Tuesday, December 1, 2009

ang napalong nga siga

walay tihik tihik kang miapula
niadtong kalayo nga nagsiga.

tataw kaayo ang imong kaligot-got
lulan sa imong siga kaayo nga mga mata.

unsa ba gyud diay ang sala niya
nga miulbo man gyud
ang imong kasuko ug kayugot?

wala man tingali siyay gihimong dautan
gawas sa pagpadilaab sa iyang kahayag
ngadto sa uban
ug pagpainit sa iyang siga
ngadto sa gipanugnaw nga kamingaw?

apan bisan pa sa imong kasayuran
daw sa dawo kang paglaom,

nga nagmakusganong mipospos sa siga
haron dayon kini mapalong.

apan ingnon tika
nga ang baga niini
dili madala sa imong pagtayhop
kay mudilaab ug mudilaab gayod kini.

iya na kini ug dili lilong iya kini hangtod sa hangtod.

pinitik sa pagpakigbisog

nabati ko na ang imong mga sinyalis
kagahapon misuka ako pagsugod
sa kaaslom sa imong gugma
ug nalipong sa kapaet
sa akong nahimutangan

dili lisod sabton,
aduna ako'y kaminyuon
sayod ka niana
kay tataw usab
nga aduna nay kasayuran ang pipila

malipayon ang imong amahan,
ug sa wala'y pupanuko ikaw gidawat niya

alas 11 sa kagabhion, kagahapon
unang higayong nabati ko ang pinitik
sa imong pagpakigbisog
timan-e lang wala ka mag-inusara
kauban mo ako
kay ikaw akong hinigugma.

ang akong balak karong adlawa

gimingaw na pag-usab kining akong balak
sa mga linya sa letra ug pulong
nga daw bulawan nga nahipatik sa akong dughan

abi nakog nahikalimtan mo na ako usab
abi ko'g nilabay na kadtong katapusan
sa atong pakighinabi

apan sayop ang tanan
kinahanglan kining ibalak pag-usab
ug ipahayag sa kadaghanan nga hubo
ug wala'y bakak

Tuesday, September 15, 2009

Dili mahimong higugmaon

Unsay ako
sa mga pasumbingayng
imong napupo sa agianan
nga imong gilaktan
kagahapon ug karon.

Unsay ako'g
nahimo kanang tahor
sa imong sapatos
nga panit ug mahalon.

Wala man pud tingale.

Kay gawas nga ikaw
ang akong gikinahanglan,
wala ako mahigugma sa kalibutan
ug dili ako mahimong mahigugma niini.

panit nga dili makabati

gipang-it, gidagit, gibit-bit sa iro
ang panit sa linapa nga kabaw
nga nakigbugno sa iyang amo
kaganihang hapon

ang kabaw nga naghilom,
nagpaanod sa sulog
sa sugo sa iyang among madaug-daugon

pagkawalay pulos sa iyang pagkahari
pagkawalay pulos sa iyang pagkamaakuhon
pagkawalay kwenta sa iyang mga sugo
kung siya mismo dili niini makahimo

maayo pa ang panit
dili niini mabati ang kapaet
sa pagwisi wisi niini
sa irong wala usa'y kalibutan sa panghitabo

Friday, September 4, 2009

ang ugma ang laing kinabuhi

nganong mabalaka kita anang ugma?
nganong mamuhunan paghipos anang kaugmaon?

karon ang kinabuhi
ug ugma ang laing kinabuhi

buhaton ang karon
kataw-an ang karon

kay ang ugma na ang atong pasulbaron
sa iyang kaugmaon

Wednesday, September 2, 2009

ubani ako

gusto nakong ubanan ikaw
sa pagdimdim sa katam-is sa kinabuhi
sa pagtuki sa mataggutlo sa atong pagbati
ug lili sa balililhan sa aping nga luhaan
nga may igong kaaslom ug kaparat
nga iya sa kina-iyahan

naanad na ako nga uban ikaw
ug mahamulingwan ako
kung mahanaw ang imong panglantaw
maong ayaw pagbiya
hinunua ubani ako ning akong
pagdimdim sa matagtakna

Monday, August 31, 2009

gilaayng kabuntagon

landong ang panahon
daw sa walay buot ang adlaw
sa pagsubang dinhi sa akong langit

baga na usab ang panganod
nga nitabil sa asul nga silangan
nagmalinawon ang mga langgam
wala kini muawit ning kabuntagon

gilaay usab kini sama sa katri
nga nihay-ad
ug nitanday sa habol nga wala pa napilo
nga na-unlan sa banig nga wala pa nahipos

naupos na ang akong pailob
ako na ang mangabli sa bintana
ug mang hawan sa hawanan

tingale unya sa kaudtuhon
sugaton ako sa katawa sa akong paglaom.

ang imong kasing kasing

pinili ang mga lugas sa humay
haron kini ipigugas ug itanom

sama nga pinili sa dughan
ang pulong nga iyang patuhupon

dili ko nalang ikaw sangpiton
dili ko nalang ikaw pangitaon

nasayod kong may kasayuran kana
nga ako wala mahaom dinha
sa imong kasing kasing
nga karon aduna nay anihunon

ang pagsubang sa bulan

wala koy buot tampukon
sa akong mga pulong

mugna ko lang kini
ug dili angayan nga imong seryusuhon

nasayod ka na siguro
ug nganong nagpakahilom ako,

nagpakabuta
ug nagpakawala mahibalo

kana tungod kay
gusto na usab akong mahisama

sa bulan nga himatayon
wala mudan-ag sa imong langit

ug wala muuban sa imong mga bituon
wala mugakos sa imong kagabhion

apan tingale sayod ka
nga tawag lang kini sa panahon
normal lang kini nga sitwasyon
ug dili kini makanunayon

Monday, August 24, 2009

ang sulat ug ang lakra sa gisulatan

giukab ko pagbalik kadtong mga gihay
sa akong karaang notebook
kung hain nahasulat ang imong
mga dinumerong pangaliya
sa akong pagbalik sa imong tiilan
haron muhalok kanimo
pag-usab ug ibayaw ka sa imong
kalibutan

apan hanap na ang tinta
dili ko na maklaro
dili na usab buhi kadtong mga lakra
sa imong kusog sa pagduot
sa ballpen mong panda
nga itom ug agi

tingale angayan na gyong kalimtan
andam na ako sa akong pagdawat sa tanan.

igo na

mialisngaw na usab
ang imong pan-os nga panglantaw
daw gihay sa mga walay puamod
nga unas nga gasigig kagaskas
panahon sa akong pagpahulay

kalimti na kanang imong mga sugilanon
pasalay-lua ang imong kagutom
palabya ang imong pagkahakog
hununga ang sonata sa kaibog mo
sa buhok sa bulan nga bulawan

wala na kini'y bili
buta na ako,
bungol,
ug binhod na ang akong mga unod
sa akong pagpamati kanimo.

Tuesday, August 4, 2009

nangalaya

unsaon pa ba pagtakdo
ang napusgay nga kalipay?

unsaon paghulip ang nahulpa nga gugma?

ug asa pa mudangop haron maalim
ang katapusang iyagak

sa usa ka asawa nga
nilugapak sa yuta ug nahubsan

sa mga luha haron
pagbuhi niadtong
pag-agwanta nga nangalaya

kalipay ko ang kahilom

binulig nga kalipay
nga ania ginapos sa akong luha
ayaw na ako ambata sa pagkakaron
kay ingnon ko ikaw
nga mas gusto nako ang magpakahilom
mas gusto kong dili una ikaw matandog
sa imong pagkahinanok diha sa iyang kiliran
nitaob na usab ang dagat
ug midan-ag ang bulan
apan mas maayo nalang tingale
ang dili maghumol sa tubig
ug magpaanod nianang kalipay
sa sunata sa mga balod

Sunday, August 2, 2009

pagtanom sa gugma

bulahan sila
nga anaa nagtanom sa gugma
ning sayong kabuntagon
aduna silay mapupo
sa pag-abot sa kahapunon

halok

yano nalang kaayo ang tanan
bisan ang halok mo nga kaniadto
adunay balong tensyon
karon sama nalang kini sa
yamog muhalok sa dahon
panahon sa kagabhion
apan sa pagsidlak sa adlaw
mahanaw lang pud dayon

karon

Anaa sa yanong kinabuhi ang kalinaw
anaa diha ang matuod nga kahilom
anaa ang matuod nga bulok
anaa ang balak nga nagpakahilom

milurang na ang unos
misanaw na pagbalik ang langit
ug ang dagat nipahulay na sa iyang pagsayaw

samtang ania ako
nanghawaan sa kagahapon
haron mapoy-an
ang karon nga malinawon

Tuesday, July 14, 2009

pag-ambitay ta sa atong mga balak

gipanday ta kadtong sakayan sa atong panaghigala
gipalig-on kini sa katig sa atong mga balak
ug gipintalan sa atong mga dikolor nga mga damgo
gilaylayan sa atong mga bakho'g pangagho

wala kita mag-ambat nga masabtan
kita ang balak nga wala gani makasabot
sa iyang bulok gawas sa pagpakatawo
sa mga hunahuna sa miambit sa ingon

Monday, July 13, 2009

balak sa baybayon

dodong:
wa na kay angayan balakan

inday:
naa gihapon... ikaw

dodong:
nagmingaw na ang baybayon

inday:
daghang balak apan...
dili nako ganahan isulat pa

dodong:
matuod kana,
sama sa ilawom sa mga bato,
sa balas,
diha sa mga lim-aw

inday:
gani

dodong:
apan walay balak alang kanako...
wala na

inday:
aduna pa...
sama sa
hubui ang akong kalag
didto unya sa atong pagdamgo

dodong:
hain naman diay
ang kinabuhi sa hunasan?

inday:
ani pa ako...
ania nagpaatbang
nianang hunasan nga giingon mo...
buhi ug mapahiyumon gihapon

dodong:
nakahukom baya unta ko
nga dili na mobalik pa sa baybayon...
kay moadto na ang sa lasang ang bukid...
mangayam

ang balak nato balak sa tanan

gusto kong isulat ko ikaw pagbalik
gusto kong himuon pagbalik ang mgabalak
nga kanhi atong kalipay
gusto kong musalom niadtong hunasan
ug muhigda niadton baybayon
apan dili gustong mubikang
ang akong mga tudlo
haron mutulpok tulpok
anang kalipay sa mga litra
nga ikaw lang ang gihulagway

bikwang bikwang

nibikwang bikwang ang katig
sa paghampak sa balod
natay-og kini
ug mikurog
midahunog,
midaguok
ang pulong sa balak
nga nag-inusara

hain na diay ang kanhi?

nganong ang kalinaw
nga daklit
nawala na

ang kanhi kahayag sa adlaw
nga naghatag ug kamaya
karon gitabilan sa dag-um
nga pwerting bagaa

ang sayaw sa hangin
nahimong kasuko
daw nagtukmod
sa kaparutan
sa kahiaguman

mao na ba kining giingon
sa panudya?

ug ania...
mibikwang bikwang na usab
ang panumduman
sa akong gakahapon

nibalik
haron sa pagsudya
ug pagpahinuklog

Monday, July 6, 2009

gipanita'ng balak sa katam-is

didto sa akong damgo
nag-uban ikaw kanako

didto kita sa usa ka bangko
naglingkod, naghawid niadtong
usa ka ukban sa kalami

mipundok kadtong mga laway
sa suok sa atong mga baba

ug sa kahinam naalimyon
kadtong katam-is sa balak
nga atong gipangita

apan usa ka dakong katingalahan

ang lunhaw nga panit
mipahayag sa usa ka kahayag
nga daw adlaw ang hulagway

lingin, pinutos kini sa mga gamot
nga naghawid sa mga kwarto-kwartong
katam-is ug kaaslom sa kalipay

andam nga mubuhagay
sa atong pagpang-it abri kanila

hasta gyung tam-isa
wala kita manglingi'g nanumbaling
niadtong mga kaaway

nga sa kaibog ug kasina
nanagdiyong ang mga dagway

apan igo na kanato ang higayon
wala na kita nag-ambat
sa lain pang balak nga maangkon

Thursday, July 2, 2009

hawid sa kamatayon

bisag asa ako
atoa ka usab

bisag naunsa ako
anaa ka mihalok

wala gani maikog
sa lilong
nga naglimim kanato

ingon gyud niini
ang tawo

nga andam nang
muhawid sa kamatayon

haron gakson
ang kinabuhi

Wednesday, July 1, 2009

gimingaw ko ug balak

gimingaw ko sa akong balak
ganahan unta kong makadungog niya
nga mupahiyom ngari kanako

Monday, June 29, 2009

ang bul-og sa atong gugma

miulbo na usab
kadtong kahinam natong duha
midisider kita nga mag-uban
nga kita lang ang may kasayuran

atong gisalom
kadtong atong mga damgo
wala kita mag-ambat sa labawng milagro
nga buhion ang ginapos natong mga tinguha

mao kini ang labaw natong gusto
ang mag-antos sa kahinam
maglipay sa tumang pag-ambahan

ikaw, ako man wala'y kasayuran
kung asa kita dalha niining atong kapalaran
bisan gani ako wala masayod
kung musubang ba kadtong adlaw sa pista
sa inyong lungsod

apan bisan pa man
kita nagpaanod

walay gihawira'ng bugsay
walay gihuptang pagmahay

walay timon
walay usbon

gawas sa gugma
nga atong gisabutan

gidisisyunan
nga abli ang duha ta ka dalunggan
ug labawng mata kita sa kamatuoran

