa kakusog sa hampak sa hangin
natukas ang nipa sa among atop
maayo nalang sang magpadaplin

bagyo

lisod ang bagyo ug maoy muagi
kinahanglan pang ibanting ang mga haligi
sa kagamay sa among payag
lagmit kining mapalid
sa hagighik sa hangin
ug katawa sa unos
gitabunan ko ang akong dalunggan

labad akong ulo

gikarga ko ang akong sinilas
dayon dagan palayo dinhi
gunit ang sidsid sa akong saya
paglikay sa amorsikong mugunit
ug mutapot, mugitik unya kanako
hasol na kaayo, labad lang na sa ulo

langgam nga itum ug puti

igo na ang pagtubag sa langgam
ayaw na baliha ang katawa niya
nga anaa sa sangga nagsayaw sayaw
miabli misira sa iyang ikog nga itom ug puti
agi lang kana siya sa iyang kalaay karong adlawa

hilak

unang higayon ko ikaw
nga nakitang mihilak
midangoyngoy sa akong atubangan
mitawag ka sa imong inahan
ug dayon tabon sa imong nawong
duko sa imong ulo nahadlok kang
makita ko ikaw sa imong pagka-ikaw

apan ingnon tika
nga gihigugma ko ikaw
bisan sa imong kahuyang
kay nasayod akong diha ikaw
nahimong mas lig-on
mas nagmatinud-anon

Thursday, November 11, 2010

tubod taliwala sa deserto

gibati mo ang kakapoy
buot mong mupiyong
ug mupahulay

gitunol ko kanimo
ang akong tasa
sa kape

gidawat mo kini
ug sa imong pagdimdim
miingon ka kanako

nga nakita mo ang tubod
taliwala sa kainit sa deserto
ug napukwat ang imong mga mata

nahulog ako

gitutukan ko ikaw ganiha
lahi na ikaw sa kagahapon

malumo ang imong mga mata
natunaw ang akong kasing kasing

gigunitan mo ang akong mga kamot
ug napaso ako sa kainit nga nabati

ug miingon ka kanako
asa ko pangitaa ang sama kanimo

nisaad, niperma
ug gihimuan ta ang usag-usa ug kopya

sakto na, igo na
sa imong pagtukmod kanako

nahulog na ako kanimo

and dalan

ang dalan paingon sa imong saad
tunukon, batuon ug dili patag

nahadlok ako nga sa akong paglakaw
mapandol ako'g madugmo

apan dili ko kana igsapayan
nasayod akong atua ikaw

naghulat sa akong pag-abot

dili masayop

dili mahimong masayop
ang kasing kasing
nga nagsingit
sa iyang gugma
ngadto
sa langit nga asul
ug panganod
nga daw gapas ang kaputi
putli
ug wala kini magpili
bisan sa nagsingabot
nga ulan
sa kaudtuhon
siya andam

Wednesday, November 10, 2010

ikaw

bul-og ning akong dughan
ang mga balod sa akong kaguol

apan bisan unsaon ko paglangkat ikaw
dili ug dili gayod mapapas
ang imong hulagway

ikaw kanunay naghagwa kanako
sa matag karon ug unya

mutukas sa blangko kong hunahuna
ikaw muduaw taliwa sa akong
pag-inusara

saad

Isaad
ko,
nga
ikaw
lang
ang
akong
higugmaon
hangtod
sa
katapusang
yugto
sa
akong
kinabuhi.

kung wala ka

mitawag ka na usab kanako
daw sa gikumot ang akong kasing-kasing
dihang nakadungog ako sa imong tingog
ug dayong hangyo nga mupauli lang ako

undangon nalang ang pagpangluod
dili nalang mahiubos ug masuko

kay dili ikaw mahimong wala ako
apan bisan dili mo madungog
ingnon ko ikaw nga sama kanimo
wala akoy kinabuhi kong wala ka

nag-inusara

piyungana ang imong mga mata
lantawa ang anaa sa sulod
damha ang mga bagulbol
ang mga pagbasol
ug makita mo nga ikaw ug ikaw lang
ang wala makighinabi
sa imong kaugalingon
ikaw lang ang naghimo kanimong
nag-inusara kanunay

dugukon

gustong lantawon ang kaanyag
nianang kahayag nga naglibot
sa dakong punuan sa acacia

