Thursday, April 30, 2009

iya sa langit

ang tawong nahigugma

wala magtugkan ang mga tiil sa yuta

kanunayng gibayaw ang kasing kasing sa langit

kanunayng gikuptan sa mga anghel

kay ang gugma iya sa langit

ug dili sa na-ughang mga yuta

angkunon ko, ania ako sa langit~

mga gamayng pako sa anghel

gibayaw ako
napalayo ang akong mga tiil
sa yuta nga kanhi niyang gihagkan
ang yutang naughan

karon gialsa kining kasing kasing
sa mg gagmayng pako
dala paingon sa langit
nga dugay ko nang gipangandoy

nakaluha ako
wala ako makatuo
ikaw nga mga gagamayng pako
sa anghel nahimong mibayaw kananko

salamat kanimo
gihigugma ko ikaw~

Wednesday, April 29, 2009

managlahing kalibutan

managlahi ang atong kalibutan
managlahi kini'g bulok
managlahi'ng sukaran
managlahi'ng gugma

gugma nga nawad-an sa iyang kagawasan

ngano basang nahisalaag pa
sa kalibutan haron lang makita
ang kamatuorang aduna pa diay gugma?

kinsa ba sad ang gaingon
nga ang kapasikaran sa gugma
kato lang may katakos sa pag-angkon?

wala ako masayod,
wala ako'y laing gipangayo

gawas sa,
pasagdi kining akong kalibutan
nga mutuyok sa imong kalibutan

mao nalang kini ang kalipay
nga akong paulion sa matagsalop
sa akong adlaw nga nagmika

gihigugma ko ikaw feli

feli, feli, feli

nganong ikaw pa ang maanyag nga dalaga
ang naa dinha nagtambo sa imong bintana?

may gihulat ka ba?

pagkamasulob-on sa imong mga mata
pagkabug-at sa imong gininhawa

aduna ka na ba usa'y problema?

sayri ako, sayri kining dughan
nga andam sa kanunay musapnay
sa mga kahigwaos niining kinabuhi'ng
imong gipili karon

kay sultihan ko ikaw

ikaw ang akong gugma
ikaw ang akong adlaw
nga bisan sa iyang pagtunod--pagpasalipod
wala magpasabot nga gibiyaan ko na ikaw

feli, feli, feli

gihigugma ko ikaw~

ikaw ang himaya

ikaw ang akong anghel
ikaw ang akong bituon
ikaw ang kahayag
nga kanunay'ng nag-atong

gihigugma ko ikaw
ikaw ug ikaw lang gayod

mahimong lagyuon ang langit ug yuta
apan dili ang kalipay ug himaya.

bisan sa damgo

kinsa'y nag-ingon
nga ang pulong mahimong awit
mahimong huni sa pag-inusara

nahigugma ako, nahigugma kanimo
kay niawit na usab ang hangin
sa matag haplos niini kanako

misayaw na usab ang kasing kasing
sa tambol sa gugma mong wala'y salimbong

ikaw ang akong kalibutan
ikaw ang akong puluy-anan
dili igsapayan
bisan damgo lang ang tanan

Nanuktok nga gugma

Gugma, gugma, gugma
nanuktok ka na usab kanako
nanghangyong padayunon
niining kilum-kilom
nga ako untang puy-an
hangtod sa kamatayon,
kahilom nga nihabol
sa akong pag-inusara

Apan ingnon ko ikaw nga bisan
wala ka pa mudayon
imo na akong naangkon.

Kina-iya sa Gugma

Matag gugma adunay kina-iya

Adunay gugma'ng matinud-anon

Adunay gugma'ng ang bulok pagkabakakon

Adunay gugma'ng wala'y laing giambat

Gawas sa pagdawat sa kamatuorang

Dili sila ang para sa kahigayunan

Ang Dan-ag sa Venus

Wala ako mangandoy'ng awitan mo
wala ako magdamgo'ng iduyan
sa mga laylay sa akong pagkatulog

igo na kanako nga anaa ka dinha
bisan dili ko magakos
bisan dili komahagkan
bisan dili ko mahikap ang kamatuoran

igo na kanako ang mga pulong
ug kahayag nga nagbinugtong
dan-ag sa bag-ong kagabhion.

Tuesday, April 28, 2009

katapusan

adunay katapusan ang tanan
bisan ang dakong unos
naabot sa iyang katapusang ang-ang
sa paglampurnas sa mga bulak
nga maglinawng niturok sa agianan

ngano basang aduna may ulan?
nganong aduna may alimpulos?
nganong muabot man ang panahon
sa kapuol nga imong gituhuan
katuhuang katapusan.

unsa ba gyud di ay
ang lingganay ining tanan?
aduna pa ba kahay
kagawasan ang sidlak sa adlaw
nga kanhi nagduawan kanako?

buhi pa ba kaha ang mga bulak
sa iyang pagbalik?
hangtod kanu-a?

Monday, April 27, 2009

amahan

amahan,
sa kanunay anaa imong gitapdan

ang anak nga nahinanok nga
walay kabalaka sa ugma damlag

bulahan ka nga gadulog niya
bulahan ang amahan nga nagmatuto
sa anak ug nagtangkil niini

sa iyang kiliran
langit kini ug labaw sa bulawan.