Tuesday, June 23, 2009

ang sulog sa mga balak

mibaha pag-usab ang balak
nganong ingon niini ka kusog
daw sulog nga walay kaikog
walay puas kanato sa pag-aabog
palayo, paanod didto sa walay palad
nga bul-og sa mga balud

hawiri ako palihog
kay dili ko buot maanod

ang balak nga dili masulat

ngano ba sang ang balak
kinahanglan pa mang sulaton

nganong umulon pa ang mga pulong
ug ihulagway ang usa ka sonata

o sayawon ang usa ka ritmo
sa matuod nga paghigugma

dili ba diay kini pweding buhaton
dili ba pweding bation
o kaha katulgan
ug ugma paklion pag-usab
sama sa mubong sugilanon natong duha nga
dili matapos bisan sa atong kamatayon

dili ba diay mahimong lantawon nalang
ang langgam nga milangoy sa hangin
ug mupauraray sa matag huyohoy niini

dili ba mas nindot kadtong
balak nga dili masulat

dili ba mas nindot kadtong balak
nga kita lang ang nakatugkad

kita: ikaw ug ako
ang dili masulat nga balak

nagkinahangla'g duha

nagkinahangla'g duha ka sugilanon
haron ang duha ikasugilon

nagkinahangla'g duha ka linalang
haron mahimong managtiayon

nagkinahangla'g duha ka tawo
haron mahimugso ang gugma

nagkinahangla'g duha ka pisi
haron mahigot ang duyan

nagkinahangla'g duha ka kamot
haron masapwang ang gasa gikan sa langit

nagkinahangla'g duha ka pagsabot
haron magsinabtanay ang managtiayon

apan ingnon tika
nagkinahangla'g duha ka disiyon
haron ang nausa mahimong duha

maayo lang ug dili kana maato

Monday, June 22, 2009

walay taytol 2

bahandi ang pagbating gihambin
ning lalom nga kagabhiom

mihilak na usab ang langit
nibaha na usab ang mga luha

nitago ang kahayag sa bulan
nipiyong ang mga kabituonan

kinsa basad ang makasabot
kinsa ba usab ang makatagamtam

nianang bug-at nimong gidala
gawas kanako
nga gasapnay sa imong kalag

naggakos, nagapos,
nianang imong mga halok

sa matag adlaw
nga pagtuaw sa
malipayong kinabuhi

nga wala magping-it
bisan sa kahapdos

Sunday, June 21, 2009

sayong kabuntagon

bugti niadtong mga bulak
bugti niadtong mga langgam
nga kanunay'ng gipadala
haron maghatag ug kalipay
kahayahay, kasinatian
sa usa ka gugma
kagawasan dinhi ubos sa balaod
nga binuhat sa nga mabudhion
ginapos sa mga balud
sa unos ug sa sayong kabuntagon
nagpaabot dinhi sa baybayon
sa pagsubang sa adlaw sa mga balak
nga bag-ong hinaon
gikan sa handurawan sa anak
nga masupilon
ato kining ampingan
sugilanon nga ato lang gayod

Friday, June 19, 2009

kapeng hamabaw

inimnang kape sa tasang kabang
puti ug itom nga lingin
ug may gitas-ong unom ka pulgada

gipatong sa lamesa
hamabaw pa ang nahabilin

gibuhi ang dugo sa katulugon
tibuok palibot nangalimyon

misalom ang mga ngabil
natagamtam sa dila

kalami sa init nga kape
naghatag ug kinabuhi

ning pagtukaw sa atubangan
sa balak nga gisugilon

sa sugilanong nagluhod
sa imong atubangan

Thursday, June 18, 2009

ang padulngan sa hinay

walay puas ang pagkadagma
sa tawong nagdali daling masantos

walay umoy ang kasing kasing
nga gadaling mahigugma

walay kumo sa magpaabot
walay kumo sa paghulat

kay musubang sa insaktong takna
ang adlaw didto sa silangan

ug mutunod kini nga walay gipaabot
didto sa kasadpan nga ato unyang padulngan

bisan gani ang gapiyad
nga tinaguktok sa segundo sa matag takna

aduna ra gyud kiniy panahon
nga maabot sa paghalok

sa iyang gipangandoyng oras
mahimong karon o kaha ugma damlag

walay taytol: balak sa buhat, dili sa pulong

didto niadtong ilalom
sa ilang panag-uban

nanagtapad ang duha ka binuhat
nga nagkahigugmaay

wala'y bisan usa ka pulong
nga nalitok sa ilang mga dila

bisan pa gani sa kapuno
sa ilang kalipay nga giubayan

nanagsingki ang ilang dalunggan
nga wala makabati sa ilang palibot

nanaghalok ang ilang mga ilong
hasta sad ang ilang mga agtang

nanagtapot ang ilang mga tinan-awan
daw pilit pa sa epoksing dili maukang

walay putol ang mga laway
mga ngabil nag-ukubay

napalong ang kahayag sa pagsirado
sa tabon tabon sa mga mata sa duruha

mibaliad ang mga pilok
nanghuyatid ang mga buhok ni inday

wala gihapon ang pulong
wala'y malitok ang kasing kasing
nga mapahiyumon

dili kini maka-ipsot sa kahuot
sa ilang panaggakos

ibabaw sa ilang kahinam
sa gugma isip managhigugmaay

sa kahilom
mibalak si dodong

Tuesday, June 16, 2009

ikaw

nangutana ka nako
kung nganong
malipayon ko

simpli lang,
dili atik,
dili balak,
dili tinunto
dili unsa

kung dili ikaw,
ikaw
ang naghatag nako
nga makumpleto
ang akong mga adlaw

makadungog lang ko
sa imong tingog
dili na nako
kinahanglang
mamahaw

makadungog lang ko
sa imong katawa
dili nako
kinahanglang
pag-unsa unsa

tungod kay igo
na ang ikaw kanako
igo na'ng mahalokan kong
imong pagka ikaw

sa ilalom sa mangga

mas nindot kadtong paghinabing
ikaw lang gyud ug ako
ilalom niadtong namulak nga mangga
nangalimyon sa kahamot
nialisngaw ang katam-is sa iyang kaaslom
nanaghoy ang huyuhoy sa hangin
samtang kita didto noadtong iyang tiilan
nipasilong sa iyang landog
naglingkod sa nigitib niining mga gamot
atong gipaabot ang pagpangapulak
sa bunga niining hinog

wala koy balak

wala koy balak
gihilantan nasad ko
ikaw nay mahimong
musabot nako

Monday, June 15, 2009

dawata

dawata kining pungpong
sa akong gugmang matinud-anon

ug kung aduna kay higayon
pwede ka dinhi mupasilong

idalit ko kanimo
ang kainit sa akong mga garay

ug ang kabugnaw sa huyuhoy
sa akong mga balak
nga alang lang gyud kanimo
akong mahal

ang akong manulunda

martes,
laing adlaw na usab
laing bugno sa pagpakabuhi
dinhi sa yutang atong gianan

gusto ko nang madungog pagbalik
ang tingog sa akong manulunda
ang bahakhak sa usa ka abyan
sa matag sayop ko
sa akong mga tikang
ug sa matag gunit niya kanako
pabarog pagbalik
haron ako mupadayon sa akong lakang

walay sama gyud
ang adunay anghel
nga maghatag nimo'g pahiyom

sayo ning kauntagon

sayo ning kabuntagon
daw wala ko ganahing mubangon

walay gustong mubiya
sa gihalog kong unlan

ania pa ang katulogon
gustong pun-an

ug sumpayan ang damgong
ikaw ug ang imong pahiyom
ang kauban

pasagdahan ta

pasagdahan tang mahinanok
ang kahinam nga ania
piniriso sa atong dughan

pasagdahan tang mahikatulog
kining tinagubtob sa atong panag-uban

pasagdahan tang musayaw sa kalipay
ang atong mga pagbati ilawom sa
sa dan-ag sa lingin nga bulan

pasagdahan tang magpa-uraray
ang sonata ug awit sa gitara
nga hagbay ra natong nahikalimtan

wala kita magdamgo
matuod kita

wala usab ako nibalak
matuod kini

alang kanimo
akong pinalangga

niining dagat
nga puno sa kalinaw

ang mahigugma pagbalik

gikan karon ingnon ko ikaw
nga wala ako nagdamgo
nga ania ako tupad kanimo
ania ako may kalag
ania ako walay kasilag
ania ako nahigugma
nianang giingon mong usa ka panghimakak

gikan karon ingnon ko ikaw
dili mahitabong masayop ko
gibati ko pagbalik ang tinagutob sa kahinam
sama sa matag kakita ko
sa akong crush kaniadto
sa dihang high school
pa'ko sa among baryo

gibati ko na usab ang mangandoy
nga maabot na ang sunod nga adlaw
haron lang makauban ikaw
mahinabi sa imong bahakhak ug katawa
makadungog sa imong mga istorya'g pakatawa

pagkalami gayod pamation
daw sa hagtik sa gibaling chicharon
gituslo niadtong halang nga suka ug patis
nga nagtulo pa ang akong laway sa kaaslom

ug dili nako tuyuon
kasing kasing nako daw gitikon
ingon na gyud tingali niini ang mahigugma
daw nabuhi ang akong dugo
sa akong kabatan-on

niana usab

niana
nagdukdok na usab

ning akong keyboard
ning akong hunahuna
ning akong kasing kasing
ning akong garay sa pulong

bunga sa akong pag-inusara
bunga sa akong gugma
bunga sa akong nahipalasay nga pagbati
bunga sa kanunay kong pakighinabi

kanimo nga akong gimahal
kanimo nga akong pinalangga
kanimo nga nahimong kabahin kanako
kanimo nga nahimong kalipay

sa akong pagpakabuhi

Friday, June 12, 2009

labaw sa pulong

nangutana ka kanako ug UNYA?
ug busa ingnon ko ikaw
nga dili lang ako pulong
dili lang ako garay nga imong basahon
hikapa ako kay usa ako ka matuod
pagbati, nibati ug labaw sa tanan gugma
nahigugma diha kanimo
labaw sa pulong
dili matukib nianang pulong
dili matugkad sa pagsabot sa hunahuna
bisan pila ko pa kini kagatusang ikulit dinhi
niining akong hulagway
dili ko gihapon kini kanimo mapasabot

maong usbon ko
labaw ako sa pulong
labaw sa ako kanimong giingon
ako kadtong halok sa imong paghinuktok
ako kadtong imong gikahinabi ilalom sa imong kalaay
ang tinaguktok niadtong sapatos sa hagdanan sa kamingaw
ang babaye nga walay nawong
ang babaye nga ikaw ang nihulma diha sa imong atubangan
ang babaye nga mihalok ug miluhod sa imong tiilin
ang babaye nga migakos kanimo sa walay kahadlok
ang babaye nga walay pupanuko
bisan masayod pa sa tinuod ang kalibutan
ug bisan tulisukon sa dakong kauwawan

andam ko kanang dawaton sa walay pupanuko
dili mo madungog ang akong pangagho sa pagbasol
kay dili ko kini basulan bisan imo pang ayran
bisan dili pa nimo tuohan dili ko kana igsapayan
unsa pa, unsa pa ba ang angayan nakong iingon nimo
unsaon ko pa ba ikaw pagpasabot
unsaon ko pa pagpahayag
nga ako kini, ako,
ug ako kining ania sa imong atuibangan
hikapa, hagki ug gaksa, imo ako tanan
lawas, kalag ug espirito
bisan man gani sa damgo ta lang

paminaw, paminawa

paminawa, paminawa una ako
paminawa kining tinagubtob
sa gatambol kong kasing kasing
nga nagping-it niining daplin

daw sa nawad-an sa dalonggan
nga kanhiay kaniya nipatalinghog
nidasig sa walay umoy nga pagbati
walay kadasig, kay wala nay kinabuhi

paminawa, paminawa kining singgit
paminawa kining akong awit
paminaw, paminawa ang awit sa pangindahay
paminawa, paminawa, paminawa

ngano basang ingon kana ana karon
nga kung kanhi may kainit ang pagtagad
karon daw sa nawad-an sa katam-is
maong paminawa ako akong mahal

mahal ko kaayo ikaw maong paminawa ako
awiton ko kining mga pulong nga alang lang kanimo
nga gusto kong maabot sa kina-uyokan sa katahom
sa imong pagkatawo ug ang kalabo sa akong mga pag-ampo

paminaw, paminawa ako
paminaw kanako, isinggit ko ang gugma
alang lang kanimo
alang ug alang lang gyud kanimo
paminaw, paminawa intawn
ania napagaw na karon

paminawa

paminawa kadali ang sonata
ang awit, ang kanta sa akong kasing-kasing
ang ania sa akong huna huna
ang akong matuod nga gusto
ang akong gugma nga misinggit
alang kanimo nga anaa lang dinha
nagpaantaw, nagpaminaw
dili gustong mutingog
dili tungod sa kahadlok
apan tungod kay sipa na kaayo
ang pagtawag nako sa ngalan nimo
makabungol na, nagpangamay
sa huna huna nanganaykanay
adto na ta ug musakay nianang
makusog nga banlas sa balud sa baybayon
nianang taghoy sa hangin sa kaudtuhon
ug sa dinahunog sa ulan nga ania na nagpadulong
haron kita papason ning atong kalibutan nga gibarugan
ug didto dalhon sa paraisong napuno
sa dan-ag sa lingin nga bulan--takdol
ug sa kahilom sa kagabhion
nga mipauraray sa atong mga bukton

sa bungtod sa atong mga damgo

pagkanindot niadtong atong awit
ang awit nga adunay panagdait
awit niatong atong dughan
sama sa bangaw kita gibayaw sa hilabihan

usa kita ka higala sa atong kaparutan
managhigugmaay sa kasakit ug kalipay
manag-igsuon sa mata sa langit
kaluha sa kalag tang walay kasayuran

didto niadtong buhawi sa atong gugma
kita ginapos sa gagmayng alimpulos
gitaban didto sa layong bungtod
sa atong mga damgo
palihog dad-a ako