mga mananap nga buot mulukob
nangalimyong punuan sa kahoy gataghoy
gikapoy ug dupa taliwala sa pagtampusisok

sa mga gagmayng lampara nga anaa sa lubot
sa galupad lupad nga aninipot
pagka-anyag ug pagkabulahan sa punuan
gidugukan

pagtagad sa kapikas

pagkapet, pagkalisod
aning nia ka sa layo
ug wala ka sa duol
sa imong kapikas

walay makatagad ug magtagad
sa imong kahimtang ug naunsa naka

walay muhapuhap, mangutana,
"Hain ang sakit?"
ug bisan malang gani ug mupahiyom
ug muingon,
"Ok lang na, oi"
"Bi dali diri kay atong hiluton"

ug sa dili madugay mahanaw
ang kakapoy ug mga kalaay

lahi ra gyud nga naa ka
lahi ra gyud nga gasud-ong ka
sa akong kasakit ug kalipay

Monday, November 1, 2010

Cellphone

Naghinay ug tulpok sa cellphone
dayon tapion niini sa dalunggan
kulismaot sa dagway nga nadismaya

Nadungog ang babayeng nagkanayon,
"The number you're calling
is busy as of the moment".

Mi-dial pag-usab, tapion sa dalunggan
nagpaabot, nagkulismaot sa kalagot
milabay ang pilaan ka sigundo


Ug sa samang tingog
ang babaye nagkanayon,
"The subscriber you're calling
is currently not available.
Please try your call later."

galabad ang ulo; namusdak sa tiil
nangyam-id sa makadaghan
maayo pa ang walay cellphone
wala gyuy gikagul-an

Sunday, October 31, 2010

pag-inusara

giputos mo sa tualyang pula
ang imong buhok nga basa
bag-ong nahuman sa pagkaligo
buot muhapsay ang pangisip

dayon lingkod sa imong computer
nagtinambid sa imong mga tiil
kitiw sa imong mga tudlo
dukdok sa mga litra sa keyboard

buot pandayon ang naa sa hunahuna
tambal sa kalaay nga gahagwa
nga kagahapon pa buot musulay
diha sa imong pag-inusara

batang lalaki

kanindot sud-ungon
sa usa ka batang lalaki
nagpiyong ang mga mata
nahinanok; malinawon

wala'y gihambin
sakay nianang asul
pinising duyan
gapa-uraray; nag-inusara

gitulog ang kaugalingon
gitayhop sa huyuhoy sa hangin
ilalom ning kaudtuhon
daw makabungol ang kahilom

kwestyon mark (?)

gitungab mo kanang kape
sa itom mong tasang daw uhaw
gihurot mo kini'g wala'y gibilin
bisan tulo wala gipasaylo

dayon nanguyugpos sa sopa
tungtong ang duha ka tiil
patong ang suwang sa tuhod
nilapos sa bintana ang panglantaw

kwestyon mark ang hunahuna
adunay buot buhaton
gipanday ug gibana-bana
apan ginapos sa katimawa

ang amahan

gusto kong sulaton
kanang amahan nga nagsud-ong
sa iyang duha ka anak
nga gadungan ug hilak

buot muhatag sa tanan
alang sa iyang hinigugma
ug labaw na sa bililhong asawa
luyo sa wala niining presensya

gusto niining duphan ang tanan
ihatag ang ilang panginahanglan
ug hulipan ang unta sa inahan
nga atoa nangita ug kaayuhan

ikaw nga halog ang duha ka itoy

gihalog mo kanang duha ka itoy

mapahiyumon sul-ob kanang asul

mong blouse ug pedal nga binulakan

nagpungko, wala sa itoy ang hunahuna

kundi atua sa atbang

ambot ug si kinsa sab kaha

ang pahiyom mo Inday

kamaabi-abihon sa pahiyom mo inday

mipusing kaman gyud diha sa ibabaw sa bato

sa daplin sa baybayon ug nagtinambid

daw sa gipahulay ang gilaylay nga mga tiil

sul-ub nianang sapot mong hulma

kurbada mong lawas nagpakita

gapadayag sa imong kabatan-on

tinakpan nianang tudlo mong kandilaon

migilaw ikaw labaw sa hubong baybayon

nga gapahipi diha sa imong luyo

kapikas

ikaw kadtong kapasilungan
ang akong kalipay sa kinabuhi
ang kinabuhing hatod sa anghel