Sunday, April 26, 2009

sa gihapon

sa gihapon anaa kanimo ang tanan
bulahan ka nga gisabot sa tanang higayon

wala ko'y giambat nga lain
gawas sa imong paglingkawas
nianang halwa sa kasilag
nga kanimo naglimin

aduna kana'y pangidaron
bulahan ikaw nga naabot sa ang-ang
nga sa daw wala'y pagdawat kanimo

hinunu-a nagyam-d kini'g nitalidhay
sa iyang labo nga katawa

hain kana?
kanus-a kaman mupa-uli
sa kanhe tang pinuy-anan

ingon sa nisalop na ang adlaw
nitunod na sa iyang kapahulayan.

Friday, April 24, 2009

Bulak nga Feli

panahon sa tingtugnaw, ting-ulan
nahumod ang akong alungnan sa kamingaw
gabusay nga luhang niagay sa pagbating matuod

ikaw lang bulak nga feli ang katumanan
ikaw ang lingganay sa kampanang nipukaw
sa akong nahikatulog nga galamhan

iway sa panganod nga karon gihulipan
sa asul nga langit nga atong gipuy-an
ikaw feli nga bulak, nga akong gikamingawan

puti nga bulak, nibuklad sa akong pagtawag
nipadayag sa iyang matuod nga kaanyag
feli nga bulak, kanimo ang dughan nagsaad

abton ang katumanan nga ugma damlag
ikaw ug ako diha sa iyang ganghaan
gapuson sa gugmang matuod ug pagbati

gasa sa langit nga dili na mabakwi
ug 'di malangkat bisan sa sunod nga ulan
o sa unos man nga mudam-ag.

Wednesday, April 22, 2009

tambayawan

midupa na usab ang iyang mga gagmay mga paa
nga daw mga tukog wala gyud intawo'y unod

nag-ambo diha sa iyang gilala nga mga laway
nag-atang sa langaw nga mutugdon sa iyang balay

pastilan kanus-a pa kaha siya mahiluna?
kanus-a pa kaha niya mapukot ang iyang mga tinguha?

buriskas

Buot unta kong magburiskas
pastilan sa ning akong apuhan
gikuha ang baraha nga akong gitaguan

mao na gyud siguro ning maungo
sa buriskas magsigi ug tudas
nianang sota ug dos
ug kung makapabor

maayo nalang kung dos oros
ang paet kung dos bastos.

Tuesday, April 21, 2009

Sayod ako

sayod nako nianang tanan
ug dili na tingale ako angay pang
imong tultulan

may mga tiil ako, may mga pako
may hunahuna, may pagbati

ikaw lang ang nagtuong
wala akoy kasayuran
ug nganong ang adlaw kanunay'ng
miduaw sa mga bungtod ug lapyahan

kana kay sila anaa diha
nagpasabot kana nga sila nanag-iya
sa maong tanghaga

Monday, April 20, 2009

walay kausaban

walay kausaban

walay kalainan

walay sangputanan

sa gihapon nag-umbangol ikaw

diha sa akong tiilan

ang gugma kanimo

sultihan ko ikaw
nga dili sa mga pulong
nangunod ang pagbati

dili sa mga awit
nahimong sayon
ang pakiglantugi

usbon ko,

ang gugma kanimo
tungod kana kanimo
ug dili tungod sa gipakita

bulawan man kini
ug bisan sa walay bili
nga batong tinapok sa palad

ang bili sa pulong

(alang sa mga tigdumala ug nagtuo sa kalubihan)

gisapnay ninyo kanunay
ang mga pag-amping

gibuligan sa pag-amuma
gitugutang mahimong lanog nga pulong

ilawon niining nagkabagang kalubihan
nga sa kanunay nakig-uban

sa mga nag-inusara'ng pakigbisog
ug wala'y panon nga sarang tultulon

dako'ng pasalamat alang sa kalubihan
nga nihatag sa tipik nilang higayon

haron kining pundok sa mga pulong
mahimong lanog nga lugaynon

diin mabati sa mga bungol nang kasing kasing
nga nitikig ug nigahi tungod sa pagkaulipon

sa mga pulong nga iya sa mga kasikbit nga dapit
ug nga midaug daog sa pagkagamay niini

pulong pa ni bay uray sa iyang mga awit
nga latagawtawan

"dako ang iyang gugmahanong buwan"

dili na madungog

naningkamot akong maduol kanimo
gihilom kong akong kaugalingon
haron mas madunggan kong imong mga pulong

apan layo kana,
dili na maabot sa akong dalunggan
ang lingganay sa imong mga kampana

bisan gipalong ko na ang akong panan-aw
bisan gitak tak ko ang mga abog
nga nagpunay ug yaw yaw

sila nga gustong muambit
sa akong mga kamingaw

ngano ba sa'ng mipalayo kaman?
ngano ba sa'ng nangluod kaman?
dili mo pa ba diay ako masabtan?