Thursday, June 11, 2009

kinsa'y nasayod sa matuod?

kinsa man ang nasayod?

kinsa man ang adunay kahibalo
nga ang kamatuoran anaa dinha?

matuod nga ang katam-is
anaa sa kapait nga initlugang paliya,

ug ang gana anaa sa pinusaka'g sili
nga utan tinunuan

ug ingnon tika
adunay bulawan ang deserto

adunay pilak ang ilawon sa yuta

adunay dyamante ang baba sa bulkan

adunay kalipay ang haw-ang nga dughan

kay matuod kining nahigugma
ug dili kini sa damgo lamang

kung maghimo ko'g balak

kung maghimo ko ug balak
ingon gyud ko ana

ayaw lang kalain
dili sad ko ganahan
anang hayag hayagan

storya storya lang
naa ra na nimo
ug unsay imong interpretasyon

dili man sab ako ang
ang imong hunahuna

bisag ipahibaw ko pa sa tanan
ug unsa ang akong istorya,

dili gihapon ingon ana
ang pagsabot unya nila

maong ayaw katingala
gitagni tagni ko lang nang istoryaha

salamat sad diay sa pagbasa
kasabot ko nimo
nabaghuan lang gyud ka nako

tingale wala ka pa kasalom
sa matuod nga ako

unya ingnon tika
ako ni

(alang ni nimo)

maayong klaruhon
para sa hingtungdan

ulan na sad

ang kaigang dinhi sa Mabolo
daw sa nibukot

naglabad na hinuod akong ulo
gipanungay na ko sa singot

daw adunay nag-ung ung
sa akong lubot--kagawason

mibundak dayn ang ulan
mitaas ang baha

ng kanal nahawan na usab
daw sa gisilhigan sa buswak sa baha

sa nagdahurog nga bul-og sa tubig
gikan sa langit

sa hamubong higayon
daw sa nahupay

ang akong kapungot
nimo ganihang kadlawon

sakayan

hangtod karon wala pa gyud naabot
ang akong gipaabot nga barko

hangtod karon wala gihapon nipaaninaw
ang anino sa usa ka sakayan

musakay unta ko.....

mangutana lang unta ko

sa gamay pa gyud ko, kulitan
permi bitawng mapungot nako si mama
kay pastilan ko makapangutana
dili gyud lung-an ug dili nako
makuha ang gusto nakong mahibaw-an

hangtod ron mao gihapon
sahay kung dili ko kamatngon
mao ra ko ug imbestigador
susihon, tukion ang tanang lantugi
sa pangutana ug kung mahimo
aksyunan, pangusgan unya
kung mahimong linkuran
buhaton haron masayran lang
ang kamatuoran

ang tinuod
nagpasabot lang ko nimo daan
haron dili ka nako mahamulingwan
magutana man unta ko
kung asa naka karon
murag importante man gyud
nang imong gilakaw

nakadisturbo ba ko?

wala lang

niadtong gamay pa ko
ingnon ko nilang mama
nga kong magminyo
pilion kuno nako kanang usa ka
milyonaryo... patay paminaw ko
himuon lang ko'g ulipon
patrapuhon sa iya unyang mga hugaw
imud-mod ug himuon ug amaw
pasensya apan nakadisider ko
dili ko mangita anang milyunaryo

kung si papa say paingnon
gusto niya kanang usa ka inhenyero
kay matod pa niya dili nako maglisod
unya sa akong pamuyo
makatukod ko'g balay dili na kinahanglang
lain ang muplano, apan gahuna huna pud ko
dili ko ganahan mahimong dinumero
but-an o sa akong gusto unya
naa ra ba koy kinaiya nga pwerting ngil-ara
matod pa sa akong manalagna nga amigo
gahi sad kuno ko ug ulo
murag gipangalaan sa bato

maong nihunat ko
nidisisyon nga higugmaon
ang usa ka simpling tawo
kanang walay kapritso nga daghan
kanang makainom o dili ok lang
kanang maka pusta sa bulangan kung manari
o bisan gani dili ok lang
kanang higugmaon ko labaw sa tanan
labaw sa iyang habol
ug labaw sa iyang unlan

apan unsang pagka unsaa
karon gisugo ko sa akong hinigugma
niingon siya pasulaton kuno ko niya ug balak
nga para ra gyud niya
kanang tambal sa among kamingaw
sa mga kalaay niining adlaw sa kagawasan
ug kay gihigugma
gapa-anod, nia gakatawa
naggaray sa balak
nga hangtod karon
wala ko kahibaw ug unsa

ikaw nasayod naka?

Wednesday, June 10, 2009

karon

karong gabhiuna
dili gyud ko ganahang mubalak
dili ko ganahang magsulat
labi na kung alang lang kanimo
alang sa imong pagkabilyako
sa imong pagka-ambungan
ug sa imong pagkamaayo

apan naunsa ba daw sa gadagan
ang lakang sa akong mga tudlo
gusto kang ingnon
nga tubaga ko
balaki sama sa akong gihimo
apan ingon sa hilom kana
ingon sa mipahulay na sa imong pagbanlas

asa na kadtong mga talidhay
mga panugsog sa akong kahuyang
sa pag-atong sa baybayong atong ginataguan

ang tinuod giduka nako
apan ingon sa wala muduaw kanako
kadtong bulak sa atong sinugdanan
tultuli ako mahal ko

gusto nako unta

gusto kong maggaray
nianang balak sa kakapoy
anang balak sa kapuol
anang balak sa kaduka
anang balak nga gamika

gusto ko untang mugaray
anang balak sa gugma
anang kamingaw nga sobra
gaatang kong kanus-a ikaw mutunga
sa akong atobangan
ug mupahiyon dayon
muhalog sa kamingaw
sa usa ka pinalangga

gusto sad ko muhimo
anang balak nga walay padulngan
walay kinutuban, himo himo lang
walay katawa, walay pagbakho
walay kahiubos, walay pagpangagho

gusto ko anang ikaw mismo
mupasabot kanako
nganon naingon ako niini
nganong ikaw ang gisinggit
sa huna huna ug kasing kasing
nga dili makakaon ug dili makatulog
ang hulagway sa kaamguhan
nahimong hanap ug lisod angkunon

gusto ko anang sinumbagay
dili sa kumo kung dili sa mga garay
kanang mamungingi sa akong hulagway
sa kahait sa akong mga pangindahay
mga katumanan sa gugmang nahipalasay

gusto kong manulisok sa akong kaugalingon
nganong ikaw ang gusto nakong angkunon
nganong haw-ang kong dili madungog
ang dugdog sa atong katulogon
ang liti sa pagbating kanunayng muhadla
sa atong panagtigi niining balud
nga ikaw ang naghari

gusto kong mabusog ka
sa mga pulong nga akong ginama
gikutlo sa atong tanaman
nga ikaw ug ako ang gapuna
ug miamuma sa walay pangandoy
nga ato kining mautan
sa kulon sa ato unyang panag-uban
tinimplahan unya sa mga singot
sa atong pagbudlay sa katam-is
sa kapalaran nga hangtod karon
wala pa kini nahimugso sa atong atubangan

Ngano ba sad?

ngano ba sang nadungog mo man
ang mga tinaguktok sa akong sapatos
sa dihang nisaka ako niadtong bato
nga hagdanan sa kampanaryo

ug dayon miingon ka'g mikominto,
nangutana kong misayaw ba ako
sa sayaw sa Bohol nga maglalatik,
o nagdokdok ba ko ug bagol
sa akong abaga o kaha sa akong ulo

mikatawa lang ko ug dayon miginhawa
giabot sa ilalom ang akong dakong kahingawa
nga basin unya sa pag-bot sa panahon
dili lang tinagoktok sa sapatos
ang imo unyang mapungtan

maong ingnon tika daan
haron dili mo mataligam-an
usa ako ka yanong tawo
ug wala ako'y kalainan sa uban

aduna usab ako'y kinaiyang dili unya nimo masabtan
nga tingali unya mangyamiid ka sa kadugayan
kay dili mo mauyunan ang mga pagbakho
kong manilingang may gikusgong dili hintupngan

pangagho sa usa ka kamingaw

ang tinuod
ganahan unta kong
magtuyo pagsulat
sa imong giingon

kanang balak kabahin
sa usa ka magbabalak

apan unsa ba?

daw sa dili malitok
sa akong mga tudlo
ang matuod nga mga pulong
nga nagpangurog
sa kahadlok
nga tukion
sa mga matukibon

maong pasaylua
kining mikitiw
nga pagbati

gimingaw lang
nipahayag
sa pila ka mga pangaghong
nagtampusisok
sa akong dughan

Monday, June 8, 2009

ikaw ug ako

unsaon ko man ikaw pag-ingon
nga ang nangagi
usa lang kadto ka lilong
ang mga garay nga pulong
usa lamang kadto ka pagpanglimbog
pangandoy nga buhion
ang paggilak sa mga bituon
ug karon aduna kiniy dakong kalainan
ikaw ug ako dili pulong lamang

ako kana ug dili kana limod

lantawa ako pagbalik
tutuki ako
away ako'g dudahi
hikapa kanang hulagway
nga giingon mong patay
wala maglihok
ug wala gani mamilok

ako kana ako kanang may kinabuhi
ug bisan pa niana
anaa ako dinha
makausa sa akong pagpakabuhi
mahimong patay na
apan mabuhi pagbalik
sa imong pagpakabana

giumol kita dinhi

giumol kita sa pulong
gamugna kita ug pulong
apan nahinumdom ka tingale
nga ang tawo gikan usab sa pulong
pulong man lamang kini
apan ania dinhi ang matuod nga bili
sama nianang akong gugma
nabuhi kini tungod sa mga pulong
ug mahimong magpabilin kini
kay ang pulong dili mapapas
handumon sa kanunay
bisan sa pagkatun-as
sa payag tang gipanday

papil sa atong sugilanon

gihigugma ko ikaw

gihigugma ko ikaw

ug higugmaon hangtod sa hangtod

bisan ibanlas pa ta sa atong katapusan

ikaw gihapon ang adunay dakong papil

sa atong sugilanon

dili na kana mausab pa

walay katapusan kining gugma
sama sa adlaw
nga walay hunong sa iyang pagsubang

bisan pa sa pag-abot sa unos
sa atong gugma

ingnon ko ikaw
nga ikaw ang akong gihigugma

ug sa gihapon ikaw lang
ang sulaton nako ning akong mga balak
ug dili mahimong mausab kana

Sunday, June 7, 2009

binulig nga kalipay

sa nilabayng mga katuigan
aduna kitay mga binulig nga pangandoy'ng
atong gitagana sa pagpakigbisog unya
sa pag-abot sa huwaw nga atong ng nalantaw
bisan sa layo palang niining nahimutangan

apan unsay ato karon
ang binulig nangapulak
ug ang nahabilin mao nalang kadtong
lukay sa mga pagmahay

gihurot pagharos
sa bagyong walay kukaluoy

karon nahanaw na ang tanan
karon daw sa nahubsan na ang kanhiay
binulig ta'ng kalipay

haduol sa atong katapusan

asa na ba kita?
daw sa nahanaw na ang atong pakigbugo
asa na kita gibanlas sa bul-og sa pagdaug-daog

aduna pa kaha kitay kalingkawasan?
aduna pa kaha kitay kalipay nga sangkuan?

daw sa nahanap na ang tanan
daw sa napapas nga mga badlis sa dalan
nga kanunayng giyatak yatakan

pagkapaet palandungon
apan ingon niini na gyud tingali kita

haduol sa atong katapusan
silingan sa atong kamatayon
ilawom sa atong panag-ipon

Friday, June 5, 2009

usa ka kasinatian---duha ka binuhat

Gisabulak nato kadtong kahilom
ilawom sa walay bagutbot nga kagabhion
nahimo kadtong balaan,
nahimo kadtong timaan
nahimong usa ang duha ka timailhan
walay niduyog nga tinaguto sa tiking walay pamilok---
nagpaantaw sa atong nahimutangang may kahimuot
daw ang mga bangaw sa langit mikanaog
ug nahimong hagdan sa atong pagbaktas
niadtong atong duha ka kasinatian
wala kita mahisalaag,
kay gitultulan kita sa usa ka matinud-anong gugma
igo lang kita sa pagsubay niini nga walay pupangutana
gum-os man ang habol sa katugnaw
wala kini nato igsapayan
kay gusto nato kadto---ang pagsuhid ta
sa tunob sa kamatuoran