kanhiay akong nag-inusara
nagmasulob-on ning kinabuhia
ug sa wala damha ikaw nakita

sa dihang nawad-an sa pagtuo
grasya ikaw nga akong nahinagbo
gikan sa langit sa Atong Ginoo

ug sa kasing kasing misalingsing
ang gugmang tiunay sama sa hangin
dili makita apan matuod

ug bisan sa kasakit ug kalipay
sa gabahang luha sa akong aping
ug sa walay katapusang katawa

ikaw ang gimahal kong kapikas

ang ligid sa kapalaran

kinhanglan bang sulaton kanang kasakit?
kanang hilabihang kaguol?
kanang pagsuway, kanang dimalas?
and dalan kung hain gihatod kita

dili ako buot, gawas nianang paglaom
kay maulian ako; gipangandoy ko
kay walay kasakit nga dili matapos
ang kinabuhi ligid, mutuyok kini

sama sa train, muhunong matag istasyon
ug matagamtam ang nagkadaiyang pagbati
sa pagpadayon ta niining atong kagustuhon
dinhi ning ligid sa atong pakabuhi

Saturday, October 30, 2010

ang duha ka gugma

buot kong sulaton kadtong panagtagpo
sa duha ka gugma nga andam mudawat
sa kaparutan sa ilang kaugmaon
ug sa walay duha duha mapahiyumon

didto unya

didto unya sa sunod natong panagkita
uban ko ikaw sa walay katapusang kalipay
atong saw-an ang katam-is
nga ikaw ug ako lang ang magdimdim

malipayong katapusan

dili kini ang katapusan
dili kini ang panamilit
dinhi lang ako maghulat kanimo

pahiran ko ang akong mga luha
ug dili ko ikaw kamingawan
ako kanang ipasalig kanimo

sa akong damgo

ang gugma mutubo, mulambo
mgangita sa iyang dalan, kalutsan
dili magpabilin diha sa iyang lawak
maghimo kinig milagro, kaayuhan

apan kinsang buanga ang mutuo
kung sa matag lingi nimo sa palibot
kagubot, away, lalis, piste , yawa
ug uban pang mananap

hain na kadtong kanhiay
ang lambiyong, pauraray
ug hakighik sa walay kwenta
pahid sa luha sa mga kahiubos

dili gyud diay mudugay
kanang giingon nilang gugma
kanang gitawag nilag kaluoy
aduna gyud diay pagkaupos

dili ko kana pangandoy
damgo lang ang tanan

unya sa pagkapalong sa gugma

unsa man gyud diay?
daw sa wala na gyu'y paglaom

nagkid-up kid-op na usab
bisan giunsa ko na pag-ayom
bisan giilisan ko na ang pabilo
apan daw sa napuno na ang pailob

sa dili madugay
mahanaw na kadtong kahayag
ang kahayag nga gapabilin
dinhi sulod sa akong kasing kasing

ug gani bisan
ang nag-inusarang pungango
nga gahupot sa bunga
karon mibana na tungod
sa imong wala pagpakabana

apan pasaligan ko ikaw
nga dili mausab ang panglantaw
bisan unya sa kangitngit
dinhi sulod sa akong dughan

ikaw akong gunitan
dili gyud buhian
bisan wala na ang pungango
ikaw ang higugmaon ko

Friday, October 29, 2010

akong paabuton

wala'y problemang dili masulbad
paabuton ko ikaw didto unya
kay bisan sa imong kabatan-on
nasayod ako nga adunay mapaabot ako

dili sila ang magbuot
dili sila ang naghupot sa kasayuran
ako lang ang naka-ila kanimo
ako lang ug wala nay lain pa

busa paabuton ko kanang adlaw
nga muagak ug mugunit,
muguroy ka kanako'g mang-ingon
ma, ako nasad kay humana ka

salimbong

nakahinumdom ka pa ba kaha?
napasaylo mo naba kaha ako?
nakalimtan kadtong binuhatang
naghimong kisdom sa mga adlaw mo

gibasulan ang tanang pagmagahi
gihinuklugan ang tanang pagpaluha
karon nahimo kining unod
sa akong paghinuktok sa matag takna

nagpahiyom, nagmalipayon,
samag ang tanang adlaw ania kanako
apan ingnon ko ikaw nga dili kini ako
usa kini ka limbong, pamakak
salimbong sa ga-ugot kong dughan