nilabay na

gisugdan ko ug putol putol
ang akong mga pulong

gihinay hinayan ug silhig
ang nangumbitay nga mga lawa lawa

wala na tingale'y angay pang dayan dayanan
nilabay na ang akong mga pangindahay

ibanlas man sa mga luha

hinsayran ko sa nagsingabot nga unos
nga nagpadulong haron mubanlas niining
akong mga gilaray nga kahi-ubos

humana ako muiyagak,
humana ko gidawat ug gitulon ang kapakyasan
nagmata na ako, nagtukaw niining imong pagtulisok kanako

hikalimti ako ayaw kay ikaw ang akong gihigugma
ug nga walay si bisan kinsa ang makapukan niini
anaa kanimo ang yawe sa akong kasing kasing

ug kanimo ko lang kini gitagana
kanimo ug wala nay lain
ibanlas man sa mga luha

paet nga kadaugan

paet usahay
nga nahimo kanang hari
unya gitalikdan ka sa imong mga alalay

lisod dawaton
lisod ikalipay ang kadauga'ng
ikaw lang ang nagpakpak pakpak

hahay, kanus-a pa hinsabtan
nga dili tanan ang kadaugan

usahay mamantay sa uban
haron kintahay adunay pagpakabana

apan ang tinuuray--pagbiaybiay
tan-aw niya limpyo ang iyang dagway

agay maayo nalang muhilak
maayo nalang muiyagak

unya manghimungot
gunahan ang labong nga sagbot

wala nay nakadungog nimo
wala nay nakakita

ang imong mga singit
tua na sa ibabaw sa panganod

gisapnay sa ulan
nga nagsingabot

Sunday, April 19, 2009

pares sa sinelas

wala ug tuo

managsama ang dagway
managsama ang kolor

pares hangtod sa hangtod
mao kana ang ilang bulok

hapin sa lapa lapa
kalipay nilang duha

mabugto man ang usa
mawad-an sa silbi ang pikas

mao usab kita
gitagana sa usa'g usa

ang akong inting gamay

igo na kanako ang iyang katawa
ang usahay pagparayeg ug hilak--
palaban sa iyang papa
nga naa kaununay'ng nag-atiman niya

dako na,
nisugod na paglitok sa mga pulong--minugbo
unsa kahay iyang kaugmaon?
unsa kahay iyang bulok ning kalibutan?
balak usab kaha ang iyang magustuhan?

laing adlaw

laing kinabuhi

laing pakigbatok

laing pakigbugno

laing sugilanon

laing tiaw

laing katawa

laing panagbingkil

ang mas importante

kita nagkahiusa

Friday, April 17, 2009

ang bulan

ang bulan
gibayaw sa langit
ang iyang lingin nga nawong

ang bulan nga nahadlok matunaw
sa kainit sa nawong sa adlaw

mipalayo kini'g midistansya
katumanan sa matuod niya'ng bulok

alang siya sa kagabhion
didto siya magmalipayon
uban sa mga bitoon

Thursday, April 16, 2009

Byernes

byernes na usab
laing kalipay

wala nay mga estdyanting badlungon
walay nay labad sa ulong sagubangon

apan ang mga tinun-an nalipay usab
wala nay maestra'ng maldita

tanan adunay mga pagbagulbol
sa paaging gusto nimong buhaton

tanan may kapuol, tanan may kalaay
muabot kana apan ako na kanang gisalikway

ang mahigugma

nganong mahigugma ang tawo?
nganong muhatag ug gibug-aton?

gustong magtakuban
gustong mahimong mananap
gustong kung manamilit
haron imong talikdan

gustong mahimong baybayon
haron imong yatak yatakan
ug imong higugmaon ang dagat
nga akong suod ug silingan

gustong mupalayo
gustong mahimong banog
haron magpaantaw nalang
ug dili kanimo makatimaho

laay na usahay
puol na usab ug hagwa
gusto nako ang kalinaw
nga wala'y katapusan

Softdrink

malipayon ko,
napugngan ko'ng kaugalingo'ng
dili muinum ug Royal
o bisan usa nga soft drink

animal, nitukar akong UTI
si inting kanunay na nakong nangaway
miburot na daw bola
lingin nang dagway

apan unsaon pagdiet
ganahan ko'g inum anang bugnaw
labi na panahon sa kainit
mura ko'g gibayaw sa langit

usahay

puol gamay
labad ug dyutay

sige ta'g balik balik, balak balak
padayag sa atong butbot
padugang sa pusta
haron ingnong hawod

hahay, kanus-a pa kaha ta masayod
nga nakadugang ta sa gubot
naka-ali ta sa dalan
mura sad ug mga sagbot

lalag na ug nangalarag
nagpalayo ang kalunhaw
naanod sa pangidaron
nga gihagit sa adlaw

sahay maka-ingon ko
mas lami paminawon
ang linaw nga baybayon
kanang walay balud

Tuesday, April 14, 2009

yugto uban ni Boboy

nahinumdom ko maka-usa
didto ko sa balay ni Nanay Nita

udtong tutok, nanulong ug tabi
kabahin sa bisag unsa

nagpatampi sa bakanan sa kusina
naglantaw sa abuhan nga nagsiga

diin ang uyuan naghikay sa paniudto
day'n paglili nako sa akong luyo

ikaw nga nihaguros palayo
daw sa nakakita ug ungo

nahadlok bisan sa kahilom
nga akong gihimo

dili nako,
igo na ang pipila ka yugto

Monday, April 13, 2009

nag-inusarang lubi

ubos niadtong nag-inusarang lubi
nagyangod ug naglantaw sa mga bunga

nga daw sa unsang grasyaha'ng namungingi,
nagsapnay sa binulig nga kalipay

wala nagmingaw,
wala nangandoy sa kang bisan kinsang pagduaw
kay sa pag-inusara nabuhi hupot ang walay kabalaka

pagka-anindot, pagkamalipayon,
pagkamabungahon, kaayong dughiton

ang mag-uuma

gilibot ko paglantaw
ang alimpulo, ang bagul-bagol

milagom na kini
sa pagpunay mo ug patara sa adlaw

kanus-a ka pa ba mahimong libre?
ikaw nga kanunayng nagaod sa imong pagbaol

ikaw nga anaa nagyampungad
sa imong mga binuhing hayupan

imo nalang ba diay akong kalimtan?