Wednesday, June 3, 2009

kasakit

ang kasakit bililhon sa nga tanan
mas daghang kasakit
masmabati nimo ang kinabuhi

samatang ang kamatayon
adunay dakong kalainan
kay didto wala ang tanan

wala ang sakit, wala ang kalibog
wala ang pag-antos, wala ang pagping-it
wala ang gugma natong duha
wala ako ug wala usab ikaw

asa na kamong mga gagmayng ginoo sa kasakit
ning kinabuhing akong gibatunan
pun-i ang kasakit nga gibati
pun-i ang pag-antos nga gibatunan

ihatag kanako ang tanang mga sakit nga dili matukib
kung gusto nimo gukda ako ug lutusa
kastiguha ug kung mahimo ilansang
apan buhia pa, ayaw ako ug patya

(versyon sa PAIN ni Alan CaƱa)

Tuesday, June 2, 2009

ubani ako sa kanunay

ikaw kadtong hulagaway sa kaanyag
ikaw ang hulagway sa matuod nga gugma
ikaw ang dagway nga kanunay kong gihangad
sa akong kagabhion nga nag-inusara

kung aduna man ganiy katapusan ang tanan
ug mahanaw sa kalibutan nga atong agianan
palihug ko ug dan-ag bisan didto unya sa atong ugma
kung duna paman gani ikaw gihapon ang akong ikauban

lauman ta kadtong langit nga atong padulngan
didto lunhaw ang balilinhan nga walay pagkalalag
ug ang kahayag nga wala nay pagtunod sa kasadpan
ipasalig kong ubanan ikaw sa imong karon ug unya

awiti ako

pabatia ako sa imong mga laylay
pabatia na usab ako sa linganay
sa imong gitarang kanhi mo gikaskas
aron pagsugilon sa gugmang malaumon

awiti na usab ako sa atong kagabhion
awiti sa imong mga pangindahay
sa atong paraiso nga puno sa kalipay
uban sa dan-ag sa buwan nga atong kauban

balaki ako sa imong mga pulong ug huna huna
balaki ako sa sugilanon sa atong kinaiyahan
isinggit ug isangyaw ang kaayuhan
bisan sa atong kaparutang nahiaguman

sulatii ako sa akong pag-inusara
ubani sa akong kagawasan sa gugma
tagui sa akong paghubo sa kamatuaran
nga ikaw lang ang may pagsabot kanunay

ayaw kawala sa paglaom

ayaw kawala sa paglaom
ayaw pag-undang
padayon ug tikang
isulat, ipadayag
bisan dili na masabot

dia lang ko
kung gikinihanglan
ingna lang ko ayaw ka ikog
kay akong buhaton
ang tanan

dia lang ko

dia lang ko kanunay
dia nag-ampo para kanimo
dili nako mahimong biyaan ka
dili nako mahimong pasagdan ka
niining imong gubat ug hagit sa kapalaran
dili ako makaako niana nga mutalikod kanimo
pariha lang tingale ming inday
mubakho ug muluha kung malayo ka kanamo
kabahin kana
ug naanad na ako sa imong
mga pulong tingog
sa akong kasing kasing
nga dili mahanaw
bisan sa dam-ag sa bawud

pag-amping mahal

pag-amping mahal
ayaw padaog sa kakapoy
ayaw huna hunaa ang ugma
buhata ang imong mahimo karon
mao kana ang pinakatam-is
ug mahimong ang kinabuhi
mabulukon

ania lang ako
kanunay magsulat alang kanimo
hangtod sa hangtod
hangtod kita iyang paminawon
hangtod may katumanan
ang mga damgong atong giumol
bisan sa mga bul-og sa luha
nga ako karon gipabuhagay
sa sapa sa akong kasing kasing
nga mitugyan kanimo
sa kahitas-an

kinsa ang gaingon?

kinsa ang gaingon?

ang kinabuhi mao karon
karon ug dili kadtong
nangagi

samang ang malung-ag
mao lamang ang ania
sa akong kaldero
dili kadtong gitangag
sa mga maya
sa dihang nagtubo pa
sa iyang pilapil

dili usab kadtong
gituka sa manok
ug gikaykay palayo
sa hanig nga nagsilbing
gabay sa iyang pagkahidangat karon

dili usab kadtong nangahulog sa dalan
ug labawng dili kadtong mga tipasing
gihubo usa ka pa naingon karon dinhi
haron bagahan, kayuhan, initon,
lutuon haron unya mapuslan

ayaw niana
naguol ko nimong maghunahuna

Monday, June 1, 2009

han-ay

kabuang ra ni ato
garay-garay
han-ay han-ay
sulat-sulat
ginagmay gagmay

layo ra ni sa tinuod
ayaw na gyud pagbalik
pasayluon tika
bisag sakit

ikalipay ko ang imong pagpalayo

hunongi nanig basa'ng bloga
wala kay maani

pasagdihi nani dinhi
padayon sa imong panaw

ayaw nako kabalak-i
dako nako
mas nasayod ko sa akong gihimo

ang imong gibasihan
ang nabasa ra na nimo

layo ra na sa matuod nga sugilanon
maong hangyo nako

ayaw na pagbalik
kana ikalipay ko

bana naman sige nalang

ang tinuod
gwapo gyud ni si inting
akong bana
akong hinigugma

dili palaaway
walay gyuy problema
ako lang tingale
naay dakong problema

dili ko ganahan anang gwapo
sobra ka gwapo
daghang makagusto
daghang tag-iya
daghang manag-iya
daghang mugukod
makapungot

apan pinakaslan man
sige nalang
antuson bisan kapoy sahay
sahay sad maayo
kuyog nimo gwapo
hahay

gidawat ko na

ang tinuod?
napungot gyud ko
ang tinuod?
nasakitan ko
apan wala akoy mahimo
aduna kanay imo
dili sad ko mangayo'g putol
sa imong sinugbang barungoy
wala ko'y katungod
mudawat sa dili nako pahat
ingon na gyud niini
angay'ng dawaton
sa walay kusmod
tunlon

gihilantan ko

mao naniy nindot ron
dili nako kamaong muhimo ug balak
wala nay mahan-ay nga pulong
sa akong mga tudlo
nag-uros uros akong hilanat
45
kabuthunon
sure ko sipa ni kaayo
ikaw man gud
gwapo
samtang ako maot
walay ayo
dili angayan nimo
apan wala koy mahimo
mao sad ka
dili ko madawat nimo
salamat nalang
angkunon ko
gugmaan
apan dili ato ang tanan
mahimo sad tikang buhian
muinom nalang kog BIOGESIC
basin huwasan nako
ugma puhon
sunod tuig
sama sa nangali
lisod mahigugma
mag-aginod nasad kog balik

hahay

pastilan
daghan man diay ang nahingawa ni inting
hastang bagting sa kampana
siya ang kanunayng gikabalak-an

hahay, maayo pa siya
walay katapusang gitawag,
gipasidunggan
sa mga kailang kunuhay buotan

maayo unta kung mao
maayo unta ug kaila pa ang hangin
ug nasayod ang dagat
sa binuhatan sa mga sayaw
nga nagsalag sa kimba
ug walay kukahadlok nga mahulog
kay wala kiniy gipanagan-ang
iyaha

Friday, May 29, 2009

paabuta nya ko

kinsa pay maghuna huna sa piligro
kinsa pay makahinuktok kung insakto
kung nana ka nianang tampi sa imong kahinam

kinsa pay muhawid sa pagdumili
kinsa pay mamalibad sa grasya nga hinukad
kung nana sa imong atobangan

ang imo lang mao ang pagpanghawid
nga dili ka mabanlas sa bul-og
sa makusog unyang linog sa pangagho
human sa bunok sa uwan

balo~ wala sad ko kahibalo
ingnon lang unya ka
kung nana ko didto

katumanan

sahay sakit ning kamatuoran
sakit pa sa gikabahong ug gikamayo
nga dughan

apan unsay labot sa langaw
nga ganina rang gaantaw
haron mudasmag para sa iyang pamahaw

unsa say labot sa iro
nga gawiki wiki'ng ikog
nagpanikad sa usa ka bukog

ug bisan gani ikaw hari
tingale dili mudili sa usa ka bangkite
nga alang lang gyud kanimo

tingale andam sabton ang tanan
alang sa usa nimo ka kagustuhan
sa damgo ug sa iyang katumanan

abog lang ko

hastang pagkagwapuha nimo dong
niingon ka nako nga imo kong pangitaon
bisan asa pa kong suoka sa impyerno
kay imo akong dalhon sa langit
nga nahimutangan mo

ang kalibutan gamay ra
dili kini igong mutago sa usa ka
abug nga sama kanako
kay bisan asang ispignuha
maabot ka sa usa lang ka taghoy
sa hangin nga nangukoy

ang pangutana,
andam ka na ba?
musagakod unya sa atong pagbiya
dinhi sa kalibutan sa mga tawo
ug mukuyog sa alipulos
ikaw ang hangin, abog lang ko

Thursday, May 28, 2009

didto sa baybayon sa atong mga damgo

walay bisan kinsang dili gustong matinuod kadtong mga damgo'ng kitang duha ang gaumol sa usa ka gabhion ug himuon kining hingpit sa usa ka higayon, apan unsaon taman kini pagbuhi nga ang hangin dili ato, ang adlaw daw sa gadumili ug ang tanyag sa mga langgam mao man ang magpabilin dinhi ning atong kalibutan nga mugna ta alang lang gyud sa atong duha ka gugma ikasubo ko apan ingnon ko ikaw paabuta ako, paabuta ako kay maabot ako unya sa atong pagkahiusa dinha sa baybayon sa atong mga damgo

akong mahal

hinay-hinay lang ta sa atong paglakaw ning danglog nga dalan kay dili lalim kining mapangos nga kasing kasing mahimong maukab ang dughan ug mawad-an ug panimuot kining sigulinanon sa usa ka bubungatod nga paglaom ug maanod sa sulog sa mga luha sa imo unyang pagbiya ug mahimong manamilit ang pahiyom sa hilom mubusay na usab ang mga luha ug magdugo king pagbati nga alang lang gyud kanimo akong mahal

Wednesday, May 27, 2009

ALaNG gihapon nimo, balak nako naara na nimo

nag-aginod nasad ang akong mga adlaw
karon ko lang nasayran nga daw sa wala ako niirog
ug layo pa intawn sa akong padulngan
aduna pa ba kaha ako'y kasangkuan
o tingali magapos na lang dinhi
sa imong tiilan ug magbakho,
mangagho, kay ni gamay wala paminawa nimo

pastilan usab ako, nganong nag-ampong
musidlak ang adlaw ning akong kagabhion
ug unta muhunong na pag-ulan
ug manga-iway na kanang dagtom sa panganod
nga ali sa kahayag nga akong gipaabot
aduna pa ba kaha kana'y katumanan?
o sa damgo nalang gyud kana nako ika-uban

balak nako karong buntag alang nimo

Dili ako maantigong magduwa
seryuso intawn ko
wala sad koy planong mamuyok
wala koy planong mang-uto

apan kung dili ko mutuo
naa rana tanan nimo
ikaw aduna ka nay insaktong
panghuna huna

tawo ako, adunay kasing kasing
mupadayag kay buot madunggan
kita kini, ato kini
wala koy lain, ikaw lang
ang gipitik ning akong dughan

ayaw kana dudahi
ug mag-abot man ang bulan
ug adlaw diha sa sayong kabuntagon
magsadya ta kay ato kanang giambat
dugay na

Monday, May 25, 2009

laylay

kinsay gaingon
nga nagtug-an ako sa tinuod

hinay hinay lang
ayaw ako'g tuhui
kay usa ako
ka dakong bakakon

wala na koy gugma
gilubong ko na kini
sa kalimot

kung aduna kamay nadungog
ayaw nalang kini'g sabta

pasagdi kining muawit
ug maglaylay sa hingpit

gahulat ako

bituon sa langit
hapuya kining dughan
kong naghapdos

sa kasakit sa pagkawala
ug sa pagpanamilit
sa usa ka gugma

nga unta giampong
mahimong ako sa hingpit
apan hain na

nahanaw daw idlas
nga alindahaw
dili masikop

mulupad kini
sa gamayng kasikas
ug manamilit

sa walay pagbalik
sa dughan nga karon
daw naalaot

sa nahimong salaod
sa pagdumili mo
hangtod kanus-a

ba ako maghulat
sa imong pasaylo

ulipon ako, angkunon ko

nagkatag nga mga butang
nahipalasay nga hunahuna
naglirawng mga mata
nihangad sa langit
nangita kung hain na

silang tanan nahangangha
ang bagyo nga wala damha
naabot ug nipatiwala sa ulan
nahimong unos
migakos sa yuta

ug miikos
sa panit nga huyang
karon namula, nihubag
ang pagbati, naabot ang hilanat
nagluha nga mga mata
sa kasakit

sa pagbiya
sa imong gugma kanako
nangagho, nangutana
nganong ikaw pa?
ang gipitik ning dughan nako
nganong dili pa sila

haron mukatawa lang unta unya
sa imong pagbiya kanako
ug nga dili mahimong
kawad-on sa usa ka kabos
nga naulipon sa gugma mo

Sunday, May 24, 2009

kanus-a pa

kanus-a pa kaha
magtakdo pagbalik
ang atong mga dalan

aduna pa kahay kahigayunang
makita pagbalik
ang mga lunhawng kasagbutan

mahagkan ang mga bulak sa rosas
nga sa kanunay mibila kanako
sa akong atubangan

gihigugma ko ikaw akong pinalangga
walay bili ang adlaw
kung dili ikaw makita

ginapos sa handurawan

sa hamubong panahon
nahimong usa kita
didto sa altar
sa atong kaminyuon

nahimong mga kalipay
nahimong mga awit
nahimong mga balak
ang atong mga adlaw

gisugid kanimo ang kalipay
gisugid kong mga pagmahay
gisugid ang kanhi mga kasakit
mga pagbakhong imong gihupay

pastilan kita kaniadto
nganong adunay panagsabot
ug nganong sa niabot kadtong
atong panagtakdo isip usa sa altar

gibugkos na unta sa langit
nganong naabot ang mga hagit
nitumaw ang mga ping-it
nitubod ang gabusay nga luha sa kasakit

ingon ba gyud diay niini ang gugma
mahimong mahanaw ugma
ug ang nalalin mahimong magubot
ug mabugto ang gisumpay

pagkawala ko makasabot
hangtod karon namunga ug pangutana
kining nahipalasay nga dughan
aduna naba akoy kagawasan?

tingale ginapos gihapon
sa imong handurawan....