gustong balikan ang kagahapon
ug dayon imong gakson pagbalik
ang matuod nga ako, wala'y pagpanghimakak
wala'y sapot sa mga mata mong masinabtunon

sa akong kabatan-on

nahinumdom ko sa akong kabatan-on
dihang mulakaw sa eskwelahan
nga dili lang gani mamahaw
ug nga dili usab maniudto
dayunon ang panihapon

kadtong mga adlaw diin wala ako
ni bisan usa nila nangagda kanako
ni mangutana kung nakakaon naba ako
o kaha mitunol nalang ug supas

apan unsa ba
daw sa nibalik ang tanan
daw sa ang kagahapon
buot muhagwa kanako

kanus-a?

unsay pay akong ikadungag
gihatag ko na ang tanan

dili pa ba diay igo?
kanus-a ko man madawat
kanang imong kagawasan?

ug nganong gihigot sa gihapon
nianang imong hagit kanako

sa lalin niining mga pulong
ug sa hilo niining giangkon

kagahapon

wala ako masayod
nganong ikaw ang awit
nga ania sa hunahuna

wala ako magdamgo
ug mag-alindasay sa talidhay
sa atong kagahapon

akong buot kalimtan
akong giampingan
apan tulisok kini sa galamham

buot untang hunusan
haron dili na mag-antos pa
ang kasing kasing kong samaranka

ang sungog

gisungog sa bulak
ang buyog sa pagbatog
sa pula niining gihay

apan wala magtuyo ang pak-an
nahadlok matab-ukan
sa katam-is sa bul-og

ug miiyak ang gahom
nahanaw ang paglaom
natagbaw ang dahon

ang tubig sa tinugdan

nag-ugot
ang tinugdan
sa tubig nga lunhaw
napagaw pagsininggit
ug tabang sa langit
nga naghatag
sa adlaw niyang mangitngit

apan mikatawa
ang ingkantada sa sapa
nag-agda kaniya pagsalom
ug nga dili mabalaka
sa kangitngit
nga dili makagapos kaniya

siya nga labaw sa tanan
siya nga tag-iya sa kinabuhi
ning kalibutan sa gugmaan

usikan man ang mga pulong

buot kong usikan ang mga pulong

buot kong ikaligo
kadtong giingon nilang kaulaw

ug hugbon ang kaugalingon
sa ilang singgit biay-biay

wala kana tanan kanako,
dili kana igo muhupay
sa kaalimuot sa akong huna-huna
ug muhulip sa nawala kong paglaom

kataw-anan ba?

ug mao man gani, unya unsa?

masabtan mo ba ako?

tingali muapil ka nila

tingali usa ka salamin
nga mututok kanako
ug dili mamilok sa paglantaw

sa gahagkot kong mga garay
ug ikaw na ang unang mupalayo
haron talikdan ang akong
huna-hunang hubo, nag-agulo.

sige padayon
wala nay makapugong kanako
sa pag-usik-usik ning mga pulong.

anhia ako

pino nga balas
nigpis nga mga hangin
sila nga buot mugakos kanako
dinhi niining baybayon

ang awit sa adlaw
nga galantaw sa hubong
hunahuna nga latagaw
nagpasamot kanako sa kamingaw

anhia ako,
kanauga sa imong
mga mata nga daw kahayag
sa akong mangit-ngit nga adlaw

tuyo kong ubanan mo
haron dili na mahimong
mingaw kadtong
ugma nga sugaton ko

hain ka na?

hain ka na?

sama sa balod
nga nihalok dinhi ning aping
sa akong baybayon

nganong mipadayon ka pagpalayo
uban niadtong unos,

ang unos nga misuway paghunos
sa atong gugmang tim-os

wala na ba diay bili kadto?

nga nawala ka man lang
nga wala kanako magpahibalo

hain ka na?

ania ako naghulat
nga balikon mo.

ang ugma ug ang laing kinabuhi

nganong mabalaka kita anang ugma?
nganong mamuhunan paghipos anang kaugmaon?

karon ang kinabuhi
ug ugma ang laing kinabuhi

buhaton ang karon
kataw-an ang karon

kay ang ugma na ang atong pasulbaron
sa iyang kaugmaon

ang sulat ug ang lakra sa gisulatan

giukab ko pagbalik kadtong mga gihay
sa akong karaang notebook
kung hain nahasulat ang imong
mga dinumerong pangaliya
sa akong pagbalik sa imong tiilan
haron muhalok kanimo
pag-usab ug ibayaw sa ka sa imong
kalibutan

apan hanap na ang tinta
dili ko na maklaro
dili na usab buhi kadtong mga lakra
sa imong kusog sa pagduot
sa ballpen nimong panda
nga itom ug agi

tingale angayan na gyong kalimtan
andam na ako sa akong pagdawat sa tanan.