Sunday, April 12, 2009

busa nga itom

baliktos sa busa nga itom
sa simod sa baka nga nati

malisod daw gaid sa kaudtuhon
taliwala sa naglagiting nga kainit

makapagba daw kamras sa salbahis
nga kuko sa pagbasol nga naila-ila

batok sa kahayag nga mibilib sa iyang kaugalingon
ug nagtuong iya ang tanang rason

nganong namulak ug namunga ang kahoy
nga ingon pa niya nag-ambat sa iyang katahom

ug kunuhay nipasilong sa iyang mga landong
haron tidlumon ang iyang kaadunahan

maayo nalang siguro ang magpakahilom
kay walay gubot nga maangkon.

kasing

ilawom sa kaudtuhon
mahiligon usab ako nga makigdula

sa tansanay, kariling, tabanog, dyulin
ug bisan sa gibantog nga kasing

nga sa pag-abot sa kaudtuhon dili matulog
muambak sa bintana bisag prisuhon

dayon bitbit sa kasing padayugdog
sa dalan nga kabo-kabo diin gapaabot ang mga higala

nga nanulong ug nagbitbit sa ilang mga bag-ong
kinilutang mga mugna gipasinawan, gipa-utok ug gipatalinsan

haron sa pagsangkaay pildi ang kasing nga karagan
nga nagpatuyang sa iyang dalan.

Wednesday, April 8, 2009

labaw sa tanan

Sa dihang nakamatngon ug buot
nahinumduman ko pa nga aduna nay Dios

Nagdako sa pahimatngon
matagbagting sa orasyon magtawag si nanay kanamo

Dagkotan ang lamparang gamay
ibutang sa altar ug dayon kuros sa agtang,
sa baba ug sa dughan

Pag-ampo kanunay ang hingiban
bisan sa kapakyasan sa pangandoy ug katumanan

Ug bisan gani pasalamat sa tanang gidangatan
makasakit man o kaauyan sa kinabuhi

Diha'y mga pangutana ug mga pagduda
apan mas labaw ang pagsalig sa gugma niyang gipakita

Ug bisan karong aduna nay pamilya
giagda ko kanunay ang kapikas sa kuyo

Mudangop sa kahitas-an
sa tanang higayon ug labaw sa tanan
pagpasalamat sa tanang Niyang kaayo.

Tuesday, April 7, 2009

Pasaylua ako, Nagbasol ako

Kinsa ba ako nga maghisgot
Kabahin sa Imong kaayo kanako

Kinsa ba ako nga magsugilon
Sa Imong pag-agak kanako

Wala ako'y igong katakos
Daw sa naamang dinhi taliwala
Sa Imong katawhan

Nagpakabuta sa mga panghitabo
Gilup-itan ang konsinsya ug gitago

Nisalom sa lunangan sa pagpakasala
Bisan sa dakong kasayuran nagmatig-a

Apan nagbasol ako
Sa pagtubay sa hadla sa tentasyon

Nagbasol nganong nagpaanod
Sa bul-og sa kaligutgot ug kasilag

Wala pamalandungi ang imong pasaylo
Nga gipadagayday dinha ibabaw sa krus

Sa krus nga naglansang kanimo
Gumikan sa akong pagkamakasasala

Pagkamadinumtanon, pagkamasupilon
pagkatawhanon, bisan luyo sa imong paggiya kanako

Pasaylua ako, Nagbasol ako,
Hugasi ang akong pagkamasasala

Hunari ang kabahong sa akong pagdumot
Ug tul-ira ao sa akong pagkamasupilon

Gibasulan ko na ang tanan
Andam na akong mupadayag sa akong nasaksihan

Puy-an ang imong mga pagtulun-an
Ug buntugon sa maka-usa ang agni sa pagkatawhanon

Bisan ilansang susama kanimo
Dawaton ko sa walay pupanuko

Monday, April 6, 2009

sa maka-usa

sa maka-usa angkunon ko
nga nahigugma ako sa kainit sa adlaw

ug nagpasalamat ako sa iyang pagsagop kanako
didto nga nagluko ilalom sa kamingawan

gihabulan niya ang katugnaw
sa akong balatian nga nagtago, nagkagidlay

iyang giilisan ang hubo kong kasing kasing
ug gibistihan sa kabulakan nga anaa karon gibanig
sa akong nataran

salamat kaniya nga nag-abli sa akong galamhan
naghatag sa kaisog ug kataos paglig-on sa kaugalingon

ug nga dili maulipon sa kangitngit
nga kanunayng nihagit kanako didto pagtago

karon dili na ako ignuranti
karon abli na ako ug gipadayon sila sa walay kahadlok

apan utang ko kini kaniya nga miuban kanako kaniadto
nga ako lang ug nag-inusara

salamat kaniya.

