Monday, August 31, 2009

gilaayng kabuntagon

landong ang panahon
daw sa walay buot ang adlaw
sa pagsubang dinhi sa akong langit

baga na usab ang panganod
nga nitabil sa asul nga silangan
nagmalinawon ang mga langgam
wala kini muawit ning kabuntagon

gilaay usab kini sama sa katri
nga nihay-ad
ug nitanday sa habol nga wala pa napilo
nga na-unlan sa banig nga wala pa nahipos

naupos na ang akong pailob
ako na ang mangabli sa bintana
ug mang hawan sa hawanan

tingale unya sa kaudtuhon
sugaton ako sa katawa sa akong paglaom.

ang imong kasing kasing

pinili ang mga lugas sa humay
haron kini ipigugas ug itanom

sama nga pinili sa dughan
ang pulong nga iyang patuhupon

dili ko nalang ikaw sangpiton
dili ko nalang ikaw pangitaon

nasayod kong may kasayuran kana
nga ako wala mahaom dinha
sa imong kasing kasing
nga karon aduna nay anihunon

ang pagsubang sa bulan

wala koy buot tampukon
sa akong mga pulong

mugna ko lang kini
ug dili angayan nga imong seryusuhon

nasayod ka na siguro
ug nganong nagpakahilom ako,

nagpakabuta
ug nagpakawala mahibalo

kana tungod kay
gusto na usab akong mahisama

sa bulan nga himatayon
wala mudan-ag sa imong langit

ug wala muuban sa imong mga bituon
wala mugakos sa imong kagabhion

apan tingale sayod ka
nga tawag lang kini sa panahon
normal lang kini nga sitwasyon
ug dili kini makanunayon

Monday, August 24, 2009

ang sulat ug ang lakra sa gisulatan

giukab ko pagbalik kadtong mga gihay
sa akong karaang notebook
kung hain nahasulat ang imong
mga dinumerong pangaliya
sa akong pagbalik sa imong tiilan
haron muhalok kanimo
pag-usab ug ibayaw ka sa imong
kalibutan

apan hanap na ang tinta
dili ko na maklaro
dili na usab buhi kadtong mga lakra
sa imong kusog sa pagduot
sa ballpen mong panda
nga itom ug agi

tingale angayan na gyong kalimtan
andam na ako sa akong pagdawat sa tanan.

igo na

mialisngaw na usab
ang imong pan-os nga panglantaw
daw gihay sa mga walay puamod
nga unas nga gasigig kagaskas
panahon sa akong pagpahulay

kalimti na kanang imong mga sugilanon
pasalay-lua ang imong kagutom
palabya ang imong pagkahakog
hununga ang sonata sa kaibog mo
sa buhok sa bulan nga bulawan

wala na kini'y bili
buta na ako,
bungol,
ug binhod na ang akong mga unod
sa akong pagpamati kanimo.

Tuesday, August 4, 2009

nangalaya

unsaon pa ba pagtakdo
ang napusgay nga kalipay?

unsaon paghulip ang nahulpa nga gugma?

ug asa pa mudangop haron maalim
ang katapusang iyagak

sa usa ka asawa nga
nilugapak sa yuta ug nahubsan

sa mga luha haron
pagbuhi niadtong
pag-agwanta nga nangalaya

kalipay ko ang kahilom

binulig nga kalipay
nga ania ginapos sa akong luha
ayaw na ako ambata sa pagkakaron
kay ingnon ko ikaw
nga mas gusto nako ang magpakahilom
mas gusto kong dili una ikaw matandog
sa imong pagkahinanok diha sa iyang kiliran
nitaob na usab ang dagat
ug midan-ag ang bulan
apan mas maayo nalang tingale
ang dili maghumol sa tubig
ug magpaanod nianang kalipay
sa sunata sa mga balod

Sunday, August 2, 2009

pagtanom sa gugma

bulahan sila
nga anaa nagtanom sa gugma
ning sayong kabuntagon
aduna silay mapupo
sa pag-abot sa kahapunon

halok

yano nalang kaayo ang tanan
bisan ang halok mo nga kaniadto
adunay balong tensyon
karon sama nalang kini sa
yamog muhalok sa dahon
panahon sa kagabhion
apan sa pagsidlak sa adlaw
mahanaw lang pud dayon

karon

Anaa sa yanong kinabuhi ang kalinaw
anaa diha ang matuod nga kahilom
anaa ang matuod nga bulok
anaa ang balak nga nagpakahilom

milurang na ang unos
misanaw na pagbalik ang langit
ug ang dagat nipahulay na sa iyang pagsayaw

samtang ania ako
nanghawaan sa kagahapon
haron mapoy-an
ang karon nga malinawon