Friday, May 22, 2009

usa kita sa maka-usa

mitubod na usab kanang imong mga luha
mitibi na usab kanang imong mga ngabil

palihug ayaw usiki kana ngari kanako
wala ako'y angay niana

igo na ang pagtalikod
ayaw na ako'g huna hunaa
maantigo ako ug andam na ako
sa laing unos nga muabot

usa lang ang tugon ko
tagae siya sa tanan nimong mahimo
siya nga bunga sa atong duha sa gugma
siya nga sa maka-usa dan-ag sa ato
untang padulngan sa pangandoy
nga dili na tingali muabot
sa iya pang katumanan

apan dili pa ulahi ang tanan kanimo
linghod pa ang imong damgo
aduna pa iniy puruhang mamunga
ayaw lang pagpasagad
ug timan-ing sa maka-usa
managtiayon kita
usa sa atong pagpakigbisog

magpalayo ka man gyud kaha

ingnon ko ikaw nga wala ko kinahanglana
ang imong gugma nako ug pagpangga
kay naanad na akong wala niana
maong dili kini mahagit nga imong biyaan

andam na ako bisan karon dayon
mulakaw ka biya kanako
andam na ako'g tagana
sa imong pagpangluod kanako

lig-on na ang akong huna huna
piskay akong mubati sa ingon niining
mga kabalakang mulagdas sa akong adlaw
nga layo kanimo

naabot nga termino

unsay hinungda'ng wala kana magtagad kanako?
unsay hinungdang mitugot kana sa pagbuhi kanako?
muabot gyud diay tingali ang kapuol sa tawo
muabot gyud tingali ang iyang kaugalingong termino

naabot na karon pa, nibagting na ang katapusan
sa akong na lowbat nga cellphone
ug mi-alarma na ang akong computer
nga wala na kini'y linya sa internet ug dili na kini
makahatod sa akong minsahe kanimo

pastilan pasensyahe nako
duka lang sad siguro ko kaayo
nidikta na ang kalapoy sa akong mga mata

unsaon ganiha pa akong nagtukaw dinhi
ganiha pang gasiga akong mata
nag-atubang niining akong computer
nga daan na

anga kong lamesa

Lilang notebook listahan sa akong mga utang
gipatungan sa akong charger nga linukot
ballpen nakong pula para sulat sa akong mga iglilista
pitaka nga nuli nga dagway karaan na
eye shadow nakong L'OREAL nga hinatag pa ni Jean

Kanus-a pa malingkawas ang mga mata
sa mga gagmayng kabilingan nga ania sa akong huna huna
kanus-a pa mabadbad ang gapos sa akong kaduka
hain na ba kadtong akong bana nga wala pa gihapon mutubag
sa akong tawag ganiha pa, pastilan ba sag
nganong maglalis sa walay hinungdang panagbulag

ang tasa sa akong kape

kung sugilanon ang hisgutan
ako adunay daghan
apan tagsa tagsaon ko lang

unahon kong akong tasa sa kape
wala'y laing sulat gawas sa lingin
nga adunay tatak nga "coffee"
timaan nga para gyud sa kape
kapehon sa ang kolor
apan taud taud na usab
kaming nanagkuyog
dul-an na pud sa tulo
ka mga katuigan

pastilan pila ra gyuy dangan sa tuig
niabot na sad ug puol sa akong gaugalingon
sa paghalok buntag, udto, hapon,
ngadto na sa kaadlawon
sa akong tasang daan na intawn

apan dili ko kini ilisan
siya na tingale ang akong ikauban
hangtod maupos ang akong katuigan
bisan pa sa hinatag sa akong amigong
bag-ong tasang pinalit sa SM Mall
para sa birthday nakong nilabay na
kagahapon lang.

ang duha ka buhi

Kung duna silay istorya ako aduna usab
kung adunay baboy si manoy wala pay ulag
ako adunay kanding nga kanunayng nibahihi
tua sa tagsa tagsa niini ka tangkal
silingan silang duha apan dili kini makalabang
sirado ang tagsa tagsa niini ka kural
gituyo haron dili maglambod ang duha ka pisi
basin unya mabugto, malisod na unyang
ulion sa ilang tagsa tagsa ka mga kaugalingon

Tuesday, May 19, 2009

ang hagit sa adlaw

nganong daw sa katumanan ang tanan
nihaploy na usab ang hangin sa sayong kabuntagon
sa akong kasing kasing nga naughan

mikitiw na usab ang akong hunahuna
sa imong mga pasaring nga gugma
ug mitambol ang akong kasing kasing
sa imong nagdahunog nga mga pangagho

pagkalisod gyud hagiton sa langit
hilabi na ang adlaw sa iyang tumang kainit
makahilos, makalapnos,
daw sa kapeng init ning sayong kabuntagon
nanggunit sa akong naghaw-ang nga ginhawaan.

dagat sa pagsulay

misakay kita niadtong baruto
kuyog ug uban sa atong mga pagtuong
ikasinabot ta ang usa'g usa

gibitbit tang katig sa atong duha ka gugma
nga gusto natong mahimong lig-on
sa paghasmag-ag unya sa mga balud
sa atong kaminyuon

mapasalamaton akong ikaw
ang nahimo kong kapikas sa akong paglayag
sa halapad nga dagat sa pagsuway

nasayod akong mahimong dili kini sayon
apan mitahan kita sa atong duha ka kaugalingon
isip mga paon sa mga tentasyong gutom

ngano basang nikatap sila sa atong palibot
ngano basang nanghagwa sila sa atong kahuyang
pastilan unsaon nalang ug matulon kita ug mataban
sa usa kanila nga naghakang, nagpanilap sa atong kaparutan?

imo pa kaha akong itakin pagbalik sa imong hawakan?
ang dagat nalang tingali ang andam ug taganang mudawat kanako
siya nalang tingale ang nasayod nga gihigugma ko usab siya
sa iyang mga balud bisan pa sa katugnaw niini

Monday, May 18, 2009

gimingaw ang yuta

miunos na usab kagabii
taud taud ko usab nga nabati ang taghoy sa hangin
nga nipahayag sa iyang kasuko
nagpadayag sa iyang gibati sa yuta

kinahanglang bang manghagis
kinahanglan bang magwala, mupasakit
haron kini makabalos?

milunop ang yuta sa Mabolo
ug sa wala damha'ng
ang luha midagayday daw busay
daw sapang nangita sa iyang dalan
haron lang kini makapahulay

pagkapait gayod kung muabot na ang ulan
pagkahapdos sa kasing kasing nga samaran
sa matag hapyod niini sa luha
nga gustong mualim sa kaparutan
pagkahapdos sa iyang mga talidhay

aduna pa ba kaha'y kahigayunang mupahiyom ang adlaw?

muhalok pa ba kaha siya sa mga tanaman ug bulak
nga dia nag-atang kanunay sa iyang pag-abot

hain ka na adlaw?
hain na ang kanhiay mong pahiyom?

gimingaw ang yuta sa imong mga bukton...

Sunday, May 17, 2009

sa akong paraiso

Malipayon ako sultihan ko ikaw
sa matagtanghaw mo sa gininhawa
nga milabay sa imong dughan
nagtug-an kini kanako sa matuod
mong gibati niining sayong kabuntagon
sa gugmang tang namituon
gidan-agan sa bulan nga mipahiyom

ay pagkatam-is ba paminawon
pagkagaan sa mga luhang akong gisapnay
sa akong dughang gihupay sa tinud-anay
gibayaw sa makadiyot sa halok
nga imo kanakong gipa-ambit

bulahan ako nga nakita ikaw
ug miuban kanako sa akong paraiso.

Friday, May 15, 2009

puno sa pangindahay

Asa man kita mangabot sa atong mga pangandoy
ug bisan pa gani maabot ang bagyo sa atong mga damgo
ikalipay ko sa kanunay nga ikaw ang ikauban ko
sa akong mga ginagmay nga kalipay sa matag-adlaw

ikaw ang himuon kong himaya
ikaw nga adunay dakong luna sa akong pagpangga

dili lang unta mahuman kining tanan
ato lang unta sa gihapong saw-an ang kalipay
nga kanhiay na natong gisapnay-sapnay
dinhi sa atong dughang puno sa pangindahay

Thursday, May 14, 2009

hangin

wala'y tinaguan ang hangin
hayag kini'g wala'y gihambi'ng kahadlok
kay ang baho man o ang kahumot
andam kini niyang ipasimhot

Wednesday, May 13, 2009

garay sa akong mga pulong

Pulong o pulong lang kining tanan
apan ingnon ko ikaw

nga dinhi niining akong garay
pwede kang magpa-uraray

kay laylay niini ang gugma
nga matuod ug tinud-anay

pinuy-anan sa kasing kasing
nga nawad-an ug nagkagulihay

Monday, May 11, 2009

atong kapalaran

nagsugilon ka kanako
nagmahay maka-usa sa imong kaugalingon
nakapangutana nganong karon pa naabot ang mga tawo
nga andam mubuhis sa ilang mga kaugalingon

ug nganong kaniadto nga nangita ikaw kanila
naghulat sa ilang pagpugong sa imong paglangyaw
apan sa unsang rason
walay nihawid
ug bisan man lang sa pagpatim-aw

pagkasakit ba sa dula sa kapalaran

apan ingnon ko ikaw
dili lang ikaw ang may pangutana
dili lang ikaw ang adunay samang kasinatian
daghan kita, kay usa na akong nangutana sa kahitas-an
nganong karon ka lang naabot sa akong pantalan
nganong karon, nga nakalarga na
ang akong barutong gisakyan

paglakaw sa dalan sa gugma

maglakaw sa dalan nga tul-id
sementado, aspaltado apan danlog

maghinay hinay sa mga lakang
ipahimutang ang pagsulti sa kamatuoran

kay masakit ang madakdak
mahimong mabun-og ang imong dughan

mga pangos ang imong pagsalig
ug mauwat ang gugma sa walay pagbalik
sa kanhi hitsura niini ug dagway

ang pagtulon sa gugma

kamatuoran ang gugma
usahay sakit,
makalipong ang hagit

usahay ang tinuod lisod tunlon
tungod sa bulok niining paet

apan dili mahitabong muatras
gusto gihapon kini
bisan sakit ang pagpikas

labi na kung ikaw
ang anaa dinha
nagpatampi,
nag-antaw,
nagpadistansya

kanunay'ng nag-uban
bisan sa kahilom
sa akong kangitngit
ug sa pag-agay sa mga luha

Friday, May 8, 2009

Ang balas sa imong palad

Pwedeng mahigugma ka sa makadaghan
Pwedeng kumkumon nimo silang tanan
Pwedeng magpa-ulipon ka sa imong pagkahakog

Apan ingnon ko ikaw daan
Dili maangkon ang tanan sa pagdali-dali
Adunay butang nga nalatid nang mahitabo
Sa insaktong higayon ug rason

Sama nianang balas nga imong gigunitan karon
Dili tanan magpabilin sa imong palad
Bisan pa gani sa pagpanglimbasog mo'g hawid
Ug bisan pa sa kagustuhon niining magpabilin
Mahimong mulugnot ang uban ug mga tagak

Ug mga palid kini sa tayhop sa hangin
Maong pagmata na ug pilia ang angayan
Kay sama sa balas kadto lang naa taliwala
Ang mupabilin ug muhangtod sa imong palad.

