Friday, December 16, 2011

magpabiling buhi

wala gikinahanglang ang hubad
ang walay tupong nga kasakit
mulutaw sa walay hunong nga pagtubod sa luha
matapos ang tawo, malumpag ang bukid nga bato,
mahugno ang matagmugna
mahanaw daw sa abo
katuhuan dili
ang gugma magpabiling buhi

dili mahimong mag-uwan sa kanunay

dili mahimong mag-uwan sa kanunay
niabot ang kamingaw ko kanimo
nibalik sa panumduman ang imong awit
ang makabungol nga singgit sa imong gitara
dili ako mahimong masayop
dili na mahubo ang garay sa pulong nga nakulit
sa akong kasing kasing


Thursday, December 8, 2011

ang gasadyang buwan

hagip-ot nga dalan,
daw dili maagian sa kangiob
danglog sa siyam na kaadlaw
nga pagbunok sa ulan
dili malilong ang pagsadya
sa lingin nga buwan

Friday, May 6, 2011

Si Mama Ondet

52 anyos pa lang siya
apan nalubos puti na ang iyang buhok sa uban
sunog na ang kunot niyang panit
ug nagkiang na sa sakit sa iyang tuhod

si Mama Ondet--ang akong inahan; nagpailawom
wala baliha ang kapaet sa pagpakabuhi ning kalibutan
gitaak ang pilapilan sa Looc ilawon sa init ug ulan
gisulong ang hunasan bisan sa katugnaw sa kaadlawon
nagpakahilom, nagpailob bisan sa bul-og sa kawad-on

apan unsaon ko man siya pagbayad?
unsaon ko man paglukat kanang utang kabubut-on?
nga nakalinya na sa iyang agtang ug nawong
unsaon ko paghulip ang kahago?
nga nahulma na sa ugat sa iyang mga kamot ug bukton

palaran sila nga nahimo niyang anak
ug bulahan siya nga mapahiyumong inahan
bitbit kanunay ang gugma ug paglaom
pagtulon-an nga walay katapusan...

ug ako mapasalamaton
nga siya ang akong ugangan

Sunday, May 1, 2011

Parat parat nga kape

Maayo pang tasa sa akong kape
gitungab ning tugnaw nga kagabhion
apan ang bulak sa antuwanga
gitalikdan sa buyog
nga anaa sa lawom niyang katulugon

Naluoy kong gatan-aw
ug sa akong pagpaantaw
nitulo akong luha
natagaktak sa tasa nga akong gitungab
nga karon parat parat na
lami man sad diay

Tuesday, March 8, 2011

lingi sa paglaum

binug-ok nga singot
nidaligdig sa gabahirig kong pangandoy

nitikig akong liog sa pagnilingi
galaum nga ikaw makab-ot

Wednesday, January 12, 2011

amag ang mga tinaguan apan dili ang gugma

anaa ang kaanyag sa gitago
ang puti nga ilok, ang hawak sa liog
hamis ug makahubog bisan wala'y bahalinang
gilad-ok, gibahog, karon gisid-ok
kay nakita ang amag nimong gitago

apan ang gugma nga tinaguan
lagmit kanang mabaho
mag-alintabo maong mangitag guho
dili gustong mabuot
mulagom, mamatay, ug mahimong maghikog

ang imong luna

nindot kining imong luna
maayong magpalando'g panagsa
labi na sa init nga kaudtuhon
maghumol sa tunaan
magsalum-salom
maminaw sa tinagaktak
sa letra sa imong mga pulong

ang akong gugma

baog ang akong gugma
nag-inusara, dili manganak
dili makapangala
gaagwanta sa pagtagik
ning pulong sa huna huna

katulugon

malisod kining ana ka sa katulugon
daw matagak ang imong hunahuna
mawala ang imong gugma sa pagkaon
mag-alidasay ka ug wala kay tagdon
bisan pa ang garay sa mga pulong