gihan-ay

tanang balak nga gihan-ay
sumada sa akong gugma
sa akong buotan nga kapikas

siya nga nagpaubos, nagmatinud-anon
luyo sa akong pagmagahi dinha
sa natad sa among kaminyuon

sa imong mga bukton

gitanyag mong imong mga bukton
ug sa walay pagduha duha ako mipasilong
sa pobre mong paglantaw nanghadaw
bisan dili tiaw ang kakuyaw nga gisagubang
wala kini kahadluki kay nasayod akong anaa ka
dili mubiya kanako sa akong kiliran

angkunon kong nakat-on sa paghigugma
ug sa pag-inusara dili matukib ang mga pulong
nga ania naghagawhaw sa akong dughang
gustong mamati sa imong mga awit
nga imong gituhuang akong giayran
apan sayop ka, dili kana mao'y kamatuoran

sa gihapon ikaw ang kapikas niining dughan
ang kalipay nga akong ubanan
bisan sa kakabus ug sa kawad-on
imo ako ug ako ikaw, dili ako pul-an
paglantaw kanimo nga nihay-ad nausab
dinha sa dakong hawanan
aron ako papahuwayon
sa imong mga bukton.

Sunday, April 5, 2009

Tubod sa mga pagtulun-an

Sapnay niining akong mga kamot
ang dagayday sa mga pulong
nagagikan sa tinugdang niining
magbabalak nga adunay hagip-ot
nga lawak sa panghuna-huna.

mabaw,
apan wala ika-ulaw
limitado,
apan buot dungagan
sa natun-an sa eskwelahan
sa matuod nga pagpakabuhi.

kinsa ba gyud diay ako?

naduro ka sa imong mga pangutana
niinsiter nga nasayran mo na kung nganong
nagpakahilom ug wala mutingog,
nagduda nga ang anaa sa imong hunahuna ang tinuod

apan ingnon ko ikaw pag-usab, mahal ko
wala pay naka-ila kanako,
miski ang kaban sa akong kagahapon
ania gilukuban sa iyang pagtuki sa akong sugilanon

kinsa ba gyud diay ako?
wala na tingale'y angayan pang ipangutana
ako mao ako, ug kung may pagduda ka man
imo usab kana, dili ko na tingale kana mausab pa

natingban

ayaw saypa
ang akong pagpakahilom kagabii mahal ko,
pasaylua kung may pagkulang kanimo

ikaw man nasayod kung giunsa ko paglabang
ang napulo ka katuigan nga kanato nag-uwang

masabtan lang ang imong kalibutan
nga nasayod kong dili ako, imo lang gayod

ug usbon ko, ako kining kaugalingon
gamay pa ako nga ako na kining giankon

tingali wala ko kini masugid kanimo
apan ayaw husgahi ang akong pagka-ako

kay kung may gihigugma man ako, ikaw kana
ang natingban niining akong nahipalasay nga hunahuna

binakid nga kalipay

hilabihan nga kahayag
wala nagkinahanglan ug iwag

kasing kasing nga gikahibalag
adunahan sa pahiyom

binakid ng kalipay gitigom
wala'y kangitngit nga giluom

Friday, April 3, 2009

Ang Lawak Niyang Balaan

Lawak nga Responsable,
Lawak nga Balaan
Andam musapupo,
Mudawat sa gustong mudayon

Dili igsapayan
Bisan ang bungi, bungol,
Buta, bakol, nagkagulihay
Ug ang madinumtanon

Ug bisan gani ang
Tulisan, kawatan, mangunguot,
Nakapatay, nakapanglimbong
Iya kining kaluy-on

Andam Siya sa pagpadayon
Nila nga naghubo sa sapot
Sa pagpakasala
Ug nagsalikway sa kaligutgot

Ug niangkon sa Iyang tiilan
Sa krus nga Iyang gipakamatyan
Haron makadayon kitang tanan
Nga iyang mga inimbita

Sa lawak Niyang balaan.

ang tunukong pagduda

mitulo ang singot
sa kakugi ug gugma
ganihang adlawan
gihawanan ang kabalaka

gitagaan ug bili
pinuy-anan sa paglaom
nga ikaw ug ako
bugkuson sa pagsalig
dili sa tunukong
pagduda

karong hawan na,
hayahay na usab
kay nisubang na
pahiyom sa adlaw
nga dayag
sa pagsalig ug gugma

ang anak

Siya ang bunga
nga gitisok

siya ang himaya
samang himaya
sa hagakhak
niya'g pahiyom

Siya ang kanhi
gibudlayan
niadtong usa ka
kaadlawon

Siya ang karon gihadla,
giyug-yog sa matag tyabaw
nga awit sa dughan

dakong kahimuot
mapa-ubsanong pagsabot

ato kining gitisok
sa salabutan
nga mapahiyumon.

ang hagdanan

Dinhi niining hagdan
mihinay-hinay pagtikang
mikayab ang mga pako
malipayong dughan

haron makab-ot
ang imo nang naabtan

ang adlaw
ug buwan
sila maoy
atong padulngan

bisan sa pagtakuban
kita gihubu-an
sa mga balak
nga gibuhian.

tulipano

Ayaw na paabuta
ang pagbukhad
sa mga gihay sa putot
nga kung mubilangkad
mas ngil-ad.

ang panamilit

Nahadlok sa panagway
sa kanhing naila-ila,

tinuod ang bula
gihawiran apan

sa usa ka pamilok
nawagtang.

