Saturday, July 29, 2017

Utot

Image result for laughing out loud

taliwala sa akong paglitaniya
mipilaluyo ang dahunog sa sunata
sa imong lanog nga bahong hangin
daw gitik nga dili mapugngan
buhakhak sa akong kauban
walay kabutangan


No comments:

Post a Comment