Tuesday, March 30, 2010

pasaylua ako

nikisdom pagbalik
ang imong panagway

ang kanhi kahayag
natabunan sa panganod
sa imong kahiubos

ug mitulo kadtong init mong mga luha
midangungoy ka'g mibakho
sa akong sayop nga nahimo...

pasaylua ako,
pasaylua ako,

dili ko tuyo
ang kanimo mahilayo

apan daw sa sulog
nga gitulod sa bul-og
sa pagpakasala

pasaylua ako,
pasaylua ako...

Tuesday, March 16, 2010

buta ug bungol ako

miluha ako ug miiyak
sa dihang mitawag ka kanako ug nanamilit

ug sa katakwahaw lang
nahanaw ang hagahaw sa imong kasagmuyo

napalong ang panglantaw
mitulo ang akong luha

nangutana sa kagahapon
nganong gipasagdang nadugta
ang kasing kasing ngadto sa imong kamatayon

pasaylua ako
nagpakabuta bungol ako sa tanan

Monday, March 15, 2010

kadali ba

kadali mo bang nag-ilis
lantawa kun-ot pa ang agtang
sa imong kanhi pagluib
wala mo pa gani kini malabhi
sa halok sa uyamot nga pagsalig

pagsabak sa imong bakak

manggad sa itom nga dila
ang buhing bakak sa paglaum
mutalikod nga walay panamilit
mutumaw sa iyang pagpangala

Wednesday, February 3, 2010

Ang buwan sa adlaw sa iyang gugma (ika-upat nga hut-ong)

nag-abot ang buwan ug ang adlaw
sa kabugason

Ang buwan sa adlaw sa iyang gugma (ikatulong hut-ong)

Gibanlas sa ulan ang panganod,
nahulog ang kaparat sa pag-antos
sa dagtom nga ali sa dughan sa buwan.

Mitin-aw pagbalik ang langit
nihayag ang palibot
nanaghoy ang gangis.

Nawala ang kapungot
sa nagbangurong langit,
tam-is ang pahiyom
nga iyang gibatonan.

Tuesday, February 2, 2010

Ang buwan sa adlaw sa iyang gugma (ikaduhang hut-ong)

Ikaduhang pagsubang
milingiw silang tanan
nahanaw ang sinag
tinakpan ang iyang dughan
sa dagtom
sa kapalaran.

Nabasa ang yuta
nilakra ang tunob sa kadalanan
bugnaw ang huyuhoy sa kapalaran
makabungol ang kagabhion
nagtago luyo sa bagang panganod
ang masulob-ong buwan
sa wala pagpatim-aw
sa mga bituon
sa kalangitan.

Monday, February 1, 2010

Ang buwan sa adlaw sa iyang gugma (unang hut-ong)

Andam na ang buwan
mihulma sa iyang lawas
ang gagilak gilak niining pulang bistida
nga niamag sa kagabhion

niduyog niya ang sonata sa kagabhion
nitaghoy ang hangin
sa iyang matahom nga pahiyom
ug nagidhat ang mga bituon
nga kaniya mialirong

dili malimod

gihubo ko na kadtong akong puti nga bistida
naglilong ako ug sa akong pagtago nahibagat ko ikaw
nga usa ka hunyango nga miubay sa kolor
sa lubasong tugas nga kanunay nakong gipasilongan
apan dili mahimong masayop ako
igsuon kamo sa tabili ug sa halo

Friday, January 29, 2010

dinhi ilalom sa kaudtuhon sa akong paghikalimot kanimo

naghinga hinga na usab kining panumduman
nahinumduman ang kanhi pagkabusog
sa imong mga tam-is nga mga halok

dili matukib ang kahibulong
bisan dinhi ilalom sa kaudtuhon
nagpalandog, nag-aninaw
niadtong mga damgong dili malaknit
sa pobre kong panumduman.