Thursday, April 2, 2009

PAGPANGHAGDAW

naglarayng mga kalimutaw
naglantaw sa pakaw
nga namungi-ngi diha sa ilalom sa adlaw

wala ako gadamuraw
usa ako ka inahan nga nanghagdaw
sa matuod nga gugma mo'g panglantaw.

ang balay sa bungtod

Bati, guba,
Gatulo ug
Gabok na.

Layo, mingaw,
Taliwala sa
Kamaisan pa.

Kabilin kini
Sa imong
Katigulangan.

Bisan pa man,
Ikaw gihapon
Akong kuyogan

Didto sa payag
Sa bungtod
Sa Cancainap.

Akong antoson,
Mga kasakit
Buntogon.

Didto buhion
Atong tukoron
Banay nga lig-on.

hait kaayo

Matag karon ug unya
Bairon nimo imong sanggot
Aron kanunay kining hait
Ug sayon ra, pananglit,
Pag-alip sa ubod sa saging.
Kalipay nimo ang kahayahay
Sa matag handos ug bira
Sa sangot mong kilab pa's liti.
Apan sa imong pagdinalidali
Kalit lang kang niagunto,
Sa kasakit ikaw miagulo
Niluko sa paghulbot nimo
Sa sangot sa balani imong gialip.
Nasayop ka.
Nasayop ka.
Natigbas nimo imong kumingking
Sa wala nga naabis diriyot maputol
Sa sanggot nimong pwerting haita.

lapyahan

Hangin nga mihaguros
Bul-og sa tubig sa matag karon ug unya
Mobanlas ug mokisi-kisi
Sa matag halok sa balas
Ang imong hinigugma ug kalipay
Lapyahan nga tiunay
Imong tinguha nga modimdim sa yuta
Sa lapyahan nga gihuong mo kanunay
Gihikawan mo sa pagpahulay
Imong giangkon
Sama kamo sa managtiayon
Dili magbuwag
Bisag sa unos
Sa kulyadang panahon.

kural natong kawayan

Kural natong kawayan
Imong giayog langsang
Haron dili mairog ang utlanan
Sa atong yutang gitukoran
Sa payag tang gipuy-an
Uban sa atong pinobring katigayonan
Nga tulo ka sartin,
Upat ka lusang bahawan,
Ug usa ka bandihado.
Ang atong kulon nga sa takuling
Itom na kaayo
Tadyawng gilumutan
Arinulang regalo pa
Sa kasal nato
Wala tingale mangahas paglungkab
Sa payag tang hapit na mahun-ag
Apan ang dili mahimong itugyan
Ang yuta natong natawhan.

saging sa mapagarbuhong mag-uuma

Giguroy ko ni Inting
Paingon sa kasagingan
Nga wala mapatag sa panahon.
Giguroy ko niya aron
Mopaduol niya ug malantaw
Sa bunga sa iyang saging
Nga gitanom niya niadtong
Niaging Semana Santa.
Pagka-anindot, pagkahimos,
Pagkabus-ok. Nahingangha ko
Sa kalami sa bunga nga
Nagkumbitay Sa iyang punoan,
Makusganong mibarog.
Nagpanlad-ok ko sa nakita.
Nanglimbawt akong balhibo,
Miduko ko'g dayong lingiw
Kay kadako sa bulig.
Naibog ko sa iyang tinagoan
Ug wala ko kapugong
Sa pangandoy nga makuhit
Ug maangkon sa hingpit.

katakos sa kawayan

Hilabihan gyod bitaw kakuyaw
Ang gihuptan sa kawayan
Nga gapaling-paling bisan pa
Sa unos nga nilampurnas kaniya.
Wala kini niya panumbalinga.
Hinunoa nanglimbasog pagbatok
Sa madaogdaogong hangin
Nga buot kaniya mopukan sa dayon.
Gibalibaran ang tulod sa maagnihong
Bul-og sa baha nga buot molumos
Sa iyang katimawa. Ug ang mahait
Nga liti usahay motay-og sa iyang
Katakos inubanan sa katawa
Sa dugdog. Kining tanan wala
Mahimong kabalaka. Hinunoa
Nituybo sa iyang galamhan
Ang mga tunok sa iyang kagingking
Nga andam motulisok sa buot
Mangahas pagpukling. Ug bisan pa
Sa pagkatagak sa iyang dahon
Iyang gipakita sa mata nga may
Dila nga siya gihapon mobarog
Nga tibuok bisan pa'g matarog.

sabaw sa tinunuang utan

Sugyot sa dila dailos
Sa tiyan nga tilawan ko
Kadtong atong kagahapon
Tagamtamon ko gihapon
Kadtong atong panagdulog
Buot ko unta ang laing putahi
Tinagsip sa udlot sa kawayan
Linubiang langit sa kahidlaw
Timplang nilaputay daw laway
Apan ang kaluod wa ko batia
Bisan pa man sa kahalang
Gikan sa luy-ang bag-ong
inibot gikan sa uma.
Sabaw nga sarang
Makatagbaw.

tinughong

Lusang puti nga busloton
Sa tayang dugay nang nikaon
Sa sartin nga gama sa latang pinikpik
Haron mahulmang bahawan.