Dan-ag sa akong pagkadangag

dan-ag, dan-ag ka kanako
dan-ag ka sa akong pagkadanghag

wala ako'y gitago
kay ulipon ako sa kahayag

bisan gani sa akong pagkatulog
ikaw ang naumol kong mga damgo

apan usahay buot nga mahigmata
sa urom nga buot mubira kanako

didto sa akong kamatayon

ang akong gusto

gusto ko anang dan-ag
gusto ko anang gamayng kahayag
nga bisan dili nimo kagustuhan
anaa nagpahipi gihapon taliwala sa kadaghanan

ambot bitaw ug ngano?
nganong dili igo ang mahimong liso
nganong gusto pang mahimong landong
kanang unya imong duolon haron ka magpasilong

kanang mahimo nimong duyanan
unya kung ikaw na laayan
sa katapusan sa imong pagbaklay-baklay
taliwala sa mga pagmahay

kung may lain pa akong gusto
kana unyang hikapon mo ang punuan
sa akong pagkagahing kahoy
taliwala sa akong pagpaabot sa kamingawan

Thursday, May 7, 2009

ang bulak ug ang iyang kinaiya

niawit kana usab sa imong pagpakabana
sa usa ka bulak nga wala gani magkabana sa iyang kaugalingon

apan ingnon ko ikaw higala
kung ako ikaw
pasagdi nalang kana siya diha
kay iya kanang kinaiya nga mutubo
kuyog sa mga sagbot sa kabugangan

atong gugma

bana ko ikaw sa akong lawas ug kalag
bisan gani sa akong pagkahipalasay
paris nga gihatag sa langit
nga muduyog kanako kanunay

bisan pa gani sa pagkapalong sa gugma
gugmang kanunay mahimong ato
ug dili mahimong ila sa pagpuyong malinawon
giambat maangkon

ang dalan sa gugma

bisan kanus-a wala ako maglaom
bisan kanus-a wala ako magdahom
nga may makitang kasinatian
sa akong pagkahipalasay

apan sublion ko higala
nga wala ako nag-ambat nga imong lingion
diha sa imong pagpuyo
ibabaw sa habog nga bungtod

akong gitiman-an ang tanan
akong gipuy-an kadtong mga higayon
nga naumol luyo sa akong urom
didto niadtong akong katulugon

higala ko lang ikaw
ug dili kana mulakaw
maabot niadtong dalan sa gugma

Wednesday, May 6, 2009

ang mga garay ni inday gasa

pastilan gyud nakong lingawa
usa ka kulbahinam nga blog
ginama sa usa ka bata

apan balo lang
ug nasayod ba kaha niini ang papa
mga garay niya pwerting labuha

mga unod pwerting tinuora
labaw pas bulawan o
gilak sa dyamante sa kalangitan

wala ko kaila niya
apan ngalan niya inday gasa
matuod nga gasa

hinuot inyo dawaton siya
ug buligan sa iyang
paglingaw sa atong mga mata

paghupay, pakatawa
sa iyang paagi isip usa ka bata
tingog nga angayang nimong masuta


pamatud-i unya
ug bisitaha sa blog niyang gama
http://gasapinky.blogspot.com/

Tuesday, May 5, 2009

ang pagpangandam sa kamatayon

nabati ko ang kahapdos sa kasing kasing
sa matag tuyok sa akong hunahuna diha kanimo
nganong ikaw pa ang natanom ning pag-inusara

buot kung mulinkawas, mamuhi apan
nasayod kung kamatayon ko lang ang mahimong bugti
kung mahilayo sa tubig ug hangin nga gipahulaman mo maka-usa

naanad na ako, nahimo ko na kining kabahin sa akong pagkatawo
apan unsay mahimo niining ulipon kung imo na kining bawion
bisan malisod giandam ko na ang akong kaugalingon


Sunday, May 3, 2009

asa kaha kita dalha

Asa kaha kita dalha
sa atong mga damgo
asa kaha kita sugata
sa pakiglimbasog

dihay higayon usa kita
apan dili ikalimod
nga dili kita mahi-usa pa
sa tan-aw sa mahusgahong mga mata

apan ingnon ko ikaw,
andam na akong puy-an
ang mga damgong naumol
sa maka-usa didto niadtong

usa ka gabiing miawit
ang atong mga kasing kasing
sa tumang kalipay nga hilabihan
dalha ako sa mga sumpay sa kahigayunan.

Friday, May 1, 2009

tumanon ta ang saad

tumanon ta ang saad
tumanon ta ang panumpa
nga didto atong gigapos
atubangan sa altar
sa atong pagminahalay

damgo man kadto
apan matuod
ang pagmahal
nga atong gipuy-an

busa buhaton ang tanan
dili lang mahanaw
ang atong kanhi mga saad

(binuhat ni Inting)

nadawat ko na

nadawat ko na ang tana'ng
mahimo'ng dangatan
niining atong duha ka gugma
nga sa walay pagduha-duha
wala na ambata pa
nga mahimong imuha sa dayon

kung ako siya

kung ako siya
kung ako nga imong gihigugma
tingali dili magmahay ang kasing kasing
kay susama sa mikidlap nga kabituonan
mipitik ang imong dughan
alang ug alang kaniya

salalmat sa gugma

salamat sa imong gugma kanako
bisan gani malisod ang duha ta ka kahimtang,
gihigugma ko ikaw kana ka'y ikaw ug dili tungod nila

wala ko kini tuyua,
kay kung ako lang ang pagbut-on
mas gusto ko pang wala ikaw makita,

kay niana wala koy nasakitang kasing kasing,
apan nitumaw kini sama'g libgos,

sa matag halok sa kilat sa aping sa yuta
daw sa sakit kining mikuyanap
wala makapakgang sa iyang pagtuybo

usbon ko mahal
malipayon ako uban kanimo
malipayon bisan ang kasing kasing
nagsubo nga dili ikaw tanan ako.

iya ikaw

Nagtuo kang usa ako kagahing bato
walay puamod, dili makasabot
ug walay balatian

apan ingnon ko ikaw
wala mo mabati
ang akong matuod nga hilak

kay ako kining gipasalipdan
sa akong mga pahiyom ug katawa

apan sayran ko ikaw
natunga ang akong kasing-kasing
sa dihang miingon ka ang hangin ug tubig
nga gidunol mo kanako
imong kuhaon pagbalik

nasagmuyo ako, natipak ang bato
nangapulpog ug nangagupok
samag giyatakan sa usa ka dakong bubgtod

sa kawad-on
mi-agay ang busay sa luha
sa dihang mibiya ka kanako

wala ako nahimo
ingon sa damgo lang gyud ang ikaw
alang kanako

apan salamat! salamat!
sa imong pagpaminaw
sa tingog sa akong kauhaw

nahigugma ako
apan wala akoy mahimo
iya ikaw ug dili mahimong ako

Thursday, April 30, 2009

iya sa langit

ang tawong nahigugma

wala magtugkan ang mga tiil sa yuta

kanunayng gibayaw ang kasing kasing sa langit

kanunayng gikuptan sa mga anghel

kay ang gugma iya sa langit

ug dili sa na-ughang mga yuta

angkunon ko, ania ako sa langit~

mga gamayng pako sa anghel

gibayaw ako
napalayo ang akong mga tiil
sa yuta nga kanhi niyang gihagkan
ang yutang naughan

karon gialsa kining kasing kasing
sa mg gagmayng pako
dala paingon sa langit
nga dugay ko nang gipangandoy

nakaluha ako
wala ako makatuo
ikaw nga mga gagamayng pako
sa anghel nahimong mibayaw kananko

salamat kanimo
gihigugma ko ikaw~

Wednesday, April 29, 2009

managlahing kalibutan

managlahi ang atong kalibutan
managlahi kini'g bulok
managlahi'ng sukaran
managlahi'ng gugma

gugma nga nawad-an sa iyang kagawasan

ngano basang nahisalaag pa
sa kalibutan haron lang makita
ang kamatuorang aduna pa diay gugma?

kinsa ba sad ang gaingon
nga ang kapasikaran sa gugma
kato lang may katakos sa pag-angkon?

wala ako masayod,
wala ako'y laing gipangayo

gawas sa,
pasagdi kining akong kalibutan
nga mutuyok sa imong kalibutan

mao nalang kini ang kalipay
nga akong paulion sa matagsalop
sa akong adlaw nga nagmika

gihigugma ko ikaw feli

feli, feli, feli

nganong ikaw pa ang maanyag nga dalaga
ang naa dinha nagtambo sa imong bintana?

may gihulat ka ba?

pagkamasulob-on sa imong mga mata
pagkabug-at sa imong gininhawa

aduna ka na ba usa'y problema?

sayri ako, sayri kining dughan
nga andam sa kanunay musapnay
sa mga kahigwaos niining kinabuhi'ng
imong gipili karon

kay sultihan ko ikaw

ikaw ang akong gugma
ikaw ang akong adlaw
nga bisan sa iyang pagtunod--pagpasalipod
wala magpasabot nga gibiyaan ko na ikaw

feli, feli, feli

gihigugma ko ikaw~

ikaw ang himaya

ikaw ang akong anghel
ikaw ang akong bituon
ikaw ang kahayag
nga kanunay'ng nag-atong

gihigugma ko ikaw
ikaw ug ikaw lang gayod

mahimong lagyuon ang langit ug yuta
apan dili ang kalipay ug himaya.

bisan sa damgo

kinsa'y nag-ingon
nga ang pulong mahimong awit
mahimong huni sa pag-inusara

nahigugma ako, nahigugma kanimo
kay niawit na usab ang hangin
sa matag haplos niini kanako

misayaw na usab ang kasing kasing
sa tambol sa gugma mong wala'y salimbong

ikaw ang akong kalibutan
ikaw ang akong puluy-anan
dili igsapayan
bisan damgo lang ang tanan

Nanuktok nga gugma

Gugma, gugma, gugma
nanuktok ka na usab kanako
nanghangyong padayunon
niining kilum-kilom
nga ako untang puy-an
hangtod sa kamatayon,
kahilom nga nihabol
sa akong pag-inusara

Apan ingnon ko ikaw nga bisan
wala ka pa mudayon
imo na akong naangkon.

Kina-iya sa Gugma

Matag gugma adunay kina-iya

Adunay gugma'ng matinud-anon

Adunay gugma'ng ang bulok pagkabakakon

Adunay gugma'ng wala'y laing giambat

Gawas sa pagdawat sa kamatuorang

Dili sila ang para sa kahigayunan

Ang Dan-ag sa Venus

Wala ako mangandoy'ng awitan mo
wala ako magdamgo'ng iduyan
sa mga laylay sa akong pagkatulog

igo na kanako nga anaa ka dinha
bisan dili ko magakos
bisan dili komahagkan
bisan dili ko mahikap ang kamatuoran

igo na kanako ang mga pulong
ug kahayag nga nagbinugtong
dan-ag sa bag-ong kagabhion.

Tuesday, April 28, 2009

katapusan

adunay katapusan ang tanan
bisan ang dakong unos
naabot sa iyang katapusang ang-ang
sa paglampurnas sa mga bulak
nga maglinawng niturok sa agianan

ngano basang aduna may ulan?
nganong aduna may alimpulos?
nganong muabot man ang panahon
sa kapuol nga imong gituhuan
katuhuang katapusan.

unsa ba gyud di ay
ang lingganay ining tanan?
aduna pa ba kahay
kagawasan ang sidlak sa adlaw
nga kanhi nagduawan kanako?

buhi pa ba kaha ang mga bulak
sa iyang pagbalik?
hangtod kanu-a?

Monday, April 27, 2009

amahan

amahan,
sa kanunay anaa imong gitapdan

ang anak nga nahinanok nga
walay kabalaka sa ugma damlag

bulahan ka nga gadulog niya
bulahan ang amahan nga nagmatuto
sa anak ug nagtangkil niini

sa iyang kiliran
langit kini ug labaw sa bulawan.

Sunday, April 26, 2009

sa gihapon

sa gihapon anaa kanimo ang tanan
bulahan ka nga gisabot sa tanang higayon

wala ko'y giambat nga lain
gawas sa imong paglingkawas
nianang halwa sa kasilag
nga kanimo naglimin

aduna kana'y pangidaron
bulahan ikaw nga naabot sa ang-ang
nga sa daw wala'y pagdawat kanimo

hinunu-a nagyam-d kini'g nitalidhay
sa iyang labo nga katawa

hain kana?
kanus-a kaman mupa-uli
sa kanhe tang pinuy-anan

ingon sa nisalop na ang adlaw
nitunod na sa iyang kapahulayan.

Friday, April 24, 2009

Bulak nga Feli

panahon sa tingtugnaw, ting-ulan
nahumod ang akong alungnan sa kamingaw
gabusay nga luhang niagay sa pagbating matuod

ikaw lang bulak nga feli ang katumanan
ikaw ang lingganay sa kampanang nipukaw
sa akong nahikatulog nga galamhan

iway sa panganod nga karon gihulipan
sa asul nga langit nga atong gipuy-an
ikaw feli nga bulak, nga akong gikamingawan

puti nga bulak, nibuklad sa akong pagtawag
nipadayag sa iyang matuod nga kaanyag
feli nga bulak, kanimo ang dughan nagsaad

abton ang katumanan nga ugma damlag
ikaw ug ako diha sa iyang ganghaan
gapuson sa gugmang matuod ug pagbati

gasa sa langit nga dili na mabakwi
ug 'di malangkat bisan sa sunod nga ulan
o sa unos man nga mudam-ag.

