Friday, December 18, 2015

KatumananPagkaanindot palandungon,
Ikaw ug ako ilalom 
sa dakong punuan sa avocado;

Lantaw ang halapad nga wanang
sa uma nga tin-aw ang lunhaw
sa mga dahon sa mais;

Gapaling paling daw gawaltza
sa sunata sa hangin ug
gibayaw sa tumang kaanyag
sa kaudtuhong mapahiyumon.

Ikaw ug ako katong mga damgo kagahapon
nga natuman karon.

Aduna gyud diay katumanan ang tanan 
kung imong buligan.

Maabot man ang hapon 
dili ko kini igsapayan.

Ako malipayon.

No comments:

Post a Comment