Gipuno og baga nga gikan sa linung-ag
Nga kan-ong binungkagan--
Lutong mais nga bag-ong ginaling
Sa batong lingin ni Tatay
Nga tua na sa laing kalibotan.

Pagkatam-is sa gisabawng tubig
Sa linung-ag nga bag-ong haon
Aron matughong hulip
Sa tiyan nga nagkutoy.

Mitubod akong luha,
Misawom sa pina-ig mga mais
Nga akong gisuwa, giparis

Sa kaling nga binagahan
Nga sa kahumot nanilingan.

Gipangandoy ang wala diha.
Kada tulon lad-ok sa dagkong lusok
Sa bugas nga gahapon pa nahagdaw
Sa bag-ong luna nga gisanggian.

Kanus-a pa matilawan ang matuod
Nga pamahaw'g paniudto?
Sagdi nalang ang panihapon.
Pwede ra nang damgohon.

layog sa usa ka linghod nga magbabalak

Buot ikatulog ang hagit,
kining layog sa usa ka linghod nga magbabalak
nga naghupot og tipik sa liso sa labong puhon
sa mga pulong, nag-alindasay unsaon pagsiot
tadlas sa libon nga naghuot padulong
sa lasang nga ikasarang sa mga pamaagi
sa lunhaw nga pasumbingay.

Miturok sa akong huna-huna ang pagbiya
ug paglikay sa tahas nga susama sa urom,
mituok sa damgong buot kong ipadayag--
buhagay batok sa kahadlok hangtod
mapukaw ko sa paghikatulog ug mobarog,
mopadayon sa layog.

Lisod man ang dalan
dili kini balibaran,
andam mabuntagan,
mopadayon, malipay lang
ning akong kabuang.

Gabon

Tinabunang mga mata
sa duha ka kamot: usa
ka panghinaot nga dili na
makita imong hulagway
nga urom sa akong paghandom.

Buot kong papason
ang atong kagahapon apan bisan
unsaon nagpabilin sa galamhan
bisan pa takoban sa gabon.

Mosidlak gihapon
ang atong sugilanon.

ang panangpit

tan-awa nagkalapok
uyamot akong kamot

ania ko nanghunaw
sa nanglugmaw nga
paghinulsol

intawon dawata
akong mga bukton

agakon mo ako unta
gikan sa akong
pagkadagma

Labyog sa tangse sa hunasan sa Cancainap

Paghilam pa lang sa mubong kamot
sa orasan sa alas singko sa kaadlawon,
luyo sa katugnaw ug katulugon
mobakod ang akong bayaw nga
si Kapitan--gibantog sa iyang kahingigo
sa pagpanglabyog og tamala
sa among baryo sa Cancainap.

Bitbit ang tangsi sumpay sa gitas-on
sa iyang pailob. Gihigtan kini og paon
ug gipuwawan sa gilibon nga kandilang
tinunaw hulip sa bangag nga pinuy-anan
sa aninikad nga mao unyay molingaw
pag-agni sa mga tamalang gigusla
sa ilang pagsuroy-suroy.

Tangsing gibilibod sa kaltek nga kabo
ug sudlanan sa mahimong bunga unya
sa iyang pagpanglabyog.
Wala'y laing mahimo. Wala'y buhatan
gawas sa giuwang sa baybay ug lawod.
Wala'y laing paugnat gawas sa pagtuyok
ug paglabyog sa tangse paingon
sa pangandoyng tukbon ang tubag
sa nagkutoy nga tiyan.

Wala panumbalinga ang katugnaw
sa kaadlawon ug ang kamras
sa kaudtuhon. Wala igsapayan
nga mapagtong ug mabudlay
sa pagbaklay taliwala sa dagat
nga nag-awas kanunay sa singot
ug sugilanong matuod sa kaparat.

nagsigang kalimutaw

Pagkadaghan sa gasiga--
mata diri, mata didto,
mata sa ubos, mata sa ibabaw.

Morag mga manginginhas
nga bisan gani wala pa'y hunas
padayong mitadlas nianang
nagpalayong taob kutob
sa panganod unlod sa kanawkanaw.

Sama sa usa ka magbabalak
wa pa gani pako apan
nidayon na pagtugpa,
nakabsan sa iyang gininhawa
daw natuok sa iyang kapa.

Ay, pastilan ang panginhas
nga mga umang ra'y mabitbit
ilawom sa langit diha sa balas.

matag adlaw sa pamalak

Nganong ang adlaw adunay igong higayon
sa iyang pagsubang ug pagsawop?

Nganong galurat siya tungod sa atong alimpu'
sa panahon sa udtong tutok?

Nganong ang iyang kainit
daw kamras sa pagsulay
bantang sa gipaningot nga agtang
nga may gidangason na tungod sa
katuigang dili na malilong?