Wednesday, April 22, 2009

tambayawan

midupa na usab ang iyang mga gagmay mga paa
nga daw mga tukog wala gyud intawo'y unod

nag-ambo diha sa iyang gilala nga mga laway
nag-atang sa langaw nga mutugdon sa iyang balay

pastilan kanus-a pa kaha siya mahiluna?
kanus-a pa kaha niya mapukot ang iyang mga tinguha?

buriskas

Buot unta kong magburiskas
pastilan sa ning akong apuhan
gikuha ang baraha nga akong gitaguan

mao na gyud siguro ning maungo
sa buriskas magsigi ug tudas
nianang sota ug dos
ug kung makapabor

maayo nalang kung dos oros
ang paet kung dos bastos.

Tuesday, April 21, 2009

Sayod ako

sayod nako nianang tanan
ug dili na tingale ako angay pang
imong tultulan

may mga tiil ako, may mga pako
may hunahuna, may pagbati

ikaw lang ang nagtuong
wala akoy kasayuran
ug nganong ang adlaw kanunay'ng
miduaw sa mga bungtod ug lapyahan

kana kay sila anaa diha
nagpasabot kana nga sila nanag-iya
sa maong tanghaga

Monday, April 20, 2009

walay kausaban

walay kausaban

walay kalainan

walay sangputanan

sa gihapon nag-umbangol ikaw

diha sa akong tiilan

ang gugma kanimo

sultihan ko ikaw
nga dili sa mga pulong
nangunod ang pagbati

dili sa mga awit
nahimong sayon
ang pakiglantugi

usbon ko,

ang gugma kanimo
tungod kana kanimo
ug dili tungod sa gipakita

bulawan man kini
ug bisan sa walay bili
nga batong tinapok sa palad

ang bili sa pulong

(alang sa mga tigdumala ug nagtuo sa kalubihan)

gisapnay ninyo kanunay
ang mga pag-amping

gibuligan sa pag-amuma
gitugutang mahimong lanog nga pulong

ilawon niining nagkabagang kalubihan
nga sa kanunay nakig-uban

sa mga nag-inusara'ng pakigbisog
ug wala'y panon nga sarang tultulon

dako'ng pasalamat alang sa kalubihan
nga nihatag sa tipik nilang higayon

haron kining pundok sa mga pulong
mahimong lanog nga lugaynon

diin mabati sa mga bungol nang kasing kasing
nga nitikig ug nigahi tungod sa pagkaulipon

sa mga pulong nga iya sa mga kasikbit nga dapit
ug nga midaug daog sa pagkagamay niini

pulong pa ni bay uray sa iyang mga awit
nga latagawtawan

"dako ang iyang gugmahanong buwan"

dili na madungog

naningkamot akong maduol kanimo
gihilom kong akong kaugalingon
haron mas madunggan kong imong mga pulong

apan layo kana,
dili na maabot sa akong dalunggan
ang lingganay sa imong mga kampana

bisan gipalong ko na ang akong panan-aw
bisan gitak tak ko ang mga abog
nga nagpunay ug yaw yaw

sila nga gustong muambit
sa akong mga kamingaw

ngano ba sa'ng mipalayo kaman?
ngano ba sa'ng nangluod kaman?
dili mo pa ba diay ako masabtan?

nilabay na

gisugdan ko ug putol putol
ang akong mga pulong

gihinay hinayan ug silhig
ang nangumbitay nga mga lawa lawa

wala na tingale'y angay pang dayan dayanan
nilabay na ang akong mga pangindahay

ibanlas man sa mga luha

hinsayran ko sa nagsingabot nga unos
nga nagpadulong haron mubanlas niining
akong mga gilaray nga kahi-ubos

humana ako muiyagak,
humana ko gidawat ug gitulon ang kapakyasan
nagmata na ako, nagtukaw niining imong pagtulisok kanako

hikalimti ako ayaw kay ikaw ang akong gihigugma
ug nga walay si bisan kinsa ang makapukan niini
anaa kanimo ang yawe sa akong kasing kasing

ug kanimo ko lang kini gitagana
kanimo ug wala nay lain
ibanlas man sa mga luha

paet nga kadaugan

paet usahay
nga nahimo kanang hari
unya gitalikdan ka sa imong mga alalay

lisod dawaton
lisod ikalipay ang kadauga'ng
ikaw lang ang nagpakpak pakpak

hahay, kanus-a pa hinsabtan
nga dili tanan ang kadaugan

usahay mamantay sa uban
haron kintahay adunay pagpakabana

apan ang tinuuray--pagbiaybiay
tan-aw niya limpyo ang iyang dagway

agay maayo nalang muhilak
maayo nalang muiyagak

unya manghimungot
gunahan ang labong nga sagbot

wala nay nakadungog nimo
wala nay nakakita

ang imong mga singit
tua na sa ibabaw sa panganod

gisapnay sa ulan
nga nagsingabot

Sunday, April 19, 2009

pares sa sinelas

wala ug tuo

managsama ang dagway
managsama ang kolor

pares hangtod sa hangtod
mao kana ang ilang bulok

hapin sa lapa lapa
kalipay nilang duha

mabugto man ang usa
mawad-an sa silbi ang pikas

mao usab kita
gitagana sa usa'g usa

ang akong inting gamay

igo na kanako ang iyang katawa
ang usahay pagparayeg ug hilak--
palaban sa iyang papa
nga naa kaununay'ng nag-atiman niya

dako na,
nisugod na paglitok sa mga pulong--minugbo
unsa kahay iyang kaugmaon?
unsa kahay iyang bulok ning kalibutan?
balak usab kaha ang iyang magustuhan?

laing adlaw

laing kinabuhi

laing pakigbatok

laing pakigbugno

laing sugilanon

laing tiaw

laing katawa

laing panagbingkil

ang mas importante

kita nagkahiusa

Friday, April 17, 2009

ang bulan

ang bulan
gibayaw sa langit
ang iyang lingin nga nawong

ang bulan nga nahadlok matunaw
sa kainit sa nawong sa adlaw

mipalayo kini'g midistansya
katumanan sa matuod niya'ng bulok

alang siya sa kagabhion
didto siya magmalipayon
uban sa mga bitoon

Thursday, April 16, 2009

Byernes

byernes na usab
laing kalipay

wala nay mga estdyanting badlungon
walay nay labad sa ulong sagubangon

apan ang mga tinun-an nalipay usab
wala nay maestra'ng maldita

tanan adunay mga pagbagulbol
sa paaging gusto nimong buhaton

tanan may kapuol, tanan may kalaay
muabot kana apan ako na kanang gisalikway

ang mahigugma

nganong mahigugma ang tawo?
nganong muhatag ug gibug-aton?

gustong magtakuban
gustong mahimong mananap
gustong kung manamilit
haron imong talikdan

gustong mahimong baybayon
haron imong yatak yatakan
ug imong higugmaon ang dagat
nga akong suod ug silingan

gustong mupalayo
gustong mahimong banog
haron magpaantaw nalang
ug dili kanimo makatimaho

laay na usahay
puol na usab ug hagwa
gusto nako ang kalinaw
nga wala'y katapusan

Softdrink

malipayon ko,
napugngan ko'ng kaugalingo'ng
dili muinum ug Royal
o bisan usa nga soft drink

animal, nitukar akong UTI
si inting kanunay na nakong nangaway
miburot na daw bola
lingin nang dagway

apan unsaon pagdiet
ganahan ko'g inum anang bugnaw
labi na panahon sa kainit
mura ko'g gibayaw sa langit

usahay

puol gamay
labad ug dyutay

sige ta'g balik balik, balak balak
padayag sa atong butbot
padugang sa pusta
haron ingnong hawod

hahay, kanus-a pa kaha ta masayod
nga nakadugang ta sa gubot
naka-ali ta sa dalan
mura sad ug mga sagbot

lalag na ug nangalarag
nagpalayo ang kalunhaw
naanod sa pangidaron
nga gihagit sa adlaw

sahay maka-ingon ko
mas lami paminawon
ang linaw nga baybayon
kanang walay balud

Tuesday, April 14, 2009

yugto uban ni Boboy

nahinumdom ko maka-usa
didto ko sa balay ni Nanay Nita

udtong tutok, nanulong ug tabi
kabahin sa bisag unsa

nagpatampi sa bakanan sa kusina
naglantaw sa abuhan nga nagsiga

diin ang uyuan naghikay sa paniudto
day'n paglili nako sa akong luyo

ikaw nga nihaguros palayo
daw sa nakakita ug ungo

nahadlok bisan sa kahilom
nga akong gihimo

dili nako,
igo na ang pipila ka yugto

Monday, April 13, 2009

nag-inusarang lubi

ubos niadtong nag-inusarang lubi
nagyangod ug naglantaw sa mga bunga

nga daw sa unsang grasyaha'ng namungingi,
nagsapnay sa binulig nga kalipay

wala nagmingaw,
wala nangandoy sa kang bisan kinsang pagduaw
kay sa pag-inusara nabuhi hupot ang walay kabalaka

pagka-anindot, pagkamalipayon,
pagkamabungahon, kaayong dughiton

ang mag-uuma

gilibot ko paglantaw
ang alimpulo, ang bagul-bagol

milagom na kini
sa pagpunay mo ug patara sa adlaw

kanus-a ka pa ba mahimong libre?
ikaw nga kanunayng nagaod sa imong pagbaol

ikaw nga anaa nagyampungad
sa imong mga binuhing hayupan

imo nalang ba diay akong kalimtan?

Sunday, April 12, 2009

busa nga itom

baliktos sa busa nga itom
sa simod sa baka nga nati

malisod daw gaid sa kaudtuhon
taliwala sa naglagiting nga kainit

makapagba daw kamras sa salbahis
nga kuko sa pagbasol nga naila-ila

batok sa kahayag nga mibilib sa iyang kaugalingon
ug nagtuong iya ang tanang rason

nganong namulak ug namunga ang kahoy
nga ingon pa niya nag-ambat sa iyang katahom

ug kunuhay nipasilong sa iyang mga landong
haron tidlumon ang iyang kaadunahan

maayo nalang siguro ang magpakahilom
kay walay gubot nga maangkon.

kasing

ilawom sa kaudtuhon
mahiligon usab ako nga makigdula

sa tansanay, kariling, tabanog, dyulin
ug bisan sa gibantog nga kasing

nga sa pag-abot sa kaudtuhon dili matulog
muambak sa bintana bisag prisuhon

dayon bitbit sa kasing padayugdog
sa dalan nga kabo-kabo diin gapaabot ang mga higala

nga nanulong ug nagbitbit sa ilang mga bag-ong
kinilutang mga mugna gipasinawan, gipa-utok ug gipatalinsan

haron sa pagsangkaay pildi ang kasing nga karagan
nga nagpatuyang sa iyang dalan.

Wednesday, April 8, 2009

labaw sa tanan

Sa dihang nakamatngon ug buot
nahinumduman ko pa nga aduna nay Dios

Nagdako sa pahimatngon
matagbagting sa orasyon magtawag si nanay kanamo

Dagkotan ang lamparang gamay
ibutang sa altar ug dayon kuros sa agtang,
sa baba ug sa dughan

Pag-ampo kanunay ang hingiban
bisan sa kapakyasan sa pangandoy ug katumanan

Ug bisan gani pasalamat sa tanang gidangatan
makasakit man o kaauyan sa kinabuhi

Diha'y mga pangutana ug mga pagduda
apan mas labaw ang pagsalig sa gugma niyang gipakita

Ug bisan karong aduna nay pamilya
giagda ko kanunay ang kapikas sa kuyo

Mudangop sa kahitas-an
sa tanang higayon ug labaw sa tanan
pagpasalamat sa tanang Niyang kaayo.

