Wednesday, April 3, 2013

Kausaban

Lahi kana karon
nahimo mo nang hikalimtan
ang kanhi kabahin
sa atong kagahapon.

Nahanaw naba ang kaluoy?
ang pagbati nga ako lang?
ang tingog nga nag-inusara
diha sa imong panumduman?

Gimingaw ako
bisan anaa ka lang sa akong tiilan

mahawiran ko pa kaha pag-usab
ang kanhi ikaw sa lunhaw nga balilil-an?


No comments:

Post a Comment