Sunday, October 31, 2010

pag-inusara

giputos mo sa tualyang pula
ang imong buhok nga basa
bag-ong nahuman sa pagkaligo
buot muhapsay ang pangisip

dayon lingkod sa imong computer
nagtinambid sa imong mga tiil
kitiw sa imong mga tudlo
dukdok sa mga litra sa keyboard

buot pandayon ang naa sa hunahuna
tambal sa kalaay nga gahagwa
nga kagahapon pa buot musulay
diha sa imong pag-inusara

batang lalaki

kanindot sud-ungon
sa usa ka batang lalaki
nagpiyong ang mga mata
nahinanok; malinawon

wala'y gihambin
sakay nianang asul
pinising duyan
gapa-uraray; nag-inusara

gitulog ang kaugalingon
gitayhop sa huyuhoy sa hangin
ilalom ning kaudtuhon
daw makabungol ang kahilom

kwestyon mark (?)

gitungab mo kanang kape
sa itom mong tasang daw uhaw
gihurot mo kini'g wala'y gibilin
bisan tulo wala gipasaylo

dayon nanguyugpos sa sopa
tungtong ang duha ka tiil
patong ang suwang sa tuhod
nilapos sa bintana ang panglantaw

kwestyon mark ang hunahuna
adunay buot buhaton
gipanday ug gibana-bana
apan ginapos sa katimawa

ang amahan

gusto kong sulaton
kanang amahan nga nagsud-ong
sa iyang duha ka anak
nga gadungan ug hilak

buot muhatag sa tanan
alang sa iyang hinigugma
ug labaw na sa bililhong asawa
luyo sa wala niining presensya

gusto niining duphan ang tanan
ihatag ang ilang panginahanglan
ug hulipan ang unta sa inahan
nga atoa nangita ug kaayuhan

ikaw nga halog ang duha ka itoy

gihalog mo kanang duha ka itoy

mapahiyumon sul-ob kanang asul

mong blouse ug pedal nga binulakan

nagpungko, wala sa itoy ang hunahuna

kundi atua sa atbang

ambot ug si kinsa sab kaha

ang pahiyom mo Inday

kamaabi-abihon sa pahiyom mo inday

mipusing kaman gyud diha sa ibabaw sa bato

sa daplin sa baybayon ug nagtinambid

daw sa gipahulay ang gilaylay nga mga tiil

sul-ub nianang sapot mong hulma

kurbada mong lawas nagpakita

gapadayag sa imong kabatan-on

tinakpan nianang tudlo mong kandilaon

migilaw ikaw labaw sa hubong baybayon

nga gapahipi diha sa imong luyo

kapikas

ikaw kadtong kapasilungan
ang akong kalipay sa kinabuhi
ang kinabuhing hatod sa anghel

kanhiay akong nag-inusara
nagmasulob-on ning kinabuhia
ug sa wala damha ikaw nakita

sa dihang nawad-an sa pagtuo
grasya ikaw nga akong nahinagbo
gikan sa langit sa Atong Ginoo

ug sa kasing kasing misalingsing
ang gugmang tiunay sama sa hangin
dili makita apan matuod

ug bisan sa kasakit ug kalipay
sa gabahang luha sa akong aping
ug sa walay katapusang katawa

ikaw ang gimahal kong kapikas

ang ligid sa kapalaran

kinhanglan bang sulaton kanang kasakit?
kanang hilabihang kaguol?
kanang pagsuway, kanang dimalas?
and dalan kung hain gihatod kita

dili ako buot, gawas nianang paglaom
kay maulian ako; gipangandoy ko
kay walay kasakit nga dili matapos
ang kinabuhi ligid, mutuyok kini

sama sa train, muhunong matag istasyon
ug matagamtam ang nagkadaiyang pagbati
sa pagpadayon ta niining atong kagustuhon
dinhi ning ligid sa atong pakabuhi