Tuesday, April 7, 2009

Pasaylua ako, Nagbasol ako

Kinsa ba ako nga maghisgot
Kabahin sa Imong kaayo kanako

Kinsa ba ako nga magsugilon
Sa Imong pag-agak kanako

Wala ako'y igong katakos
Daw sa naamang dinhi taliwala
Sa Imong katawhan

Nagpakabuta sa mga panghitabo
Gilup-itan ang konsinsya ug gitago

Nisalom sa lunangan sa pagpakasala
Bisan sa dakong kasayuran nagmatig-a

Apan nagbasol ako
Sa pagtubay sa hadla sa tentasyon

Nagbasol nganong nagpaanod
Sa bul-og sa kaligutgot ug kasilag

Wala pamalandungi ang imong pasaylo
Nga gipadagayday dinha ibabaw sa krus

Sa krus nga naglansang kanimo
Gumikan sa akong pagkamakasasala

Pagkamadinumtanon, pagkamasupilon
pagkatawhanon, bisan luyo sa imong paggiya kanako

Pasaylua ako, Nagbasol ako,
Hugasi ang akong pagkamasasala

Hunari ang kabahong sa akong pagdumot
Ug tul-ira ao sa akong pagkamasupilon

Gibasulan ko na ang tanan
Andam na akong mupadayag sa akong nasaksihan

Puy-an ang imong mga pagtulun-an
Ug buntugon sa maka-usa ang agni sa pagkatawhanon

Bisan ilansang susama kanimo
Dawaton ko sa walay pupanuko

Monday, April 6, 2009

sa maka-usa

sa maka-usa angkunon ko
nga nahigugma ako sa kainit sa adlaw

ug nagpasalamat ako sa iyang pagsagop kanako
didto nga nagluko ilalom sa kamingawan

gihabulan niya ang katugnaw
sa akong balatian nga nagtago, nagkagidlay

iyang giilisan ang hubo kong kasing kasing
ug gibistihan sa kabulakan nga anaa karon gibanig
sa akong nataran

salamat kaniya nga nag-abli sa akong galamhan
naghatag sa kaisog ug kataos paglig-on sa kaugalingon

ug nga dili maulipon sa kangitngit
nga kanunayng nihagit kanako didto pagtago

karon dili na ako ignuranti
karon abli na ako ug gipadayon sila sa walay kahadlok

apan utang ko kini kaniya nga miuban kanako kaniadto
nga ako lang ug nag-inusara

salamat kaniya.

gihan-ay

tanang balak nga gihan-ay
sumada sa akong gugma
sa akong buotan nga kapikas

siya nga nagpaubos, nagmatinud-anon
luyo sa akong pagmagahi dinha
sa natad sa among kaminyuon

sa imong mga bukton

gitanyag mong imong mga bukton
ug sa walay pagduha duha ako mipasilong
sa pobre mong paglantaw nanghadaw
bisan dili tiaw ang kakuyaw nga gisagubang
wala kini kahadluki kay nasayod akong anaa ka
dili mubiya kanako sa akong kiliran

angkunon kong nakat-on sa paghigugma
ug sa pag-inusara dili matukib ang mga pulong
nga ania naghagawhaw sa akong dughang
gustong mamati sa imong mga awit
nga imong gituhuang akong giayran
apan sayop ka, dili kana mao'y kamatuoran

sa gihapon ikaw ang kapikas niining dughan
ang kalipay nga akong ubanan
bisan sa kakabus ug sa kawad-on
imo ako ug ako ikaw, dili ako pul-an
paglantaw kanimo nga nihay-ad nausab
dinha sa dakong hawanan
aron ako papahuwayon
sa imong mga bukton.

Sunday, April 5, 2009

Tubod sa mga pagtulun-an

Sapnay niining akong mga kamot
ang dagayday sa mga pulong
nagagikan sa tinugdang niining
magbabalak nga adunay hagip-ot
nga lawak sa panghuna-huna.

mabaw,
apan wala ika-ulaw
limitado,
apan buot dungagan
sa natun-an sa eskwelahan
sa matuod nga pagpakabuhi.

kinsa ba gyud diay ako?

naduro ka sa imong mga pangutana
niinsiter nga nasayran mo na kung nganong
nagpakahilom ug wala mutingog,
nagduda nga ang anaa sa imong hunahuna ang tinuod

apan ingnon ko ikaw pag-usab, mahal ko
wala pay naka-ila kanako,
miski ang kaban sa akong kagahapon
ania gilukuban sa iyang pagtuki sa akong sugilanon

kinsa ba gyud diay ako?
wala na tingale'y angayan pang ipangutana
ako mao ako, ug kung may pagduda ka man
imo usab kana, dili ko na tingale kana mausab pa

natingban

ayaw saypa
ang akong pagpakahilom kagabii mahal ko,
pasaylua kung may pagkulang kanimo

ikaw man nasayod kung giunsa ko paglabang
ang napulo ka katuigan nga kanato nag-uwang

masabtan lang ang imong kalibutan
nga nasayod kong dili ako, imo lang gayod

ug usbon ko, ako kining kaugalingon
gamay pa ako nga ako na kining giankon

tingali wala ko kini masugid kanimo
apan ayaw husgahi ang akong pagka-ako

kay kung may gihigugma man ako, ikaw kana
ang natingban niining akong nahipalasay nga hunahuna

binakid nga kalipay

hilabihan nga kahayag
wala nagkinahanglan ug iwag

kasing kasing nga gikahibalag
adunahan sa pahiyom

binakid ng kalipay gitigom
wala'y kangitngit nga giluom

Friday, April 3, 2009

Ang Lawak Niyang Balaan

Lawak nga Responsable,
Lawak nga Balaan
Andam musapupo,
Mudawat sa gustong mudayon

Dili igsapayan
Bisan ang bungi, bungol,
Buta, bakol, nagkagulihay
Ug ang madinumtanon

Ug bisan gani ang
Tulisan, kawatan, mangunguot,
Nakapatay, nakapanglimbong
Iya kining kaluy-on

Andam Siya sa pagpadayon
Nila nga naghubo sa sapot
Sa pagpakasala
Ug nagsalikway sa kaligutgot

Ug niangkon sa Iyang tiilan
Sa krus nga Iyang gipakamatyan
Haron makadayon kitang tanan
Nga iyang mga inimbita

Sa lawak Niyang balaan.

ang tunukong pagduda

mitulo ang singot
sa kakugi ug gugma
ganihang adlawan
gihawanan ang kabalaka

gitagaan ug bili
pinuy-anan sa paglaom
nga ikaw ug ako
bugkuson sa pagsalig
dili sa tunukong
pagduda

karong hawan na,
hayahay na usab
kay nisubang na
pahiyom sa adlaw
nga dayag
sa pagsalig ug gugma

ang anak

Siya ang bunga
nga gitisok

siya ang himaya
samang himaya
sa hagakhak
niya'g pahiyom

Siya ang kanhi
gibudlayan
niadtong usa ka
kaadlawon

Siya ang karon gihadla,
giyug-yog sa matag tyabaw
nga awit sa dughan

dakong kahimuot
mapa-ubsanong pagsabot

ato kining gitisok
sa salabutan
nga mapahiyumon.

ang hagdanan

Dinhi niining hagdan
mihinay-hinay pagtikang
mikayab ang mga pako
malipayong dughan

haron makab-ot
ang imo nang naabtan

ang adlaw
ug buwan
sila maoy
atong padulngan

bisan sa pagtakuban
kita gihubu-an
sa mga balak
nga gibuhian.

tulipano

Ayaw na paabuta
ang pagbukhad
sa mga gihay sa putot
nga kung mubilangkad
mas ngil-ad.

ang panamilit

Nahadlok sa panagway
sa kanhing naila-ila,

tinuod ang bula
gihawiran apan

sa usa ka pamilok
nawagtang.

Thursday, April 2, 2009

PAGPANGHAGDAW

naglarayng mga kalimutaw
naglantaw sa pakaw
nga namungi-ngi diha sa ilalom sa adlaw

wala ako gadamuraw
usa ako ka inahan nga nanghagdaw
sa matuod nga gugma mo'g panglantaw.

ang balay sa bungtod

Bati, guba,
Gatulo ug
Gabok na.

Layo, mingaw,
Taliwala sa
Kamaisan pa.

Kabilin kini
Sa imong
Katigulangan.

Bisan pa man,
Ikaw gihapon
Akong kuyogan

Didto sa payag
Sa bungtod
Sa Cancainap.

Akong antoson,
Mga kasakit
Buntogon.

Didto buhion
Atong tukoron
Banay nga lig-on.

hait kaayo

Matag karon ug unya
Bairon nimo imong sanggot
Aron kanunay kining hait
Ug sayon ra, pananglit,
Pag-alip sa ubod sa saging.
Kalipay nimo ang kahayahay
Sa matag handos ug bira
Sa sangot mong kilab pa's liti.
Apan sa imong pagdinalidali
Kalit lang kang niagunto,
Sa kasakit ikaw miagulo
Niluko sa paghulbot nimo
Sa sangot sa balani imong gialip.
Nasayop ka.
Nasayop ka.
Natigbas nimo imong kumingking
Sa wala nga naabis diriyot maputol
Sa sanggot nimong pwerting haita.

lapyahan

Hangin nga mihaguros
Bul-og sa tubig sa matag karon ug unya
Mobanlas ug mokisi-kisi
Sa matag halok sa balas
Ang imong hinigugma ug kalipay
Lapyahan nga tiunay
Imong tinguha nga modimdim sa yuta
Sa lapyahan nga gihuong mo kanunay
Gihikawan mo sa pagpahulay
Imong giangkon
Sama kamo sa managtiayon
Dili magbuwag
Bisag sa unos
Sa kulyadang panahon.

kural natong kawayan

Kural natong kawayan
Imong giayog langsang
Haron dili mairog ang utlanan
Sa atong yutang gitukoran
Sa payag tang gipuy-an
Uban sa atong pinobring katigayonan
Nga tulo ka sartin,
Upat ka lusang bahawan,
Ug usa ka bandihado.
Ang atong kulon nga sa takuling
Itom na kaayo
Tadyawng gilumutan
Arinulang regalo pa
Sa kasal nato
Wala tingale mangahas paglungkab
Sa payag tang hapit na mahun-ag
Apan ang dili mahimong itugyan
Ang yuta natong natawhan.

saging sa mapagarbuhong mag-uuma

Giguroy ko ni Inting
Paingon sa kasagingan
Nga wala mapatag sa panahon.
Giguroy ko niya aron
Mopaduol niya ug malantaw
Sa bunga sa iyang saging
Nga gitanom niya niadtong
Niaging Semana Santa.
Pagka-anindot, pagkahimos,
Pagkabus-ok. Nahingangha ko
Sa kalami sa bunga nga
Nagkumbitay Sa iyang punoan,
Makusganong mibarog.
Nagpanlad-ok ko sa nakita.
Nanglimbawt akong balhibo,
Miduko ko'g dayong lingiw
Kay kadako sa bulig.
Naibog ko sa iyang tinagoan
Ug wala ko kapugong
Sa pangandoy nga makuhit
Ug maangkon sa hingpit.

katakos sa kawayan

Hilabihan gyod bitaw kakuyaw
Ang gihuptan sa kawayan
Nga gapaling-paling bisan pa
Sa unos nga nilampurnas kaniya.
Wala kini niya panumbalinga.
Hinunoa nanglimbasog pagbatok
Sa madaogdaogong hangin
Nga buot kaniya mopukan sa dayon.
Gibalibaran ang tulod sa maagnihong
Bul-og sa baha nga buot molumos
Sa iyang katimawa. Ug ang mahait
Nga liti usahay motay-og sa iyang
Katakos inubanan sa katawa
Sa dugdog. Kining tanan wala
Mahimong kabalaka. Hinunoa
Nituybo sa iyang galamhan
Ang mga tunok sa iyang kagingking
Nga andam motulisok sa buot
Mangahas pagpukling. Ug bisan pa
Sa pagkatagak sa iyang dahon
Iyang gipakita sa mata nga may
Dila nga siya gihapon mobarog
Nga tibuok bisan pa'g matarog.

sabaw sa tinunuang utan

Sugyot sa dila dailos
Sa tiyan nga tilawan ko
Kadtong atong kagahapon
Tagamtamon ko gihapon
Kadtong atong panagdulog
Buot ko unta ang laing putahi
Tinagsip sa udlot sa kawayan
Linubiang langit sa kahidlaw
Timplang nilaputay daw laway
Apan ang kaluod wa ko batia
Bisan pa man sa kahalang
Gikan sa luy-ang bag-ong
inibot gikan sa uma.
Sabaw nga sarang
Makatagbaw.

tinughong

Lusang puti nga busloton
Sa tayang dugay nang nikaon
Sa sartin nga gama sa latang pinikpik
Haron mahulmang bahawan.

Gipuno og baga nga gikan sa linung-ag
Nga kan-ong binungkagan--
Lutong mais nga bag-ong ginaling
Sa batong lingin ni Tatay
Nga tua na sa laing kalibotan.

Pagkatam-is sa gisabawng tubig
Sa linung-ag nga bag-ong haon
Aron matughong hulip
Sa tiyan nga nagkutoy.

Mitubod akong luha,
Misawom sa pina-ig mga mais
Nga akong gisuwa, giparis

Sa kaling nga binagahan
Nga sa kahumot nanilingan.

Gipangandoy ang wala diha.
Kada tulon lad-ok sa dagkong lusok
Sa bugas nga gahapon pa nahagdaw
Sa bag-ong luna nga gisanggian.

Kanus-a pa matilawan ang matuod
Nga pamahaw'g paniudto?
Sagdi nalang ang panihapon.
Pwede ra nang damgohon.

layog sa usa ka linghod nga magbabalak

Buot ikatulog ang hagit,
kining layog sa usa ka linghod nga magbabalak
nga naghupot og tipik sa liso sa labong puhon
sa mga pulong, nag-alindasay unsaon pagsiot
tadlas sa libon nga naghuot padulong
sa lasang nga ikasarang sa mga pamaagi
sa lunhaw nga pasumbingay.

Miturok sa akong huna-huna ang pagbiya
ug paglikay sa tahas nga susama sa urom,
mituok sa damgong buot kong ipadayag--
buhagay batok sa kahadlok hangtod
mapukaw ko sa paghikatulog ug mobarog,
mopadayon sa layog.

Lisod man ang dalan
dili kini balibaran,
andam mabuntagan,
mopadayon, malipay lang
ning akong kabuang.

Gabon

Tinabunang mga mata
sa duha ka kamot: usa
ka panghinaot nga dili na
makita imong hulagway
nga urom sa akong paghandom.

Buot kong papason
ang atong kagahapon apan bisan
unsaon nagpabilin sa galamhan
bisan pa takoban sa gabon.

Mosidlak gihapon
ang atong sugilanon.