Samang dangas nga panglantaw
sa usa ka takos nga balak
sa usa ka uyamot nga magbabalak
nga nanghawid lang sa iyang kaugalingon
ug sa gugmang iyang hinagiban
sa iyang paglakaw paingon sa unahan
subay nianang baybayong balason
gimingaw, apan nahimong
makusganon sa iyang pagkahiagom
sa gugmang iyang giangkon.

didto sa atong kamatayon

adto ko ikaw paaboton unya puhon sa atong kamatayon

didto sa pagsalom nato sa lawod sa matuod nga kahilom
didto unya sumpayan ang tanghaga nga atong isugilon
didto atong mabati ang singgit sumpay sa atong pagluom
didto sa puy-anan sa kahangtoran sa atong kaugalingon

pagsabak

Nalipong ko ganihang buntag
kay tibuok gabii nga galimbag-limbag
duyog sa tuyok-tadyak sa mga takna
ning gasabak kong hunahuna.

ako kini

ganahan ko usahay
sa imong pagpanaway kanako
apan salamat kay wala ako
makahibalo hangtod ikaw
akong nahibalag

ang akong mga unlan ug habol
lakip akong mga sapot
wala masayod nga ako
sama sa giingon mo

apan ingnon tika
wala akoy laraw nga usbon
kining akong kaugalingon
kon naa may nahigugma kanako
kana mao ako, ug dili ako
magpakaaron-ingnon
nga magtutudlo bisan
usa lang ako ka tinun-an

sa imong hinanaling kamatayon

baliki unya ako
atol sa imong hinanaling kamatayon
anaa lang ako luyo sa imong tinaguang sugilanon
nagpahipi ug naglantaw sa imong paglakaw
palayo kanako

mohilak man ako
apan dili kana pasabot nga mohawid ko nimo
wala koy katungod huptan ang imong
mubong higayon ngari kanako dinhi
sa walay pulos nakong lawak

dunay kay kagawasan
ang ako mao lang ang pagpagikan kanimo
sa akong karon ingon man pagsaad
nga hulaton ko ikaw ugma sa panghinaot
nga saw-an ta pagbalik ang atong kagahapon

wala kay mapaabot kanako

walay nada
ang akong mga adlaw karon

maong ayaw ako paabota
wala kay mahagdaw kanako

inig abot sa ika-pitong adlaw
diha pa unya ko mag-asoy

gikan sa akong pagpulaw...

sapa sa luha

ang sapa sa luha
adunay buhing isda
mabingwit ug mapuslan
sa pagpakabuhi dinhi
sa mala nga yuta
ilawom sa langit

pulong pa sa dagsa

pagluka sa gitanom nga kaligutgot

ang kaligutgot usahay
dili lalim buhion
ug labawng dili daling lukahon

kay sama kini sa gamot
mukuyanap, mukatay,
ug mahimong mutuok

sa dughang nagtanom
niining kaligutgot, ug
kapungot sa kahayag

ug ikaw himuong ulipon,
igapos sa kasina,
ilubong sa kahadlok

apan bulahan sila
nga miluka niini,
ug wala magpanagang

masamdan, magkadugo
ang gakugan nga samad
sa imong pagbiya ning dughan

maukab man pagbalik
dili igsapayan,
mahaw-as lang ang kalamayo
nga mikutkot

lunhawng panglantaw

ang lunhawng panglantaw
bunga sa mga nangaging

unos ug bagyo,
alimpulos ug buhawe

labay sa mala nga yuta
dala ang gabaha nga luha

natay-og man ang dalan sa himaya
wala kini nahimong babag

sa lakang sa adlaw
nga misubang sa kabuntagon

hulip sa kangitngit
nga tulisok

sa akong pagpakahilom.

Omang

kinsay magdahom:

ukabhang sa aninikad

gahaw-ang sa baba sa hunasan

gipadaplin na lang ug gipatid-patiran

gipuy-an karon sa naglatagawng

OMANG

itanyag man ang kalinaw

nipanaw man ang gugma

ug niabot man ang kamingaw

kanimo nga kanhi nagtukaw

ning lawom nga kagabhion

dili ko itugyan ang akong pagbati

hulip sa imong pagpanaw palayo

bisan itanyag pa ang kalinaw

Ang Kapuol

Naabot ang kapuol--
ang pagka wala'y uminto

gadagan nga daw sa kawang
mga naabog nga paglaom

Dili matikang mga tiil
sa ang-ang sa panumduman

hinagiban sa nahimutangan
niining tiilan sa himaya

nangalarag nga mga dahon:

lalag, pula ug bisan ang
hilaw--lunhaw
biktima sa pag-agi
sa makusog, mabangis,
madaug-daugong
alimpulos
dinha sa nataran
sa akong pagpaubos.

kapakyasan

kinahong paglaom
mabulukong taghoy sa hangin
uban sa balurong luha
sa usa ka kapakyasan
perlas ang iyang ngalan.

pagpakabuhi

balurong tipasi
gidalit mo dinha
sa altar nga lapukong
kahon sa pagmahay

gialig-ig sa
tumang kamaya,
nigong nagdupa
sa pagpakabana

buot muangkon
sa himaya
hulip niining
kakabos
ug katimawa

Ang Paril

Sama'g paril
wala mairog,

wala'y kinabuhi,
wala'y pinitik,

kay wala'y
kasing-kasing

Ug migahi,
nitikig, nilagom,
nawad-an sa gahom.

Unsa pa ma'y iya?

gawas sa paghunos,
pagkutlo, pagluka
sa dughang bato

nga nalubong
sa hinigugma
kaniadto.