Saturday, October 30, 2010

ang duha ka gugma

buot kong sulaton kadtong panagtagpo
sa duha ka gugma nga andam mudawat
sa kaparutan sa ilang kaugmaon
ug sa walay duha duha mapahiyumon

didto unya

didto unya sa sunod natong panagkita
uban ko ikaw sa walay katapusang kalipay
atong saw-an ang katam-is
nga ikaw ug ako lang ang magdimdim

malipayong katapusan

dili kini ang katapusan
dili kini ang panamilit
dinhi lang ako maghulat kanimo

pahiran ko ang akong mga luha
ug dili ko ikaw kamingawan
ako kanang ipasalig kanimo

sa akong damgo

ang gugma mutubo, mulambo
mgangita sa iyang dalan, kalutsan
dili magpabilin diha sa iyang lawak
maghimo kinig milagro, kaayuhan

apan kinsang buanga ang mutuo
kung sa matag lingi nimo sa palibot
kagubot, away, lalis, piste , yawa
ug uban pang mananap

hain na kadtong kanhiay
ang lambiyong, pauraray
ug hakighik sa walay kwenta
pahid sa luha sa mga kahiubos

dili gyud diay mudugay
kanang giingon nilang gugma
kanang gitawag nilag kaluoy
aduna gyud diay pagkaupos

dili ko kana pangandoy
damgo lang ang tanan

unya sa pagkapalong sa gugma

unsa man gyud diay?
daw sa wala na gyu'y paglaom

nagkid-up kid-op na usab
bisan giunsa ko na pag-ayom
bisan giilisan ko na ang pabilo
apan daw sa napuno na ang pailob

sa dili madugay
mahanaw na kadtong kahayag
ang kahayag nga gapabilin
dinhi sulod sa akong kasing kasing

ug gani bisan
ang nag-inusarang pungango
nga gahupot sa bunga
karon mibana na tungod
sa imong wala pagpakabana

apan pasaligan ko ikaw
nga dili mausab ang panglantaw
bisan unya sa kangitngit
dinhi sulod sa akong dughan

ikaw akong gunitan
dili gyud buhian
bisan wala na ang pungango
ikaw ang higugmaon ko

Friday, October 29, 2010

akong paabuton

wala'y problemang dili masulbad
paabuton ko ikaw didto unya
kay bisan sa imong kabatan-on
nasayod ako nga adunay mapaabot ako

dili sila ang magbuot
dili sila ang naghupot sa kasayuran
ako lang ang naka-ila kanimo
ako lang ug wala nay lain pa

busa paabuton ko kanang adlaw
nga muagak ug mugunit,
muguroy ka kanako'g mang-ingon
ma, ako nasad kay humana ka

salimbong

nakahinumdom ka pa ba kaha?
napasaylo mo naba kaha ako?
nakalimtan kadtong binuhatang
naghimong kisdom sa mga adlaw mo

gibasulan ang tanang pagmagahi
gihinuklugan ang tanang pagpaluha
karon nahimo kining unod
sa akong paghinuktok sa matag takna

nagpahiyom, nagmalipayon,
samag ang tanang adlaw ania kanako
apan ingnon ko ikaw nga dili kini ako
usa kini ka limbong, pamakak
salimbong sa ga-ugot kong dughan

gustong balikan ang kagahapon
ug dayon imong gakson pagbalik
ang matuod nga ako, wala'y pagpanghimakak
wala'y sapot sa mga mata mong masinabtunon

sa akong kabatan-on

nahinumdom ko sa akong kabatan-on
dihang mulakaw sa eskwelahan
nga dili lang gani mamahaw
ug nga dili usab maniudto
dayunon ang panihapon

kadtong mga adlaw diin wala ako
ni bisan usa nila nangagda kanako
ni mangutana kung nakakaon naba ako
o kaha mitunol nalang ug supas

apan unsa ba
daw sa nibalik ang tanan
daw sa ang kagahapon
buot muhagwa kanako

kanus-a?

unsay pay akong ikadungag
gihatag ko na ang tanan

dili pa ba diay igo?
kanus-a ko man madawat
kanang imong kagawasan?

ug nganong gihigot sa gihapon
nianang imong hagit kanako

sa lalin niining mga pulong
ug sa hilo niining giangkon

kagahapon

wala ako masayod
nganong ikaw ang awit
nga ania sa hunahuna

wala ako magdamgo
ug mag-alindasay sa talidhay
sa atong kagahapon

akong buot kalimtan
akong giampingan
apan tulisok kini sa galamham

buot untang hunusan
haron dili na mag-antos pa
ang kasing kasing kong samaranka

ang sungog

gisungog sa bulak
ang buyog sa pagbatog
sa pula niining gihay

apan wala magtuyo ang pak-an
nahadlok matab-ukan
sa katam-is sa bul-og

ug miiyak ang gahom
nahanaw ang paglaom
natagbaw ang dahon

ang tubig sa tinugdan

nag-ugot
ang tinugdan
sa tubig nga lunhaw
napagaw pagsininggit
ug tabang sa langit
nga naghatag
sa adlaw niyang mangitngit

apan mikatawa
ang ingkantada sa sapa
nag-agda kaniya pagsalom
ug nga dili mabalaka
sa kangitngit
nga dili makagapos kaniya

siya nga labaw sa tanan
siya nga tag-iya sa kinabuhi
ning kalibutan sa gugmaan

usikan man ang mga pulong

buot kong usikan ang mga pulong

buot kong ikaligo
kadtong giingon nilang kaulaw

ug hugbon ang kaugalingon
sa ilang singgit biay-biay

wala kana tanan kanako,
dili kana igo muhupay
sa kaalimuot sa akong huna-huna
ug muhulip sa nawala kong paglaom

kataw-anan ba?

ug mao man gani, unya unsa?

masabtan mo ba ako?

tingali muapil ka nila

tingali usa ka salamin
nga mututok kanako
ug dili mamilok sa paglantaw

sa gahagkot kong mga garay
ug ikaw na ang unang mupalayo
haron talikdan ang akong
huna-hunang hubo, nag-agulo.

sige padayon
wala nay makapugong kanako
sa pag-usik-usik ning mga pulong.

anhia ako

pino nga balas
nigpis nga mga hangin
sila nga buot mugakos kanako
dinhi niining baybayon

ang awit sa adlaw
nga galantaw sa hubong
hunahuna nga latagaw
nagpasamot kanako sa kamingaw

anhia ako,
kanauga sa imong
mga mata nga daw kahayag
sa akong mangit-ngit nga adlaw

tuyo kong ubanan mo
haron dili na mahimong
mingaw kadtong
ugma nga sugaton ko

hain ka na?

hain ka na?

sama sa balod
nga nihalok dinhi ning aping
sa akong baybayon

nganong mipadayon ka pagpalayo
uban niadtong unos,

ang unos nga misuway paghunos
sa atong gugmang tim-os

wala na ba diay bili kadto?

nga nawala ka man lang
nga wala kanako magpahibalo

hain ka na?

ania ako naghulat
nga balikon mo.

ang ugma ug ang laing kinabuhi

nganong mabalaka kita anang ugma?
nganong mamuhunan paghipos anang kaugmaon?

karon ang kinabuhi
ug ugma ang laing kinabuhi

buhaton ang karon
kataw-an ang karon

kay ang ugma na ang atong pasulbaron
sa iyang kaugmaon

ang sulat ug ang lakra sa gisulatan

giukab ko pagbalik kadtong mga gihay
sa akong karaang notebook
kung hain nahasulat ang imong
mga dinumerong pangaliya
sa akong pagbalik sa imong tiilan
haron muhalok kanimo
pag-usab ug ibayaw sa ka sa imong
kalibutan

apan hanap na ang tinta
dili ko na maklaro
dili na usab buhi kadtong mga lakra
sa imong kusog sa pagduot
sa ballpen nimong panda
nga itom ug agi

tingale angayan na gyong kalimtan
andam na ako sa akong pagdawat sa tanan.